Законът на Единството Сесия 1

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:
http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session1.aspx

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

15 Януари, 1981

Коментар на материала от Книга V.

(Въпросите и отговорите от книга V са показани с този цвят на фона.)

Джим: Началото на сесия 1 е показана тук, точно както е полученa. В първото ни частно отпечатване на Първа книга на Закона за Единството, пропуснахме част от тази първа сесия, защото Дон смяташе, че в сравнение с другите двадесет и пет сесии на Книга Първа, е аномалистична - и може би твърде объркваща като такава – за читатели за първи път. Този пропуск беше направен повторно, когато изданието на масовия пазар беше отпечатано от Донинг Къмпани под заглавието Материалът Ра.

Това е единствената сесия, в която Ра предаде нещо близко до това, което Брад Щайгер наричаше "космическа проповед", преди началото на използвания изключително през останалата част от контакта с Ра, формат на въпроси и отговори. Ра предпочиташе формата на въпроси и отговори, защото той позволяваше на нашата свободна воля да решава каква информация ще търсим, вместо да определи този избор за нас, използвайки лекционния метод за преподаване/учене.

И за нас беше интересно, че Ра споменаха в тази първа сесия, че не са в състояние да предложат никакво „кондициониране“ на който и да е инструмент поради собствените си предавателни ограничения. Това кондициониране често включва привидно неволно движение на част от гласните струни, уста, устна, челюст или някакво друго физиологично усещане, което служещият като инструмент идентифицира с приближаване на контакта. Тази сесия също така бележи последния път, когато Ра изобщо се е опитал да говори чрез какъвто и да е инструмент, различен от Карла.

Тъй като явлението ченълинг (канализиране) стана толкова често срещано, бихме искали да направим допълнителен коментар за вибрациите за кондициониране. Мнозина, които служат като инструменти, чувстват, че разпознават обектите, които говорят чрез тях чрез кондициониращата вибрация и не се нуждаят от друга идентификация, за да са сигурни, че канализират когото смятат, че канализират. Установили сме, че това не винаги е така, защото негативни същности от същата отнасяща се вибрация ще се усещат точно както познатата позитивна същност от този, който служи като инструмент, когато негативната същност желае да се нарече с друго име и имитира позитивната същност като част от процеса за подмамване на инструмента и после разстройвайки позитивната работа, извършена от групата, получаваща нейната информация. Това е стандартна процедура за тези от пътя за служба на себе си. Основната концепция е, че възможността за позитивни същности да говорят чрез инструменти и групи трябва да бъде балансирана от същата възможност, предложена на негативните същности. Това не трябва да бъде затруднение за който и да е инструмент, ако той и неговата поддържаща група използват двойните процеси на настройка на групата и подлагат на изпитание контакта всеки път, когато се осъществява канализация.

Настройването на групата е процес, при който всеки човек в групата прецизира желанието да служи на другите и го поставя преди всичко в съзнанието и сърцето. Групата може да осъществи тази настройка по всеки начин, който има значение за всеки от групата, независимо дали става дума за пеене на свещени песни, възпяване, молитва, разказване на шеги, споделяне на информация, визуализиране на светлина около групата или каквото слива всеки от присъстващите, в един единствен източник на търсенето.

Тогава, когато инструментът усеща, че същностите, които искат да канализират през него, присъстват, умствено им се отправя предизвикателство, отново по начин, който се счита за подходящ от инструмента и по какъвто и да е начин, зад който инструментът може да застане с всяка фибра на своето същество. Инструментът ще поиска да разбере дали същностите, които желаят да канализират през него, идват в името на какъвто и да е принцип, който инструментът смята за най-висш и най-добър в собствения си живот. Човек може да предизвика същността, която желае да говори, в името на Исус Христос, Христовото съзнание, положителната полярност, служенето на другите или в името на един от архангелите или в каквото представлява център на неговия живот, за което инструментът живее и с радост ще умре. Това формира стена от светлина, през която същност от негативна полярност, преминавайки би имала толкова много проблеми, колкото вие и аз ще открием, опитвайки да преминем здрава тухлена стена.

Негативните същности са готови да запълнят всеки пропуск във вниманието в това отношение, с предлагането на служба по свой собствен начин; т.е. имитирайки положителния контакт само толкова, колкото е необходимо, за да поддържа канала и след това да дава фалшива информация, когато е възможно, обикновено свързана с дати и описания на предстоящи катаклизмични земни промени, които, когато се оповестят публично от групата, получаваща такава информация, групата губи доверието, тъй като датите никога не са верни. По този начин негативната същност отнема духовната сила на светлината, която групата е могла да сподели в служенето на другите.

Карла използва този метод за предизвикване на Ра за първите две сесии. Това беше и е нормалният й метод, тъй като обикновено прави съзнателно канализиране. Но в контакта с Ра тя неволно влезе в транс и не можа да се настрои по този начин, така че се радвахме, когато в края на втората сесия Ра ни даде ритуала да ходим "Кръгът на единството", за да заменим използваната процедура в телепатичното канализиране, тъй като във всички сесии след първите две, Карла веднага се оказваше в състояние на транс, извън нейното тяло и не осъзнаваше каквото и да било от случващото се. Никой от нас никога не откри как беше способна да постигне това състояние на транс и напускането на тялото си. Очевидно беше способност, избрана преди прераждането, за да помогне в контакта с Ра. Нашата медитация преди всяка сесия беше нашият групов процес на настройка.

Използвахме това, което Дон наричаше "настроена телепатия за транс", за да комуникираме с тези от Ра. Това означава, че докато контактът продължаваше, нито Карла, нито тези от Ра обитаваха тялото на Карла. Духът на Карла очевидно беше на грижата на тези от Ра, докато Ра използваше тялото на Карла от разстояние, за да формира думите, които отговаряха на въпросите на Дон. Ра са споменавали многократно, че имат само най-общ контрол над тялото ѝ и са имали затруднения, например, при повторно позициониране на ръцете ѝ, когато една от тях изпитва изблици на болка, поради артритното ѝ състояние. Карла не можеше да почувства тези болезнени изблици, но преместването им понякога беше необходимо, тъй като болката се явяваше като бръждене по линията. Това се случваше само от време на време и винаги е било отбелязано в текста.

Дон и Карла бяха работили заедно в продължение на дванайсет години канализирайки, проучвайки и бяха написали две книги в областта на метафизиката, преди да се присъединя към тях през декември 1980 г. Несигурни какво да правим, като за първи проект заедно, смятахме да пренапишем една от тези книги, Тайните на НЛО и бях започнал подготвително четене и водене на бележки. Три седмици по-късно стана първият контакт с Ра и беше напълно неочакван. Това се случи, когато Карла провеждаше учебна сесия, в която един от членовете на неделната медитация се учеше да канализира. Дон водеше сесията, но аз бях пазарувал и се случи така, че влязох през входната врата, натоварен с пазарски торби, точно когато Дон питаше за промените на Земята, които бяха очаквани в края на този цикъл на развитие. В този момент Ра поиска пауза, за да се задълбочи състоянието на транс на Карла, преди да продължи. Такова прекъсване никога не се случи отново, защото след втората сесия ние подготвихме друга стая, специално за контакта с Ра, и продължихме да използваме дневната за всички други медитации и учебни сесии. Тази първа сесия е една от само четири, от общо 106 сесии с Ра, в които някой друг, освен Дон, Карла и аз, е присъствал. Тъй като тримата живеехме заедно, хармонията, която развихме между нас, беше много стабилна и беше критична съставка в създаването и поддържането на контакт.

Карла: Тези дни обучавам много малко хора да канализират. През годините съм виждала безредието, което един открит и ненастроен канал може да причини в личността на търсещия, който канализира само за известно време или просто за забавление. Основният проблем при канализирането е, че каналът трябва активно да се опитва да живее според съобщението, което получава. В духовната работа никой няма лукса да казва: „Направете каквото казвам, не каквото правя.“ Ако не въплъщаваме принципите, които предлагаме на другите, ние често получаваме драматичен и разтърсващ живота катализатор, който посочва различията в идеалите от истинските намерения. Виждала съм хора да загубват здравия си разум, когато се забъркват небрежно в канализизрането. Затова поемам отговорността да гледам на студентите много, много сериозно. В по-голямата си част сега работя с хора, които идват при мен, които вече канализират и имат трудности с това. Това ме забърка с хора, които се движат по целия свят, заради сигнали от индианци, контактьори с НЛО, със странни истории и всички разнообразни хора, които по някакъв начин са изложени на риск в морето от объркване на „новата епоха“ (Ню Ейдж). Фразата "духовен съветник" има самодоволно, знам-всичко звучене, което се надявам да не отразявам, но е доста близо до това, което правя в наши дни. Може би „духовен слушател“ е по-точно. С електронната поща има по-широка възможност да се свързвам лично с търсачите. Приветстваме съобщенията от всекиго тук в Л/Л Рисърч и никога не сме пропуснали да отговорим на всяко изпратено до нас писмо, така че не се колебайте да ни пращате въпроси. Радваме се да помагаме по всякакъв начин, по който можем. Адресът на нашия уеб сайт е www.llresearch.org.

1.0  Ра: Аз съм Ра. Не съм говорил чрез този инструмент преди. Трябваше да изчакаме, докато тя бъде точно настроена, тъй като изпращаме теснолентова вибрация. Поздравяваме ви в любовта и в светлината на нашия Безкраен Създател.

Наблюдавахме групата ви. Бяхме призовани към вашата група, защото имате нужда от разнообразието от преживявания в канализирането, които вървят с по-интензивен или, както можете да го наречете, усъвършенстван подход към системата за изследване на моделите на илюзиите на вашето тяло, вашия ум и духът ви, което вие наричате търсене на истината. Надяваме се да ви предложим малко по-различна позиция за информацията, която винаги е била една и съща.

Конфедерацията на Планетите в Служба на Безкрайния Създател има само едно важно изявление. Това изявление, приятели мои, както знаете, е „Всички неща, целият живот, цялото творение е част от една първоначална мисъл”.

Ние ще използваме всеки канал, ако сме способни. Приемането на нашия лъч е донякъде по-напреднало майсторство, отколкото някои от по-широките вибрационни канали, отворени от други членове на Конфедерацията, за по-встъпителна и междинна работа.

Нека за момент да разгледаме мисълта. Какво е, мои приятели, да мислиш? Разгледахте ли вашите мисли днес? Какви мисли си мислихте днес? Какви мисли бяха част от първоначалната мисъл днес? В колко от вашите мисли се придържахте към творението? Съдържаше ли се в тях любов? И беше ли дадена доброволна служба? Вие не сте част от материална вселена. Вие сте част от мисъл. Танцувате в бална зала, в която няма материал. Вие сте танцуващи мисли. Вие движите тялото, ума и духа си в някакви ексцентрични модели, защото не сте схванали напълно идеята, че сте част от първоначалната мисъл.

Сега бихме се прехвърлили на инструмента, известен като Дон. Аз съм Ра.

[Двуминутна пауза.]

Аз съм Ра. Аз съм отново с този инструмент. Ние сме близо до започването на контакт, но имаме трудности да преодолеем известно умствено напрежение и разсейване, което в известна степен е характерно за този канал. Ето защо ще опишем вида вибрации, които се изпращат. Инструментът ще открие че навлизаме в енергийното поле под лек ъгъл към задната част на върха на главата, в тясна, но силна зона на интензивност. Ние не сме в състояние да предложим никакво кондициониране, поради нашите собствени предавателни ограничения. Следователно, ако инструментът може да почувства този конкретен ефект, той може да изрази мислите ни, когато идват при него. Ще опитаме отново този контакт. Аз съм Ра.

[Деветдесет секунди пауза.]

Този инструмент се съпротивлява на нашия контакт. Все пак, ние я уверяваме, че сме доволни, че контактът с този, известен като Дон, понастоящем не е за предпочитане пред този инструмент. Ето защо ще преминем към този, известен като Леонард. Отново предупреждаваме инструмента, че това е теснолинейна комуникация, която се усеща като вибрация, влизаща в аурата. Сега ще прехвърлим този контакт. Аз съм Ра.

[Деветдесет секунди пауза.]

Аз съм Ра. Поздравяваме ви още веднъж в любовта и светлината на нашия Безкраен Създател. Молим да бъдете търпеливи с нас, защото сме труден канал за приемане. Възможно е обаче да добавим някои измерения към вашето разбиране.

Сега бихме се радвали да се опитаме да говорим по каквато и да е тема или запитване, от които тези същности в стаята може да имат потенциална полза.

1.1  Питащ: Изглежда, членовете на Конфедерацията имат конкретна цел. Това важи ли и за вас, и ако е така, каква е вашата цел?

Ра: Аз съм Ра. Ние предаваме сега. Ние също имаме нашето място. Ние не сме тези от Любовта (подразбира се четвърта плътност, която е плътността на Любовта, бел. прев.) или от Светлината (пета плътност, бел. прев.). Ние сме тези от Закона за Единството. В нашата вибрация полярностите са хармонизирани, сложностите са опростени, а парадоксите имат своето решение. Ние сме едно. Това е нашата природа и нашата цел.

Ние сме отдавнашни на вашата планета и сме служили с различни степени на успех при предаването на Закона за Единството, за Единeнието, за Единството на вашите хора. Ние ходихме по земята ви. Видяхме лицата на вашите хора. Това не е така за много от същностите от Конфедерацията. Намерихме, че това не беше резултатно. Както и да е, тогава ние почувствахме голямата отговорност да останем, в способността да премахнем изкривяванията и силите, които бяха дадени на Закона за Единството. Ще продължим с това, докато вашият, така да се каже, цикъл бъде подходящо завършен. Ако не този, тогава следващия. Ние не сме част от времето и така сме способни да бъдем с вас във всяко едно от вашите времена.

Това дава ли ви достатъчно информация, от която да извлечете нашата цел, братко мой?

1.2  Питащ: Да, дава ни. Благодаря.

Ра: Ние ценим вашата вибрация. Има ли друго запитване?

1.3  Питащ: Чувал съм за името „Ра” във връзка с Египтяните. Свързани ли сте с това Ра по някакъв начин?

Ра: Аз съм Ра. Да, връзката е съгласувана. Може ли да изясним?

1.4  Питащ: Моля, направете го.

Ра: Какво не разбирате?

1.5  Питащ: Можете ли да ми дадете още малко подробности за вашата роля сред египтяните?

Ра, Древен Египет

Ра: Аз съм Ра. Идентичността на вибрацията Ра е нашата идентичност. Ние като група или това, което бихте нарекли социална памет комплекс, се свързахме с раса от вашия планетарен вид, която наричате Египтяни. Други от нашата плътност се свързаха по същото време в Южна Америка, а така наречените „изгубени градове” бяха опитите им да допринесат за Закона за Единството.

Говорихме с един, който чу и разбра, и беше в състояние да постанови Закона за Единството. Въпреки това, свещениците и хората от онази епоха бързо изопачиха нашето послание, отнемайки от него, така да кажем, съчувствието, с което единството е проникнато в най-съкровената си същност. Тъй като съдържа всичко (единството, бел.прев.), няма как да се отвърне от нищо.

Когато вече не можехме да имаме подходящи канали, чрез които да излагаме Закона за Единството, ние се отдалечихме от сега лицемерното положение, в което позволихме да бъдем поставени. И други митове, така да кажем, други разбирания, имащи повече отношение към поляритета и нещата от вашия вибрационен комплекс, отново завладяха този конкретен социален комплекс.

Това представлява ли достатъчно количество информация или да говорим още?

1.6  Питащ: [недоловимо]

Ра: Има ли друго запитване?

1.7  Питащ: [Въпросът беше изгубен, защото питащият седеше твърде далече от касетофона, за да бъде записан.]

Ра: Аз съм Ра. Считайте, ако щете, че вселената е безкрайна. Това все още трябва да бъде доказано или опровергано, но можем да ви уверим, че няма край на вас самите, вашето разбиране, това, което бихте нарекли вашето пътуване с цел търсене или вашите възприятия за творението.

Това, което е безкрайно, не може да бъде много, защото множеството е крайна концепция. За да имате безкрайност, трябва да идентифицирате или да определите тази безкрайност като единство; в противен случай терминът няма никакъв предмет или значение. В Безкрайния Творец има само единство. Виждали сте прости примери за единство. Виждали сте призмата, която показва всички цветове, произтичащи от слънчевата светлина. Това е опростен пример за единство.

Всъщност няма правилно или грешно. Няма поляризация, защото всички ще бъдат, както бихте казали, помирени в даден момент във вашия танц чрез комплекса ум/тяло/дух, с който се забавлявате, като изкривявате по различни начини, по това време. Това изкривяване в никакъв случай не е необходимо. То е избрано от всеки от вас, като алтернатива на разбирането на пълното единство на мисълта, която свързва всички неща. Вие не говорите за подобни или донякъде подобни същности или неща. Вие сте всяко нещо, всяко същество, всяка емоция, всяко събитие, всяка ситуация. Вие сте единство. Вие сте безкрайност. Вие сте любов/светлина, светлина/любов. Вие сте. Това е Законът за Единството.

Може ли да изложим този закон в повече детайли?

1.8  Питащ: [Недоловимо]

Ра: Има ли друго запитване в този момент?

1.9  Питащ: Можете ли да кажете нещо за предстоящите планетарни промени?

[Фонов шум.]

Ра: Аз съм Ра. Предпочетох да изчакам, докато този инструмент отново достигне правилното състояние на дълбочина на единението или пълна фокусираност, преди да говорим.

Промените са много, много незначителни. Ние не сме загрижени за условията, които водят до жътвата.

1.10  Питащ: Друг въпрос. Възможно ли е да се създаде някакво ускоряване на разбирането в другите същности или са всички усилия ... усилията на индивида сами по себе си ускоряват неговото разбиране? С други думи, ако даден индивид се опитва да действа като катализатор като цяло, за да повиши осъзнатостта на планетарното съзнание, той не прави нищо освен да действа върху себе си или това е възможно [Недоловимо]?

Ра: Аз съм Ра. Ще отговорим на запитването ви в две части, които са еднакво важни.

Първо, трябва да разберете, че различието между вас и другите не е видима за нас. Не смятаме, че съществува разделение между усилията за издигане на съзнанието от изкривяването, което вие прожектирате като личност, и изкривяването, което вие прожектирате като друга личност. По този начин, да учите е същото като да преподавате, освен ако не преподавате това, което учите; в който случай вие/те сте направили малко или никакво добро. Това разбиране трябва да бъде обмислено от вашия ум/тяло/дух комплекс, тъй като това е изкривяване, което играе роля във вашите преживявания в тази връзка.

За да минем към втората част от нашия отговор, можем да заявим нашето разбиране, макар и ограничено.

[Страна 2 от касетата на сесия 1 бе презаписана от неделната нощна медитация, която последва. Следното е както е публикувано в Книга I.]

Групово-обособеното съзнание е онова състояние на споделено разбиране с другите изкривявания на ум/тяло/дух комплексите, които са в рамките на видимия обхват на ум/тяло/дух комплекса, индивидуален или групов. По този начин ние говорим с вас и приемаме както нашите изкривявания, така и вашите, за да изясним законите на сътворението, по-специално Закона за Единството. Ние не сме на разположение на много от вашите хора, защото това не е лесно разбираем начин на комуникация или тип философия. Все пак, надяваме се самото ни същество да бъде уместен пример едновременно за необходимостта и почти безнадеждността да се опитваме да преподаваме.

Всеки от тези в тази група се стреми да използва, усвоява и разнообразява информацията, която изпращаме на този инструмент, в каналите на ум/тяло/дух комплекса, без изкривяване. Малцината, които ще просветите, като споделяте вашата светлина, са много повече от достатъчна причина за най-голямото възможно усилие. Да служиш на един е да служиш на всички. Следователно, ние ви предлагаме въпроса обратно, да заявите, че наистина това е единствената дейност, която си заслужава да се направи: да се учи/преподава или да преподава/учи. Няма нищо друго, което да помогне за демонстриране на оригиналната мисъл, освен самото ви същество и изкривяванията, които идват от необяснимото, неизразимото или обгърнато в мистерия същество, са много. По този начин, да се опитате да различите и втъчете пътя си чрез колкото се може повече групови умствени/телесни/духовни изкривявания сред вашите хора по време на вашето преподаване, е много добро усилие, което можете да направите. Ние не можем да говорим по-доблестно за вашето желание да служите.

Може ли да говорим в някакво друго качество по това запитване?

1.11 Питащ: Ще бъдете ли на разположение за комуникация? Можем ли да ви призоваваме в бъдеще?

Ра: Аз съм Ра. Имаме добър контакт с този инструмент заради неотдавнашните му преживявания с транса. Тя трябва да бъде в състояние да съобщи нашите мисли във вашето бъдеще. Обаче ние препоръчваме да внимавате за обезпокояването на канала в някои моменти и за правилната процедура за подпомагане на инструмента, който до известна степен има необходимост от завръщане в ум/тяло/дух комплекса, който инструментът е избрал за жизнения опит през това време/пространство. Разбирате ли как да подхранвате този инструмент?

1.12 Питащ: Не. Можете ли да обясните?

Ра: Предлагаме първо кратък период на мълчание. След това повтарянето на вибрационния комплекс на звука на инструмента във вашата плътност, който наричате име. Повтаряйте, докато не получите отговор. След това, полагане на ръцете в областта на шията за кратък период, така че инструментът може да презареди батериите, които не са, да кажем, пълни със същината на това конкретно поле, в този момент. И накрая, дар от вода, в която е дадена любовта на всички присъстващи. Това ще възстанови тази същност, защото нейните изкривявания съдържат голяма чувствителност към вибрациите на любовта и заредената вода ще доведе до комфорт. Разбирате ли сега?

1.13 Питащ: Не напълно.

Ра: Аз съм Ра. Претърсваме ума ви, за да намерим вибрацията „Алрак”. Това е вибрацията от вас, която съдържа най-голямата част от това, което бихте нарекли любов. Други биха нарекли тази същност „Карла”. Зареждането на водата се извършва от присъстващите, поставяйки ръце върху стъклото и визуализирайки силата на любовта, влизаща във водата. Това ще зарежда този много ефективен проводник с тези вибрации.

Този инструмент е доста уморен в момента. Сърцето й обаче е такова, че тя продължава да бъде отворена за нас и полезна като канал. Ето защо прекарахме време/пространството, обяснявайки как изкривяванията на това, което можете да наречете умора, могат да бъдат подобрени.

При никакви обстоятелства този инструмент не трябва да бъде докосван, докато тя не е отговорила на името си. Не искам да водя този инструмент отвъд капацитета ѝ за физическа енергия. Тя намалява все повече. Ето защо трябва да напусна този инструмент. Оставям ви в славата и мира на единството. Вървете в мир, радвайте се в силата на Единия Създател. Аз съм Ра.

Секциите с този цвят на фона са публикувани за пръв път в Преслушаната версия.

>> Законът за Единството Сесия 2 >>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7