Законът за Единството Сесия 10

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:

http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session10.aspx

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

27 Януари, 1981

10.0 Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

10.1 Питащ: Мисля, че това би изяснило нещата, да се върнем към времето точно преди прехвърлянето на душите от Малдек; да видим как е действал Законът за Единството по отношение на това прехвърляне и защо това е било необходимо. Какво се е случило с Малдек или хората на Малдек, че да стане причина да загубят своята планета? Колко отдавна е станало това?

Ра: Аз съм Ра. Хората на Малдек имаха цивилизация, подобна на тази на социалния комплекс, известен като Атлантида, в това, че придобиха много технологична информация и я използваха, без да ги е грижа за запазването на своята сфера, следвайки до голяма степен комплекса от мисли, идеи, и действия, които можете да свържете с така наречения негативен поляритет или служба на себе си. Това, обаче, в по-голямата си част, залягаше в искрена вяра/мисъл структура, която изглеждаше за възприятието на ум/тяло комплексите от тази сфера, като позитивно и в служба на другите. Опустошението, което разтърси тяхната биосфера и предизвика нейното разпадане, произтече от това, което вие наричате война.

Ескалацията стигна до най-голямата степен на технологията, която този социален комплекс имаше на свое разположение в пространство/времето на тогавашното време. Тово време беше преди приблизително седем о пет, о о о, седемстотин и пет хиляди [705,000] от вашите години. Циклите започнаха много, много по-рано на тази сфера, поради нейната относителна способност да поддържа първо-измерните форми на живот, в по-ранна точка в пространствено/времевия континуум на вашата слънчева система. Тези същности бяха толкова травматизирани от това събитие, че те бяха в това, което можете да наречете социален комплекс на възел или заплетено кълбо от страх. Част от вашето време мина. Никой не можеше да стигне до тях. Никакви същества не можеха да им помогнат.

Приблизително преди шестстотин хиляди [600 000] от вашите години, тогавашните членове на Конфедерацията успяха да разгърнат комплекса от социална памет и да развържат възела от страх. Същностите тогава можаха да си припомнят, че са съзнателни. Това осъзнаване ги доведе до това, което бихте нарекли долните астрални планове, където можеха да бъдат подхранени, докато всеки ум/тяло/дух комплекс най-сетне беше способен да бъде излекуван от тази травма до степента, в която всяка същност беше в състояние да разгледа изкривяванията, които е преживяла в предишния живот/илюзия комплекс.

След това преживяване на учене/преподаване, груповото решение беше да поставят върху себе си един вид на това, което можете да наречете кармично облекчение. За тази цел те влязоха във въплъщение във вашата планетарна сфера, в неприемливи човешки форми. Тогава те преживяваха това, докато изкривяванията към унищожение не бъдат заменени от изкривявания към желанието за по-малко изкривена визия за служене на другите. Тъй като това беше съзнателното решение на огромното мнозинство от тези същества от преживяването на Малдек, преходът към тази планета започна преди около петстотин хиляди [500,000] от вашите години и беше използван типът комплекс на тялото, наличен по онова време.

10.2 Питащ: Беше ли на разположение телесния комплекс по това време, който ние наричаме вида на маймуната?

Ра: Това е правилно.

10.3 Питащ: А трансформирали ли са се някои от същностите от Малдек, сега? Все още ли са втора плътност, или формират някаква планета от трета плътност сега?

Ра: Съзнанието на тези същества винаги е било от трета плътност. Механизмът за облекчаване беше проектиран чрез поставянето на това съзнание във физико-химични комплекси от втора плътност, които не са способни да бъдат сръчни или манипулативни, до степента, която е подходяща за отработването на изкривяванията от трета плътност на умствения комплекс.

10.4 Питащ: Някоя от тези същности преминала ли е сега, направила ли е, така да кажем, завършване в края на седемдесет и петгодишен цикъл и да се измъкне от тялото от втора плътност, в тела от трета плътност?

Ра: Аз съм Ра. Много от тези същности успяха да премахнат натрупването на това, което наричате карма, като по този начин можаха да приемат цикъл от трета плътност, в тяло от трета плътност. Повечето от тези същности, които успяха в това, се въплътиха другаде в творението, за следващия цикъл в трета плътност. Когато тази планета достигна трета плътност, някои от тези същности станаха способни да се присъединят към вибрациите на тази сфера, във форма от трета плътност. Остават някои, които още не са облекчили чрез ум/тяло/дух координацията на изкривяванията, предишните действия, предприети от тях. Затова те остават.

10.5 Питащ: Тези ли са Голямата стъпка, за която говорихте?

Ра: Аз съм Ра. Това са един вид Голяма Стъпка.

10.6 Питащ: Тогава нашата сегашна раса се състои от неколцина, които първоначално са дошли от Малдек и неколцина, които са дошли от Марс. Има ли същности тук от други места?

Ра: Аз съм Ра. Има същности, които преживяват вашия време/пространство континуум, които са произлезли от много, много места, както бихте ги нарекли, в творението, защото когато има промяна в цикъла (когато планетата премине в четвърта плътност, на нея повече не могат да живеят същности от трета плътност, бел. от прев.), онези, които трябва да го повторят, намират планетарна сфера, подходяща за това повторение. Изключително необичайно е планетарният ум/тяло/дух комплекс да съдържа същности от много, много различни места, но това обяснява много, защото, вижте, вие преживявате трета плътност явление с голям брой от тези, които трябва да повторят цикъла. Ориентацията този начин е трудно да се уеднакви (към хомогенно общество, с позитивна или негативна полярност, бел. прев.), дори с помощта на много от вашите учители/ученици.

10.7 Питащ: Когато Малдек е бил унищожен, всички хора на Малдек ли са имали проблем или са били достатъчно напреднали, за да се прехвърлят на други планети?

Ра: Аз съм Ра. При настъпването на планетарното разпадане никой не избяга, защото това е действие, което се отразява на социалния комплекс от планетарния комплекс сам по себе си. Никой не избяга от възела или заплетеното кълбо.

10.8 Питащ: Има ли опасност това да се случи на Земята понастоящем?

Ра: Аз съм Ра. Чувстваме, че тази оценка на така нареченото бъдеще на вашия планетарен ум/тяло/дух комплекс, може да бъде не съвсем безвредна. Ще кажем само, че съществуват условия на ума, за такова развитие на технологиите и тяхното разгръщане (използването им за разрушителна цел, бел. прев.). Изкривяването на нашето виждане/разбиране е, че умствените и духовните комплекси на тези от вашите хора, се нуждаят от ориентация, а не толкова „играчките“, нуждаещи се от демонтаж, защото не съществуват ли всички неща като част от Твореца? Затова, да избирате свободно е ваша чест/дълг.

10.9 Питащ: Когато се случва преминаване в по-висока плътност [и] същност или същности преминат [в] края на цикъл от една планета на друга, по какъв начин те отиват от една планета на друга?

Ра: Аз съм Ра. В Схемата на Създателя, първата стъпка от ум/тяло/дух целостта/съществото е да постави своя ум/тяло/дух комплекс изкривяване в подходящото място на любов/светлина. Това се прави, за да се осигури правилното лечение на комплекса и евентуалното му съгласуване с цялост/същество комплекса. Това отнема много променлива дължина от вашето време/пространство. След като това е постигнато, опитът от цикъла е разтворен и филтриран, докато остане само дестилацията от изкривявания, в нейната чиста форма. В този момент, преминалото жътва ум/тяло/дух цялост/същество оценя нуждата от плътност за своето съществуване и избира най-подходящата нова среда, било за повтаряне на цикъла или за придвижване напред в следващия цикъл. Това е начинът на жътвата, охраняван и наблюдаван от мнозина.

10.10 Питащ: Когато същността се премести от една планета на друга, се премества в мисъл или в превозно средство?

Ра: Аз съм Ра. Ум/тяло/дух цялостта/съществото е едно с Твореца. Няма времево/пространствено изкривяване. Ето защо, е въпрос на помисляне за правилното място, в безкрайния масив от време/пространства.

10.11 Питащ: Докато една същност е въплътена в тази трета плътност по това време, тя може или да се учи, без съзнателно да знае какво прави, или може да учи, след като съзнателно усеща, че учи пътищата на Закона за Единството. При вторият начин, същността може значително да ускори растежа си. Не е ли вярно това?

Ра: Аз съм Ра. Това е вярно.

10.12 Питащ: Тогава, въпреки че много същности не са наясно с това, това, което те наистина желаят, е да ускорят растежа си и е тяхна работа да открият това, докато са въплътени. Вярно ли е, че те могат да ускорят растежа си много повече, докато са въплътени в трета плътност, отколкото между въплъщенията в тази плътност?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно. Ще се опитаме да говорим по тази концепция.

Законът за Единството има като едно от своите първични изкривявания, изкривяването на свободната воля, като по този начин всяка същност е свободна да приема, отхвърля или да пренебрегва ум/тяло/дух комплексите около нея и да игнорира самото творение. Има много изкривявания сред вашия комплекс от социална памет, които в това време/пространство са ангажирани ежедневно, както вие бихте го казали, в работата по Закона за Единството, в едно от неговите първични изкривявания; това са пътищата на любовта. Но ако същата тази същност, която е пристрастена от дълбочината на нейния ум/тяло/дух комплекс към любов/светлина, поемеше отговорност за всеки момент от време/пространствените натрупвания на настоящите моменти на нейно разположение, тази същност може да даде път на своя напредък по същия начин, по който описахме упълномощяването на Конфедерацията, чрез зов от изкривяването на вашия социален комплекс.

10.13 Питащ: Бихте ли обяснили по малко по-различен начин упълномощаването на този зов?

Ра: Аз съм Ра. Разбираме, че трябва да говорим за наша предишна информация. Призивът започва с един. Това повикване е равно на безкрайност и не се брои, както бихте казали. То е крайъгълният камък. Второто повикване е добавено. Третият призив оправомощава или удвоява втория и т. н., като всеки допълнителен призоваващ удвоява или дава мощ на целия предишен повик. По този начин, призивът на много от вашите хора е много, много усилващ и поразително чуван по безкрайните протежения на Единното Творение.

10.14 Питащ: За общата подготовка на читателя на тази книга, може ли да посочите някои от практиките или упражненията, които да изпълняват, за да постигнат ускорение към Закона за Единството?

Ра: Аз съм Ра.

Упражнение Едно. Това е най-близо центрирано и използваемо във вашия илюзорен комплекс. Моментът съдържа любов. Това е урокът/целта на тази илюзия или плътност. Упражнението е съзнателно да се търси тази любов, в осъзнаване и разбиране на изкривяванията. Първият опит е крайъгълният камък. Върху това избиране се опира останалата част от жизнения опит на същността. Второто търсене на любов в момента започва добавянето. Третото търсене дава сила на второто, четвъртото захранва или удвоява третото. Както и при предишния тип упълномощаване, ще има известна загуба на сила поради недостатъци в търсенето, по посока изкривяване към неискреност. Съзнателното изявление пред себе си за желанието да се търси любовта обаче е толкова централно, акт на воля, че както преди, загубата на сила, дължаща се на това триене, е без значение.

Упражнение Две. Вселената е едно същество. Когато ум/тяло/дух комплексът поглежда друг ум/тяло/дух комплекс, вижте Твореца. Това е полезно упражнение.

Упражнение Три. Гледайте в огледалото. Вижте Твореца.

Упражнение Четири. Гледайте на творението, което е в ум/тяло/дух комплекса на всяко същество. Вижте Твореца.

Основата или предпоставката на тези упражнения е склонност към това, което може да се нарече медитация, съзерцание или молитва. С това отношение, тези упражнения могат да бъдат провеждани. Без него, данните няма да потънат в корените на дървото на ума, така активирайки и облагородявайки тялото и докосвайки духа.

10.15 Питащ:  Чудех се за появяването на цивилизацията, наречена Атлантида и Лемурия, начина, по който тези цивилизации са се появили и откъде са дошли [не се чува] цивилизации?

Ра: Аз съм Ра. Това е последният въпрос от тази работа. Цивилизациите на Атлантида и Лемурия бяха не една, а две. Нека погледнем първо същностите от Му.

Те бяха същества със своего рода примитивна природа, но с много напреднали духовни изкривявания. Цивилизацията беше част от този цикъл, живяха рано в рамките на цикъла, по време приблизително преди пет три о о о, петдесет и три хиляди [53 000] от вашите години. Това беше полезно и безвредно място, което бе отнесено под океана, по време на пренастройване на тектоничните плочи на вашата сфера, без участие на техните собствени действия. Тези, които оцеляха, достигнаха и се заселиха на много места в това, което наричате Русия, Северна Америка и Южна Америка. Индианците за които вие започнахте да чувствате някакво съчувствие в изкривяванията на вашия социален комплекс, са потомци на тези същества. Като другите преродени от този цикъл, те дойдоха от другаде. Все пак, тези конкретни същности, бяха главно от планета от втора плътност, която имаше някои трудности, заради възрастта на нейното слънце, в постигане на условия за живот от трета плътност. Тази планета беше от галактиката Денеб.

Атлантическата раса беше много смесен социален комплекс, който започна да се формира приблизително три едно о о о, трийсет и една хиляди [31 000] години в миналото на вашата време/пространство континуум илюзия. Беше бавно растящо и много аграрно общество, до преди приблизително едно пет о о о, петнайсет хиляди [15 000] от вашите години. Достигна бързо високо технологичното разбиране, което я провокира да бъде способна да използва интелигентната безкрайност по не съвсем познавателен начин. Можем да добавим, че те използваха също и интелигентна енергия, манипулирайки страхотно природните притоци на индиго или епифизната светлина от божествената или безкрайната енергия. Така те бяха в състояние да създават форми на живот. Това започнаха да правят, вместо да се занимават с лечение и усъвършенстване на техните собствени ум/тяло/дух комплекси, обръщайки техните изкривявания към това, което можете да наречете негативно.

Приблизително преди единайсет хиляди [11 000] от вашите години, първата от това, което наричате войни, предизвика приблизително четирийсет процента от тази популация да напусне плътността, чрез дезинтеграция на тялото. Вторият и по-опустошителен конфликт се случи приблизително преди едно о осем две едно, десет хиляди осемстотин двайсет и една [10 821] години в миналото, според вашата илюзия. Това причини промяна в земната конфигурация и голяма част от Атлантида я нямаше вече, тъй като бе залята.

Три от позитивно ориентираните Атлантски групи напуснаха това географско място преди опустошението, отивайки в планински райони на това, което наричате Тибет, което наричате Перу и което наричате Турция.

Тибет
Перу
Кападокия, Турция

Имате ли някакви кратки въпроси, преди да приключим тази среща?

10.16 Питащ:  Само един, освен този какво можем да направим, за да се чувства инструментът по-удобно. Имам само още един въпрос. Бих искал да получа кратка информация за думата, която ползвате, „галактика”.

Ра: Аз съм Ра. Ние използваме термина, познат на вашите хора чрез звуковия вибрационен комплекс „галактика”. Ние приемаме, че някои галактики съдържат една система от планетарни и слънчеви групи, други съдържат няколко. Обаче, значението на мястото в безкрайната време/пространство измерност е толкова малко, че приемаме изкривяването имплицитно [1] в такъв двусмислен термин.

10.17 Питащ: Тогава, биха ли деветте планети и нашето слънце, които имаме тук в нашата система, бихте ли ги категоризирали като слънчева галактика?

Ра: Не бихме.

10.18 Питащ: Колко звезди приблизително би имало в една галактика?

Ра: Зависи от галактическата система. Вашата собствена, както знаете, съдържа много, много, милиони планетарни същности и звездни тела.

10.19 Питащ: Просто се оптивах да получа определението на това, което наричате галактика. Вие я споменахте няколко пъти и ми се струва [не се чува], че това, което наричате галактика, ние го наричаме планетарна система. Има ли някакъв начин да накараме инструментът да се чувства по-удобно?

Ра: Аз съм Ра. Този инструмент може да бъде накаран да се чувства по-удобно, ако се даде повече подкрепа на телесния комплекс. Друго освен това, ние само можем да повторим молбата грижливо да подравнявате символите, използвани за улесняване баланса на инструмента. Нашият контакт е тясно-лентов и затова притокът донесен вътре с нас, трябва да бъде точен.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единият Безкраен Творец. Вървете напред, радвайки се в силата и спокойствието на Единственият Творец. Адонай.

[1] Имплицитно, прил. Коeто не е изказано, но се подразбира. Прикрито.

<<Законът за Единството Сесия 9<< >>Законът за Единството Сесия 11>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7