Законът за Единството Сесия 11

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:

http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session11.aspx

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

28 Януари, 1981

11.0  Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

11.1 Питащ: Трябва ли да включим ритуала, който вие предложихте, който използваме, за да ви призовем, в книгата, която ще бъде резултат от тези сесии?

Ра: Аз съм Ра. Този въпрос е от малка важност, защото нашето предложение беше направено с цел установяване на връзка чрез [точно] този инструмент с [точно] тази група.

11.2  Питащ: Би ли било някаква помощ за инструмента да присъстват (име) и (име) присъстващи по време на тези сесии? Дали бройката в групата има значение в тези сесии?

Ра: Аз съм Ра. Най-важните от същностите са питащият и вибрационният звуков комплекс Джим. Двете същности допълнително подпомагат комфорта на инструмента, с помощта на техните способности да споделят физическия енергиен комплекс, който е част от вибрацията на вашата любов.

11.3  Питащ: Вчера казахте, че Малдек е била унищожена поради война. Ако Малдек не беше разрушена поради война, щяла ли е да се превърне в планета, която да еволюира към служба на себе си и щели ли са същностите да повишат плътност, отивайки да кажем в четвъртата, петата плътност в негативния смисъл или в смисъл на служба на себе си?

Ра: Аз съм Ра. Комплексът на планетарната социална памет, Малдек, имаше общо с вашата сфера, положение на смесица от енергийна насоченост. Така, макар и неизвестна, най-вероятно щеше да е смесена реколта – няколко преминаващи в четвърта плътност, няколко преминаващи към четвърта плътност в служба на себе си, по-голямата част повторяйки трета плътност. Това е приблизително, поради факта, че паралелните вихри от възможности/вероятности спират, когато се случи нещо и започнат нови вихри от възможности/вероятности.

11.4  Питащ: Има ли планета зад нашето слънце, срещуположна на нас в орбита, за която не знаем?

Ра: Аз съм Ра. Има сфера в зоната противоположна на слънцето ви, с много, много студена природа, но достатъчно голяма, за да изкриви определени статистически данни. Тази сфера не трябва да се нарича планета, тъй като тя е заключена в първа плътност.

11.5  Питащ: Казахте, че същности от Малдек биха могли да отидат – някои от тях могат да отидат в негативна четвърта плътност. Има ли хора, които излизат от сегашната ни трета плътност, до места във вселената и служат, които са от четвърта плътност в служба на себе си или негативен тип планети?

Ра: Аз съм Ра. Вашият въпрос е неясен. Моля, повторете по друг начин.

11.6  Питащ: Тъй като нашият цикъл завършва и … и се извършва жътвата, възможно ли е някой да премине от тази трета плътност, към планета от четвърта плътност, която е тип служба на себе си или негативен тип?

Ра: Аз съм Ра. Сега разбираме спецификата на запитването ви. При тази жътва, вихърът от вероятност/възможност показва реколта, макар и малка, от този тип. Това е правилно.

11.7  Питащ: Можете ли да ни кажете какво се е случило с Адолф [Хитлер]?

Ра: Аз съм Ра. Ум/тяло/дух комплексът, известен като Адолф, понастоящем е в лечебен процес, в средните астрални планове на вашето сферично силово поле. Тази същност беше силно объркана и макар да е наясно с обстоятелствата на промяната във вибрационното ниво, свързани с прекратяването на химическия комплекс, все пак се нуждаеше от много грижи.

11.8  Питащ: Има ли някой в нашата история, който е известен, който да е отишъл в четвърта плътност на служба на себе си или негативен тип планета или който ще отиде там?

Ра: Аз съм Ра. Броят на същностите, минали жътва по този начин, е малък. Няколко обаче проникнаха през осмото ниво, което е достъпно само от отварянето на седмото, през шестото (Ра има предвид енергийните центрове/чакрите). Проникването в осмото или нивото на интелигентната безкрайност, позволява жътвата на ум/тяло/дух комплекса, ако желае по всяко време/пространство, по време на цикъла.

11.9  Питащ: Дали някой от тези хора е известен в историята на нашата планета по име?

Ра: Аз съм Ра. Ще споменем няколко. Този, известен като Тарас Булба, този, известен като Чингис хан, този, известен като Распутин.

11.10  Питащ: Как са постигнали това? Какво е било необходимо за тях, за да постигнат това?

Ра: Всички споменати по-горе същности са били наясно, чрез спомен, за Атлантските разбирания, свързани с използването на различните центрове за енергиен приток на ум/тяло/дух комплекса, в достигането на портала към интелигентната безкрайност.

11.11  Питащ: Това позволи ли им да правят това, което наричаме магия? Да правят паранормални неща, докато са били въплътени тук?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно. Първите две споменати същности използваха малко тези способности по съзнателен начин. Въпреки това, те имаха целенасочена наклонност към служене на себе си, без да пестят усилия в личната дисциплина, за да удвоят, да удвоят повторно и така да отворят този портал. Третият беше съзнателен адепт и също не пестеше никакви усилия в преследването на служенето на себе си.

11.12  Питащ: Къде са тези три същности сега?

Ра: Аз съм Ра. Тези същности са в измерението, което ви е известно като четвърто. Затова пространство/време континуумите не са съвместими. Опитът за определяне на местоположението на пространство/време нахождението на всеки от тях, не би постигнал реално разбиране. Всеки от тях избра планета от четвърта плътност, която е посветена на преследването на разбирането за Закона за Единството чрез служба на себе си, едната в това, което познавате като групата Орион, една в това, което познавате като Касиопея, една в това, което познавате като Южен кръст; тези местоположения обаче не са задоволителни. Нямаме речник за геометричните изчисления, необходими за прехвърляне на това разбиране към вас.

11.13  Питащ: Кой отиде в групата Орион?

Ра: Аз съм Ра. Този, известен като Чингис хан.

11.14  Питащ: Какво прави той настоящем? Каква е неговата работа или занимание? Какво прави той?

Ра: Аз съм Ра. Тази същност служи на Твореца по свой начин.

11.15  Питащ: Невъзможно ли е да ни кажете точно как върши тази служба?

Ра: Аз съм Ра. Възможно е да говорим по това запитване. Ние обаче използваме всяка възможност, за да можем отново да повторим основното разбиране/учене, че всички същества служат на Твореца.

Онзи, за когото говорите като Чингис хан, в момента е въплътен във физическо светлинно тяло, което има за цел да разпространява материал за мисловен контрол на онези, които може да наречете кръстоносци. Той е, както бихте определили тази същност, служител на флота.

11.16  Питащ: Какво правят кръстоносците?

Ра: Аз съм Ра. Кръстоносците се движат в колесниците си, за да завладяват планетарните социални комплекси от ум/тяло/дух, преди да стигнат до етапа на постигане на социална памет.

11.17  Питащ: На какъв етап планетата постига такава социална памет?

Ра: Аз съм Ра. Ум/тяло/дух социалният комплекс (цялото общество на една планета, бел. прев.) се превръща в комплекс от социална памет, когато цялата му група е с една ориентация или търсене. Груповата памет, изгубена от индивидите в корените на дървото на ума, така става известна на социалния комплекс, създавайки по този начин комплекс за социална памет. Предимствата на този комплекс са относителната липса на изкривяване в разбирането за социалното съществуване и относителната липса на изкривяване при преследване на посоката на търсене, защото всички разбирания/изкривявания са достъпни за същностите от обществото.

11.18  Питащ: Тогава имаме кръстоносци от Орион, които идват на тази планета за целите на контрола над ума. Как правят това?

Ра: Като всички, те следват Закона за Единството, спазвайки свободната воля. Контакт се прави с онези, които призовават. Онези тогава, върху планетарната сфера, действат както вие, за да разпространяват нагласите и философията на тяхното специално разбиране за Закона за Единството, което е служба на себе си. Те стават елит. Чрез тях опитът започва да създава състояние, при което останалата част от планетарните същности се поробва чрез собствената им свободна воля.

11.19  Питащ: Можете ли да назовете някой от приемниците на кръстоносците – т.е. всички имена, които днес може да са известни на планетата?

Ра: Аз съм Ра. Желая да бъда в ненарушение на изкривяването на свободната воля. Да назовем онези, които участват в бъдещето на вашето пространство/време, е да извършим нарушение; затова отказваме тази информация. Молим за вашето размишление по плодовете на действията на онези, които можете да наблюдавате да се наслаждават на изкривяването към власт. По този начин може да разберете за себе си тази информация. Няма да се намесваме в планетарната игра. Това не е от решаващо значение за жътвата.

11.20  Питащ: Как кръстоносците предават своите концепции на въплътените индивиди на Земята?

Ра: Аз съм Ра. Има два основни начина, точно както има два основни начина, така да кажем, да се поляризираме към служба на другите. Съществуват онези ум/тяло/дух комплекси, които правят упражнения и извършват дисциплини, за да търсят контакт с източници на информация и сила, водещи до отварянето на портала към интелигентната безкрайност. Съществуват и други (същности), чийто вибрационен комплекс е такъв, че този вход е отворен и контактът с тотална служба на себе си, с нейното основно изкривяване към манипулация на другите, е предоставен с малко или никакво затруднение, без обучение и без контрол.

11.21  Питащ: Какъв тип информация се предава от кръстоносците на тези хора?

Ра: Аз съм Ра. Групата Орион предава информация относно Закона за Единството с ориентация към служене на себе си. Информацията може да стане техническа, точно както някои от Конфедерацията, в опитите си да помогнат на тази планета в служба на другите, са предоставяли това, което бихте нарекли техническа информация. Технологията, предоставена от тази група, е под формата на различни средства за контрол или манипулиране на другите, заради служба на себе си.

11.22  Питащ: Искате да кажете тогава, че някои учени получават техническа информация, да кажем, телепатично, която излиза след това като използваеми приспособления?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно. Все пак, много позитивно ориентирани, както бихте нарекли това изкривяване, така наречените учени, са получили информация, предназначена да отключи мирни средства за прогрес, които допринесоха за последните отзвуци на потенциално унищожение, поради по-нататъшното включване на други учени с негативна ориентация/изкривяване.

11.23  Питащ: Така ли сме научили за ядрената енергия? Било ли е смесена, както позитивна, така и негативна ориентация?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно. Същностите, отговорни за събирането на учените, бяха със смесена ориентация. Учените бяха преобладаващо позитивни в ориентацията си. Учените, които последваха работата им, бяха със смесена ориентация, включително една изключително негативна същност, както бихте я нарекли.

11.24  Питащ: Дали тази изключително негативна същност все още е въплътена на Земята?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

11.25  Питащ: Тогава предполагам, че не можете да я назовете и бих ви попитал къде се намира информацията на Никола Тесла?

Ра: Аз съм Ра. Този, известен като Никола, получи информация от източници на Конфедерацията, желаещи да помогнат на тази изключително, така да кажем, ангелска, позитивна същтност, за подобряването на съществуването на нейните събратя ум/тяло/дух комплекси. Жалко е да кажем, че подобно на много Скитници, вибриращите изкривявания на илюзията от трета плътност причиниха тази същност да се превърне в изключително изкривена в своето възприятие за своите събратя ум/тяло/дух комплекси, така че мисията ѝ беше възпрепятствана и в резултат, отклонена от нейните цели.

11.26  Питащ: Как се предполагаше работата на Тесла да е от полза за човека на Земята и какви са били целите му?

Ра: Аз съм Ра. Най-желаната цел на ум/тяло/дух комплекса, Никола, беше освобождаването на всички планетарни същества от тъмнината. Затова се опита да даде на планетата безкрайна енергия от планетарната сфера, за използване в осветлението и захранването.

11.27  Питащ: Под „освобождавайки планетарните същности от тъмнината”, точно какво имате предвид?

Ра: Аз съм Ра. (По-голямата част от следния отговор се загуби поради неизправност на магнетофона. Същината на отговора беше както следва.) [Говорихме за освобождаването на хората от тъмнината в буквален смисъл.]

11.28  Питащ: Би ли било това освобождаване от тъмнината съизмеримо със Закона за Единството или има ли това някакъв реален продукт?

Ра: Аз съм Ра. Продуктът от такова освобождаване би създал две опитности.

На първо място, опитността да не е необходимо да се намира нужния доход за плащане, с парите ви, за енергия.

На второ място, предоставеното свободно време, така илюстриращо възможността и увеличаващо вероятността от свободата тогава да търси себе си, като начало на търсенето на Закона за Единството.

Има малцина работещи физически от разсъмване до мрак, както ги наричате, във вашия план, които могат да размишляват върху Закона за Единството.

11.29  Питащ: Какво ще кажете за индустриалната революция като цяло. Била ли е планирана по какъвто и да е начин?

Ра: Аз съм Ра. Това ще бъде последният въпрос от тази сесия.

Това е правилно. Скитници се въплъщаваха на няколко вълни, както можете да ги наречете, за да създадат постепенно освобождаване от нуждата от дневните цикли и липсата на свобода за отдих.

11.30  Питащ: Е, това беше последният въпрос, така че, както обикновено, ще попитам дали има нещо, което можем да направим, за да направим инструмента да се чувства по-удобно?

Ра: Аз съм Ра. Справяте се добре. Най-важното е внимателно да подреждате символите. Нагласянето, направено в това конкретно време/пространство настояще, ще подпомогне физическия комплекс на този инструмент, в изкривяването към комфорт.

Може ли да попитаме дали имате кратки въпроси, които можем да разрешим преди закриването на сесията?

11.31  Питащ: Не знам дали това е кратък въпрос или не, така че можем да го запазим до следващия път, но единственият ми въпрос е защо кръстоносците от Орион правят това. Каква е крайната им цел? Това вероятно е твърде дълго, за да отговорите.

Ра: Аз съм Ра. Това не е твърде дълго, за да отговорим. Да служиш на себе си е да служиш на всички. Службата на себе си, когато се разглежда в тази перспектива, изисква все по-разширяващо се използване на енергиите на другите, за манипулация в полза на аза, с изкривяване към властта.

Ако има допълнителни въпроси, за да обясним по-подробно тази тема, ще бъдем отново с вас.

11.32  Питащ: Само едно нещо забравих. Възможно ли е да направим още една сесия късно днес?

Ра: Аз съм Ра. Това е добре.

11.33  Питащ: Благодаря ви.

Ра: Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Вървете напред, радвайте се в силата и мира на Единствения Създател. Адонай.

<<Законът за Единството Сесия 10<< >>Законът за Единството Сесия 12>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7