Времето и пространството

От създателите на Материалът Ра.

ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕПИС: Това телепатично канализиране е взето от записите на седмичните учебни и медитационни срещи на Rock Creek Research & Development Laboratories и L/L Research. Предлага се с надеждата, че може да ви бъде полезно. Както същностите от Конфедерацията винаги подчертават, моля, използвайте вашия здрав разум и преценка, при възприемането на този материал. Ако нещо ви звучи истинско, чудесно. Ако нещо не е в съзвучие с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито Конфедерацията, бихме искали да бъдем препъни камък за някого.

Неделна Медитация

Август, 1973

(Денят на това канализиране е неизвестен.)

(Дон канализира)

Аз съм Хатон. Аз съм с този инструмент. Поздравявам ви в любовта и светлината на нашия безкраен Творец.

Наясно съм с вашия проблем. Това е разбирането за времето. Ще се опитам да ви инструктирам за естеството на времето. Не е много просто за вас, сигурен съм, но е много просто за нас, просто защото ние осъзнаваме времето по различен начин от начина, по който вие го осъзнавате.

Времето, приятели мои, е в ума ви. Има само сега, и има само тук. Причината, поради която изглежда, че е налице реципрочна природа между пространството и времето във вашия свят, е защото вашият свят е проектиран да произвежда тази илюзия. Това е илюзия, необходима за някои каталитични действия, на които се наслаждавате във вашето сегашно състояние, за целта на неспиращия ви духовен растеж и еволюция.

Времето обаче е напълно независимо от пространството и пространството е напълно независимо от времето, защото в действителност те нямат връзка – защото в действителност нито едно от тях няма значение.. Има едно място и има едно време. Следователно между тях няма взаимозависимост.

В този момент, ако ме извините за играта на думи, ще повикам друг да ви говори, защото може да е от полза да чуете думите му, като те ще бъдат не толкова прости и следователно отнемащи повече време. Съжалявам, че тази вечер, така да кажем, сме в шеговито настроение, но се страхувам, че намирам темата за хумористична.

Сега ще ви оставя. Адонай.

(Пауза)

Аз съм Оксал. Аз съм с този инструмент. Бях повикан с цел да ви говоря за естеството и действителността на времето. Времето е поле, подобно на вашето електрическо поле, вашето магнитно поле. Но какво е поле, приятели мои? Полето е ефект. Полето е във вашите умове. Полето има различни ефекти, на различни разстояния. Така е и с времето. Както наскоро заявихте, времето и пространството зависят едно от друго. Беше заявено също, че те са напълно независими и нямат връзка помежду си.

И двете изявления са верни. Просто зависи от вашата гледна точка. Хората на вашата планета понастоящем не преценяват правилно броя на измеренията, които са на разположение, за да се изживява творението. Всички тези измерения са направени от...

Линк към пълния превод на сесията в сайта на L/L Research

Топ Фейсбук обсег

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine