Дон Елкинс, Карла Рукърт и Джим Макарти, създатели на Материала Ра

Въведение в Закона за Единството – 5 част

Хатон говори за желанието ни да търсим нещо извън физическата илюзия. Това, за което той говори толкова убедително, е нещо, което често се споменава от членовете на това, което Ра нарича Конфедерацията на Планетите в Служба на Безкрайния Създател, като „първоначалната мисъл“. Това е друг термин за нашата дума „любов“, но загатва много повече. Това предполага единство, което е толкова голямо, че ние не се виждаме просто като близки приятели или братя и сестри, но в идеалния случай като Творецът; и като се виждаме един друг и себе си като Твореца, ние виждаме едно същество. Тази концепция е в самото сърце на телепатията и Хатон говори за това понятие и първоначалната мисъл като цяло:

По това време съм в кораб, далеч над мястото ви на обитаване. В този момент съм в състояние да следя вашите мисли. Това, приятели мои, може да изглежда на някои от вашите хора като нарушение, но мога да ви уверя, че не е така. Нашите способности да познаваме мисленето на хората на тази планета Земя не са предназначени по никакъв начин да нарушават нито тяхното мислене, нито техните дейности. Ние не считаме, че познаването на мислите на другите е нарушение, защото виждаме тези мисли като свои собствени. Ние виждаме тези мисли като мислите на Твореца.

Приятели мои, може да ви се струва, че мисъл от естество, различно от любов и братство, може да бъде мисъл, генерирана не от нашия Създател. Това не е възможно, приятели мои. Всички мисли, които се генерират, се генерират от единствения Творец. Всички неща, което се генерират, се генерират от Твореца. Той е всички неща и е на всички места и цялото съзнание и всяка мисъл, която съществува, е мисълта на нашия Създател. Неговият безкраен брой части имат всички свободна воля и всички могат да генерират по какъвто и да е начин те изберат. Всички Негови части комуникират с цялото творение, в Неговия цял и безкраен смисъл.

Ние не се опитваме да променим мисленето на нашия Създател. Ние само се опитваме да внесем идеите Му в някои от по-изолираните части за тяхната инспекция и оценка. Изолирани части, казвам, приятели мои и защо трябва да считаме тези части за изолирани? Ние ги считаме изолирани, защото от наша гледна точка те са избрали да се отдалечат от концепцията, която сме открили, че прониква в повечето части от творението, с които сме запознати. Откриваме, приятели мои, че човекът на планетата Земя, в своите преживявания и експерименти, се е изолирал в мисленето си и го е разделил от това, на което сме свикнали в огромните достижения на творението, които сме преживели.

Призовавам ви, приятели мои, да помните какво сме ви донесли. Следващия път, когато сте, така да кажем, притиснати в ъгъла от обстоятелствата, които преобладават в илюзията на вашето физическо съществуване, не забравяйте какво сте научили и не забравяйте върху какво сте работили толкова усилено, за да го получите. Вие ще изберете по всяко време да променяте вашите нужди и желания в предела на физическата илюзия, към вашето същество в творението на Отца. Докато целите ви са в тази физическа илюзия, ще ви бъде необходимо да се подчинявате на законите, които преобладават в тази илюзия. Ако вашите желания могат да бъдат променени чрез прилагането на това, което учите и сте издигнати в творението на Безкрайния Единствен, тогава, приятели мои, може да имате много по-голяма способност да се отместите от ъглите, в които илюзията изглежда ви притиска.

На някои, които могат да прочетат тези думи, концепциите може да изглеждат не съвсем практичен и със сигурност прекалено идеалистичен метод за обсъждане на това, което мнозина наричат новата епоха или Епохата на Водолея. Със сигурност изглежда невероятно, че една цяла планета би могла могла да върви толкова грешно във философиите си и че същества, за които се предполага, че са по-напреднали, отколкото ние сме, са загрижени достатъчно за нас, че да се опитват да ни помогнат.

Въпреки това, докато търсим сърцето на „космическата“ система на философия, намираме много, което е ясно и просто, без да е опростено в ни най-малка степен, което е етично, без да е догматично – накратко, много, което е информативно. Тук Хатон говори за природата на реалността, която като цяло изглежда се изплъзнала от вниманието на Земния човек:

Приятели мои, човекът на Земята е станал много късоглед в оценката на творението. Той не разбира истинското значение на простия и красив живот, който го обкръжава. Той не оценява своето пораждане и регенерация. Той научава, че атмосферата, която диша, преминава през растителния живот, за да се възстанови, за да подкрепи него и неговите ближни и живите същества, но все пак, това изглежда за огромното мнозинство от тези, които живеят на тази планета, проява на технология, вместо на теология. Няма осъзнаване за плана на Твореца да се грижи за Своите деца, да се грижи за всяко тяхно желание и да осигури състояние на съвършенство. Човекът на Земята е загубил съзнанието, което му е право. И защо, приятели мои, той е загубил това съзнание? Той е загубил това, защото е насочил вниманието си към собствените си устройства и изобретения. Той е станал хипнотизиран от своите играчки и идеите си. Той не е друго, освен дете в ума си.

Всичко това може да бъде много лесно поправено и човек може отново да се върне към признателност на реалността, а не към признателност на илюзията, създадена от неговия ум. Всичко, което е необходимо, приятели мои, е той индивидуално се възползва от това оценяване на реалността чрез процеса на медитация, защото този процес успокоява неговият активен съзнателен ум, който непрекъснато търси стимул в илюзията, развивана през толкова много векове от времето на планетата Земя. Много бързо тогава той може да се върне към оценката на реалността във функционирането на истинското творение.

Това, приятели мои, е това, към което трябва да се върне човекът на Земята, ако иска да узнае реалността: тази проста мисъл за абсолютна любов, мисъл за пълно единство с всичките негови братя, независимо от това как те биха могли да изразяват себе си или кого биха могли да бъдат, защото това е първоначалната мисъл на вашия Създател.

Творението на Отеца тогава, както го нарича Хатон, има много проста природа, природа, в която любовта е същността на всички неща и на всичките им функции.

И все пак това „истинско“ творение очевидно не е преобладаващото в повечето наши съзнания, защото живеем в ежедневна атмосфера, към която Конфедерацията често се е отнасяла като илюзия.

Ние от Конфедерацията на Планетите в Службата на Безкрайния Създател сме били, за много от вашите години, наясно с много принципи на реалността. Ние сме наясно с тези принципи, защото ние се възползвахме от тях, както хората на вашата планета могат да направят. Възможно е чрез медитация напълно да се намали илюзията, която сега изпитвате, която създава разделението – илюзорно разделение – към това, което всъщност е, една пълна илюзия. Продължавали сме да говорим с вас за медитацията. Ние сме ви говорили много пъти за реалността, за любовта и за разбирането, но все пак не изглеждате способни да преодолеете илюзията.

Причината за илюзията, приятели мои, е такава, която човекът на Земята е породил. Той я е създал от желание. Тази илюзия е полезна. Тя е много полезна за тези, които биха желали да се развиват много бързо, като я преживеят и използват, докато са в нея. Много от нас, които сега обикалят вашата планета, биха искали да имат възможността, която вие имате, възможността да бъдете в илюзията и тогава, чрез генерирането на разбиране, да използвате потенциала на илюзията. Това е начин да постигнем духовен напредък и е бил търсен от много от нашите братя.

Не мога да подчертая изцяло необходимостта от разбиране на естеството на потенциалите във вашата илюзия и след това чрез самоанализ и медитация, реагирайки на това по начин, който ще изрази мисълта, която ни е създала: мисълта за нашия Създател. Това е било направено от учителя, когото познавате като Исус. Този човек разпозна позицията си. Той разпозна илюзията. Той разбра причината за потенциалите в илюзията и реакцията му към тези потенциали и дейности в илюзията беше реакция, изразяваща мисълта на Твореца, мисъл за любовта.

Поддържайте на първо място в ума си, че илюзията, която преживявате, е илюзия, че тя ви заобикаля с цел да ви учи. Тя може да ви учи само ако станете осъзнати за ученията ѝ. Казано е, че „Той е вършил Своите чудеса по мистериозни начини“. Този начин може да изглежда загадъчен; обаче, това е пътят на духовното развитие. Има много души, които изпитват илюзията, в която се намирате; обаче, има малко хора, които използват тази илюзия, за да растат. Те не правят това освен на подсъзнателно ниво, защото не са се възползвали чрез стремеж към знание за възможността да правят това.

След като човек е узнал за възможността да използва илюзията, в която се намира, във вашия физически свят за прогреса на духовния растеж, е необходимо той да направи следващата стъпка и да използва знанията си, за да изразява, независимо от потенциалите, които му въздействат, любовта и разбирането на неговия Създател.

Както вече научихте, медитацията винаги се предлага като най-доброто средство за постигане на разбиране, за духовно развиване и за разбиране на естеството на илюзията и целта, заради която я изпитвате. Всеки човек се включва в илюзия или игра, в която можем, ако желаем, да използваме нашето съзнание в медитация по такъв начин, че да създадем по-бърз растеж в личната еволюция. Но как се довеждаме до точката, в която този процес, който често изглежда много труден, се схваща и започва?

Желанието, приятели мои, е ключът към това, което получавате. Ако го желаете, ще го получите. Това е планът на Създателя, план, в който всички Негови части ще получат точно това, което желаят. Приятели мои, често в илюзията, която сега изпитвате, изглежда, че не придобивате това, което желаете. Всъщност обратното изглежда става в много, много случаи. Това е парадокс, изглежда, че трябва да се направи такова изявление и че са проявени такива очевидни резултати от желанието и все пак ние твърдим без изключение, че човек получава точно това, което желае. Може би, приятели мои, вие не разбирате желанието. Може би това разбиране не е в интелектуалния ум. Може би ще е необходимо да отделите време за медитация, за да осъзнаете истинското си желание. Защото, приятели мои, има много, много повече от вас и от творението, отколкото сега различавате, с вашите интелектуални способности, в сегашната ви илюзия.

Много е трудно за хората на тази планета да се откажат от своята илюзия, да се откажат от предубеденото знание за това, което смятат за причина и резултат. Това обаче не е реалност. Това е илюзия, родена от илюзия. Това е прост продукт от сложност, която човекът е създал на тази планета. Присъединете се към нас, като разлъчите мисленето си от такива сложности и станете осъзнати за каквото ви е създало, всичко, което преживявате, и всичко, което е мисъл. Станете осъзнати за вашия Създател. Станете осъзнати за Неговото желание и когато знаете това желание, вие ще познаете себе си, защото вие и вашият Създател сте едно и вие сте едно с всичките Негови части и следователно всички ваши ближни същества, в цялото творение. Когато познавате Неговото желание, вие ще го почувствате. Няма да има повече объркване. Няма да има повече въпроси. Ще откриете това, което сте търсили. Вие ще откриете Любовта, защото това е желанието на вашия Създател, че всички Негови части изразяват и изживяват Любовта, която ви е създала. Това може да бъде намерено лесно, в медитация. Никакво количество търсене в интелектуалните концепции на вашите хора, никакво количество от внимателно планиране или внимателно тълкуване на писмената или говорената дума, няма да доведе до простата истина.

Следва продължение…

<< Към 4 част <<

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7