За кармата и Атлантида

От създателите на Материалът Ра.

ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ПРЕПИС: Това телепатично канализиране е взето от записите на седмичните учебни и медитационни срещи на Rock Creek Research & Development Laboratories и L/L Research. Предлага се с надеждата, че може да ви бъде полезно. Както същностите от Конфедерацията винаги подчертават, моля, използвайте вашия здрав разум и преценка, при възприемането на този материал. Ако нещо ви звучи истинско, чудесно. Ако нещо не е в съзвучие с вас, моля, загърбете го, защото нито ние, нито Конфедерацията, бихме искали да бъдем препъни камък за някого.

Неделна среща

17 октомври, 1976

(Карла канализира)

Аз съм Оксал. Поздравявам всеки от вас в любовта и светлината на нашия безкраен Създател. Ние от Братството, както винаги, сме извънредно привилегировани да бъдем с вас. Конфедерацията на Планетите в Службата на Безкрайния Създател е наистина братство, приятели мои и нашата цел е една: да споделяме с вас нашето разбиране за любовта. Ние имаме една цел, въпреки че сме доста различни, един от друг.

Но ние научихме, приятели мои, в нашите пътувания какво е братство. Ако можехме да споделим с народите на вашата планета това разбиране, тези проблеми, които всеки от вас има с братята ви, не би ги имало повече.

Самите ние знаем, че не сме съвършени същества и че не можем да съдим или да бъдем съдени от някой от нашите братя. Няма начин, братя, да съдите себе си или другите по духовен начин. Никога не можете да знаете точно как се справяте по духовния път, защото онези неща, които означават за очите ви като биващи един или друг начин, добър или лош, положителен или отрицателен, в очите на Твореца могат да означават нещо съвсем различно.

Трудно нещо е да се откажеш, от това осъждане на себе си и другите. Трудно нещо е да обичаш себе си и другите по един напълно доверяващ се начин. И все пак, точно това е ключът към разбирането. Ако можехме да ви предложим това разбиране за себе си като същество, което е способно на много, много несъвършени действия, но чието сърце все пак е съвършено, тогава щяхме да постигнем нещо страхотно.

Защото виждате ли, братя мои, братството единствено е възможно като бъдете обединени с братята си чрез Твореца. Никога няма да бъдете едно с братята си на нивото на мъж с мъж или на мъж към жена, защото несъвършенствата пораждат недоволство и винаги се появяват недоразумения. И все пак, благодарение на милосърдието на Твореца във вас и във вашия брат, има връзка толкова силна и толкова съвършена, че тя може да направи най-противоположните и разнообразни личности едно. Това може да накара най-неприятната ситуация да стигне до хармония. И тази трансформация се случва, когато един брат спре да търси брата в любов и се стреми само да се радва в Твореца, който е в неговия брат, бил той приятел или враг.

Има такова объркване сред вашите хора, толкова ужасно, шумно объркване, в което непрекъснато говорите за правилно и грешно, в което вашите хора съдят и приемат присъди и прекарват безкрайно, безкрайно време в дискусия. И все пак хармонията никога няма да дойде на това ниво; правилното и грешното никога няма да бъде открито на това ниво. От най-малката връзка, до най-големите отношения между вашите народи, братството никога не може да бъде постигнато чрез разума, а само, както бихте го нарекли, чрез молитва и медитация.

Хората не са еднакви, и все пак любовта е създала всички тях. И Творецът в тях е мил, той е самата любов, и може да ви говори за любов, в лицето на най-нехармоничния аспект на външния план. Духовният път не е лесен. Вие сте узнали това, приятели мои, от известно време. И когато ви казваме, че нашето послание е просто, ние не мислим дори за момент, че е нещо просто, да бъде задействано. Във вашите свети писания е написано, че учителят, който учи на Христовото съзнание, не е донесъл мир, а меч. И това е мечът, който ви молим да приемете в живота си, мечът на неосъждането, мечът на дори желаещия да бъде глупав в нечии други очи. Защото, когато човек не съди, когато човек желае да се довери на Твореца, онези около него може да го мислят за глупав. Още повече, има голямо удовлетворение от любовта на личността към, така да кажем, отмъщението или връщането [някому]. Но това, което правите, приятели мои, когато отговаряте на онези, които ви съдят, с ответно осъждане, е да събирате ваша карма, както бихте го нарекли, там, в онзи момент. Дотогава вашата карма към тях не е била събрана, а вие ще отговаряте за тази карма. Далеч по-добре е да позволите на кармата, която е дошла при вас, да умре, като прощавате и в това опрощение, кармата, която е отразена от вас, е удовлетворена.

Каквото и да ви е направил човек, нека свърши там, братя мои. Братството никога не е равноправно партньорство, защото всеки брат ще даде повече от половината; така ще му се струва, защото това е начинът на учене. Вие сте вашият брат. Не мислете за равенство; мислете за (не се чува) намиране на повече място в сърцето си за прошка и разбиране, и състрадание. Вие не правите това за друг. Вие правите това за вашия брат, който е вас.

Аз съм Оксал. Бих искал да говоря чрез друг инструмент по това време.

(Х канализира)

Аз съм Оксал. Сега съм с този инструмент. Говорим често за братство и любов. Говорим често за много неща, но най-често говорим за нуждата от лично, така да кажем, напредване чрез правилното използване на вашите преживявания и чрез [толкова препоръчваните от нас] медитации. Вие трябва да осъзнаете, че напредвате не само за себе си, но и за благото на Вселената, за изпълнението на волята на Създателя. Защото, както сте научили и както говорим за това, всичко е наистина едно с другото, а една клетка, така да кажем, не може да живее, без да отразява този растеж върху другите. Вселената е завинаги разрастваща се и тя става все по-просветлена, както и вие. Вие, приятели мои, сте отразители на светлината на Твореца и колкото способността ви за отражение става все по-голяма, това отражение на светлината във Вселената се засилва, за да се разпростре до най-отдалечените места, за да може да бъде споделено от вашите братя.

Вие сте огледалото на истината и на светлината. Всеки човек трябва да поеме отговорностите на това, което бихте нарекли светлина, а именно да напредвате духовно и да позволите на любовта да заеме форма във вас и да бъде споделяна с онези около вас. Ваша отговорност е...

Линк към пълния превод на сесията в сайта на L/L Research

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine