Законът за Единството Сесия 12

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:

http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session12.aspx

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

28 Януари, 1981

Коментар на материала от V книга

(Въпросите и отговорите от книга V са показани с този цвят на фона.)

Джим: В първия параграф на следващия раздел може да се види колко лесно е дори и най-сериозните търсещи от време на време да загубят правилното отношение за откриване на сърцето на еволюционния процес. Правилното нагласяне на нечие същество за ефективно търсене има далеч по-малко общо с това, което човек прави, отколкото с това, как го прави и как го балансира или го поставя в своето същество с медитация и съзерцание. Без баланса на медитативната нагласа, умът е склонен да се разсейва от светското повторение на събитията и уроците са склонни да орбитират в периферията на неговото същество, без да се настаняват в центъра на съществуването, за да осигурят по-дълбоко познаване на природата на тази илюзия и усещане за това как да направляваме по-хармонично себе си през нея. Също така виждаме в следващия отговор на Ра, че е наложително всички навигационни движения на нечие същество да бъдат продукт на свободния избор на волята, никога да не бъде ограничаван от никое друго същество. Тази точка е отразена отново в отговора на Ра на въпроса на Дон за метафизичните последствия от опита да се заключи Човек в черно в нечий килер, възможност, която никога не сме имали, между другото!

Забележете как Ра завършва сесия 12 в книга I, също така озаглавена Материалът Ра, с намеци, че „правилното подравняване“ и „уместната ориентация“ на Библията, свещта, кадилницата и водата са донякъде изкривени. Отне ни дванадесет сесии, за да установим, че Ра всъщност не говори за физическото разположение на Библията и така нататък, а че Ра ни дава намек, че нашето метафизично подравняване е било не на нужната висота. Нашата линия на разпитване беше погрешно изместена от сърцето на еволюционния процес. Тъй като контактите ни с Ра бяха „тесно-лентови“, това означаваше, че Ра не можеше дълго да отговоря на въпроси, които бяха извън целта. Ако бяхме позволили тези изкривявания да останат за дълъг период от време, контактът щеше да бъде нарушен и в крайна сметка щяхме да загубим контакта.

Последната част от тази сесия се занимава с концепцията за това, което се нарича Скитници, и техните често споделяни характеристики на проявяващи се физически заболявания като алергии и личностни разстройства, които в по-дълбок смисъл изглеждат реакция срещу вибрационната честота на тази планета. Това очевидно е страничен ефект, който се дължи на това, че такива същности имат друго планетарно влияние в по-висока плътност, като тяхна домашна вибрация. Те се въплъщават на тази планета в трета плътност, за да могат да служат по какъвто и да е възможен начин, за да помогнат на населението на тази планета да стане по-осъзнато за еволюционния процес и да се движи в хармония с него. Тези Скитници преминават през същия процес на забравяне, през който минава всяко друго същество от трета плътност, което се преражда тук и те стават напълно същество трето от плътност – дори когато бавно започнат да си спомнят защо са се родили тук. Очевидно, около един на всеки седемдесет души на Земята е от такъв произход. (Това съотношение от 80-те години със сигурност се е променило в днешни дни, тъй като според Ра притокът на Скитници нараства лавинообразно с наближаване на жътвата, която вече е в ход. Бел. прев.)

Почти изглежда, че е на мода сега да се казва, че човек е от тази или онази планета, тази или по-висока плътност и че някой наистина е това или онова възвишено същество, слязло на Земята, за да бъде велик учител. За нас е неудобно да видим такава великолепна възможност да вършим смирена служба, опошлена до игра за нечии духовни изцепки. Не крием възможността да имаме такъв произход, но нито ние, нито тези от Ра смятат, че такъв произход е особено забележителен. Както Дон казваше: „Все трябва да си някъде, правейки нещо. Може да си също и тук, правейки това. “

Карла: Мисля, че едно нещо, което трябва да имаме наум, ако сме Скитници от другаде, е, че сме дошли тук с някаква причина: да служим в този момент точно тук в този много мрачен свят на трета плътност на Земята. Да, страдаме от резултатите от това, че се опитваме да живеем във вибрационен диапазон, който е труден за нас, и да, по някакъв начин помним „по-добър начин“ да живеем. Имайки предвид това, става по-ясно, че нашата основна мисия тук е просто да живеем, да дишаме въздуха и да оставим любовта в нас да тече. Простото живеене на ежедневния живот е тайнство, когато личността живее с това съзнание „всичко е любов“, тананикайки мелодията си под нашите думи и мисли. Да живееш в посвещение не означава непременно, че човек се превръща в отшелник или скитащ поклонник, въпреки че, ако се чувстваш призован към това, благословен да е пътя ти. За мен, най-малкото, ежедневните неща са най-святото, миенето, домакинските работи, поръчките. Всичко се движи в ритъм и ние сме само част от тази симфония на целия живот, която разпределя енергия назад и напред.

Знам, че една от най-големите надежди, които има един Скитник, е да открие коя е неговата служба. Живеенето на посветен живот, точно в оживения център на всичко, е достатъчна и перфектна служба. Това е, за което сме дошли тук да правим. Като оставяме любовта да тече през нас, другите се променят, а когато те отварят сърцата си, кръгът на светлината расте. Сега сме на етап, в който източниците на светлина започват да се свързват … чувам ли звука на глобалния ум, който се ражда?

Глобалният ум е много реална концепция за мен, особено след появата на електронната поща и световната мрежа (интернет, бел. прев.). С информацията, която се обменя без писалка или хартия, ние основно работим със светлина, със сигурност един от чистите начини за комуникация. Докато събирам истории за тъгата на Скитника, съм поразена колко интензивно и постоянно е общото желание за духовен дом, идентичност и път на служене. Насърчавам всички онези, които се квалифицират като Скитници, да се свързват и да „правят мрежа“ с други пробудени съзнания, да живеят заедно в отворено сърце и да позволяват на светлината да дойде чрез нас всички в „световната мрежа“ на планетарното съзнание. Както казва Джим, няма по-голяма служба от вас самите в този понякога мъчен свят.

Дон обичаше Андриа Пухарик и му беше верен и щедър приятел много години. Срещнахме Андрия през 1974 г., след като прочетохме книгата „УРИ“, която той написа, и го идентифицирахме като един от героите в нашия странно пророчески роман РАЗПЪВАНЕТО НА КРЪСТ НА ЕСМЕРЕЛДА СУИТУОТЪР“, който бяхме написали през 1968 и 1969 г.. Ние помогнахме с историческото „Умственa Връзка“ от 1977 г. и чухме от него надлъж и нашир как той се криел от куршуми и различни агенти на различни правителства, които смятали, че е открил нещо. Пухарик беше човек с огромно гостоприемство и доброта на характера, макар и съвсем ненаясно за света и неговите нужди извън работата му. Това беше човек, който ставаше сутринта и работеше неотклонно, само спирайки да грабне някаква храна, буквално, докато дойде време за лягане. Той по-скоро се възползваше от хората, използвайки таланта и даренията им, тъй като те подпомагаха работата, и не забелязващ, че изчерпва ресурсите или времето на хората, защото се съсредоточаваше върху работата пред себе си, никога върху печеленето на пари. Това беше роден учен и блестящ човек и много залягаше върху своето познание. Загубата за света на идеите е, че неговите внимателно съхранявани дневници бяха конфискувани по време на смъртта му и изчезнаха. Признавам с готовност, че чувствах често, че той „използва“ Дон. Чувствах, че е човек с повече енергия, но с по-малко мъдрост от Дон. Чувствах, че понякога трябваше да следва мъдрия съвет на Дон. Самият Дон никога не се чувстваше така. Той се радваше да му помага. Чествам Андрия. Какъв рядък и забележителен събрат и какъв принос е дал, по толкова много начини!

Джордж Хънт Уилямсън беше канал, на който много се възхищавахме; даже използвахме канализирането на брат Филип в нашата касета, ПОСЛАНИЯ ОТ НЛОта. Бяхме в телефонен контакт само с него, и като Андрия, никога не успя да участва в нашите сесии. Вероятно не беше твърде доволен от молбата на Ра да се подготви! Той е един от големите пионери в НЛО и свързаните метафизични изследвания и мисля, че е първият, който назовава Скитниците. Той ги наричаше „ябълки“, цитирайки радио-предаваното съобщение на НЛО: „На ябълките ние сипваме сол, ние ще се върнем.“*

*Джордж Хънт Уилямсън е получавал канализирани съобщения през 50-те години, главно от радио и от дъска уиджа (за спиритически сеанси). Фразата е послание, получено от него, от което той екстраполира тази основна интерпретация (ябълки = Скитници)
Хората, най-вече Скитниците, са ябълки, изпратени на планетата, за да повдигнат нейните вибрации. Не всички „ябълки“ се очаква да постигнат това, в тези трудни условия. „Осоляване“ на нещо е да го запазите – както солите ябълка, за да изсъхне, така че да се съхрани, докато сте готови да я ядете. Така че всъщност, това са плодове, които вече са „обрани“, но не са готови за тяхната „консумация“. Посланието е било предимно уверение, че онези, които са тук, за да работят, имат приятели, които ще се свържат с тях от другата страна. Така че Карла главно дава гласност на друг канализатор, който е споделял послания, с когото те резонирали толкова много, че го карали да се присъедини към опитите им да каналират „Ра“. Бел. прев.

12.0 Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

12.1 Питащ: Получих обаждане от Хенри Пухарик този следобед. Той ще бъде тук следващия месец. Искам да ви попитам дали е възможно той да се присъедини към нашия кръг и да зададе въпроси. И също така, ако Мишел Д’Обренович, който е известен също като Джордж Хънт Уилямсън, случайно дойде тук, би ли било добре да бъде в кръга?

Ра: Аз съм Ра. Тези същности в момента не са правилно настроени за конкретната работа, поради вибрационни изкривявания, които на свой ред се дължат на скорошна липса на време/пространство, което вие наричате ангажираност. Да бъде поискано същностите да прекарват кратко време/пространство във всеки дневен цикъл на вашата планета, в съзерцание. В бъдеще време/пространство във вашия континуум, вие сте помолени да попитате отново. Тази група е силно балансирана спрямо вибрационните изкривявания на този инструмент, поради, на първо място, контакта с инструмента на ежедневна основа. На второ място, поради контакт с инструмента през периодите на медитация. Трето, чрез лични изкривявания на ум/тяло/дух комплекса към съзерцание, които в крайна сметка пораждат ефективността на тази група.

12.2 Питащ: Благодаря ви. Продължавайки с предишната сесия, споменахте, че кръстоносците от Орион идват тук на колесници. Можете ли да опишете една колесница?

Ра: Аз съм Ра. Терминът колесница е термин, използван при война, сред вашите хора. Това е значението му. Формата на кораба на Орион е една от следните: първо, удължената, яйцевидна форма, която е с по-тъмна природа от среброто, но която има метален вид, ако се вижда на светлина. При липса на светлина, изглежда червен или огнен по някакъв начин.

Други кораби включват оформени като диск обекти с малки размери, приблизително дванайсет фута (3.66 м) според вашите мерки в диаметър, подобната на кутия форма, приблизително четиридесет фута (≈ 12 м) на страна според вашите мерки. Други кораби могат да придобият форма по желание, чрез използването на механизми за контрол на мисълта. Има различни цивилизационни комплекси, които работят в тази група. Някои са по-способни да използват интелигентната безкрайност от други. Информацията е много рядко споделяна; следователно, колесниците се различават значително по форма и външен вид.

12.3 Питащ: Има ли някакво усилие от страна на Конфедерацията, за да спре колесниците на Орион да пристигат тук?

Ра: Аз съм Ра. Положено е всяко усилие, за да се държи под карантина тази планета. Все пак, мрежата на пазителите, много подобно на всеки друг модел патрули на всяко ниво, не възпрепятства всяка една същност да проникне през карантината, защото ако искането е направено в светлина/любов, Законът за Единството ще бъде посрещнат с неохотно съгласие. Ако искането не е направено, поради промъкване през мрежата, тогава има пробив на тази мрежа.

12.4 Питащ: Кой прави това искане?

Ра: Аз съм Ра. Запитването ви е неясно. Моля, перифразирайте.

12.5 Питащ: Не разбрах съвсем. Как Конфедерацията спира колесницата Орион да премине през карантината? Какви действия върши…

Ра: Аз съм Ра. Има контакт на нивото на светлинна форма или светлинното тяло-същество, в зависимост от вибрационното ниво на пазителя. Тези пазители обхождат енергийните полета на вашата Земя, опитвайки се да осъзнаят каквито и да е приближаващи същности. Приближаващата се същност е приветствана в името на Единствения Създател. Всяка същност, приветствана така, е окъпана в любов/светлина и доброволно се подчинява на карантината поради силата на Закона на Единството.

12.6 Питащ: Какво би се случило със същността, ако не се подчини на карантината, след като е била приветствана?

Ра: Аз съм Ра. Да не се подчините на карантина, след като сте приветствани на нивото, за което говорим, ще бъде еквивалентно на това да не спирате своя ход срещу солидна тухлена стена.

12.7 Питащ: Какво би се случило със същността тогава, ако го направи? Какво би се случило с колесницата ѝ?

Ра: Аз съм Ра. Творецът е едно същество. Вибрационното ниво на тези, които са в състояние да достигнат карантинните граници, е такова, че при виждането на мрежата от любов/светлина не е възможно да се наруши този Закон. Ето защо нищо не се случва. Не се прави опит. Няма конфронтация. Единствените същества, които могат да проникнат в карантината, са тези, които откриват прозорци или изкривявания в пространство/време континуума, обкръжаващи енергийните полета на вашата планета. През тези прозорци те идват. Тези прозорци са редки и непредсказуеми.

12.8 Питащ: Дали това е обяснение за това, което наричаме „НЛО вълната“, където голям брой НЛО се показват, като през 1973?

Ра: Аз съм Ра. Това е вярно.

12.9 Питащ: Ами тогава повечето са НЛО, които са виждани в нашето небе, от групата Орион?

Ра: Аз съм Ра. Много от тези, които се виждат във вашето небе, са от групата на Орион. Те изпращат съобщения. Някои от тях се приемат от онези, които са ориентирани към служене на другите. След това тези съобщения се променят, за да бъдат приемливи за тези същности, като предупреждават за трудности, които предстоят. Това е най-многото, което същностите в служба на себе си могат да направят, когато срещнат онези, чието желание е да служат на другите. Контактите, които групата намира за най-полезни за тяхната кауза, са онези контакти, осъществени със същности, чиято ориентация е към служба на себе си. В небето ви съществуват множество мисъл-форма същности, които са от позитивен характер и са проекции на Конфедерацията. Други наблюдения се дължат на непреднамереното визуализиране от оптичните механизми на хора, на боева техника на вашето собствено правителство.

12.10 Питащ: Коя група беше тази, която се свърза с Хенри Пухарик в Израел, около 1972 г.?

Ра: Аз съм Ра. Трябва да се въздържим от отговора на това запитване, поради възможността/вероятността този, когото наричате Хенри, да прочете този отговор. Това би довело до изкривявания в неговото бъдеще. Необходимо е всеки човек да използва свободна и пълна способност за разграничение в цялостния аз, която е в сърцето на ум/тяло/дух комплекса.

12.11 Питащ: Това важи ли и за отговора на кой се свързваше с групата, в която първоначално се намирах, през 1962 г.?

Ра: Аз съм Ра. На това запитване може да бъде отговорено. Групата се свърза с Конфедерацията.

12.12 Питащ: Имаха ли те какъвто и да е от техните кораби в нашия район по онова време?

Ра: Аз съм Ра. Нямаше кораб. Имаше мисъл-форма.

12.13 Питащ: Споменахте кръстоносците от Орион, когато те преминават през мрежата, дават както техническа, така и не-техническа информация. Знаем какво имате предвид с техническа информация, но какъв тип не-техническа информация дават на тези, с които се свързват? Прав ли съм като приемам, че всичко това се извършва чрез телепатична комуникация?

Ра: Аз съм Ра. Това е вярно. Чрез телепатия се разпространява философията на Закона за Единството с изкривяването към служене на себе си. В напредналите групи има дадени ритуали и упражнения и те са записани, точно както същностите, ориентирани към служба на другите, са записали разпространяваната философия на своите учители. Философията се отнася до службата за манипулиране на другите, така че те могат да изживеят служене на другия-аз, и по този начин, чрез това преживяване, да станат способни да ценят служенето на себе си. Тези същности така биха се ориентирали към служене на себе си и на свой ред ще манипулират други, така че те от своя страна да могат да изживеят службата към другия-аз.

12.14 Питащ: Това ли е било началото на това, което ние наричаме черна магия?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно в един смисъл, неправилно в друг. Групата Орион е подпомагала така наречените негативно ориентирани сред вашите ум/тяло/духо комплекси. Същите тези същности биха били загрижени за себе си във всеки един случай и има много от вашите така наречени вътрешни планове, които са негативно ориентирани и следователно достъпни като вътрешни учители или водачи и така наречените притежатели на определени души, които търсят това изкривяване на служба на себе си.

12.15 Питащ: Възможно ли е за същност тук, на Земята, да бъде толкова объркана, че да призове едновременно Конфедерацията и групата Орион по редуващ се начин, едните, после другите, [не се чува] обратно към [не се чува]?

Ра: Аз съм Ра. Напълно възможно е ненастроеният канал, както наричате тази служба, да получава положителни и негативни съобщения. Ако същността в основата на объркването си е ориентирана към служене на другите, същността ще започне да получава съобщения за обреченост. Ако същността в основата на комплекса на съществуване е ориентирана към служене на себе си, кръстоносците, които в този случай не смятат, че е необходимо да лъжат, просто ще започнат да дават философията, заради която са тук, да дадат. Много от вашите така наречени контакти сред вашите хора, са били объркани и саморазрушителни, защото каналите са били ориентирани към служба на другите, но в желанието за доказателство са били отворени към лъжливата информация на кръстоносците, които тогава са били в състояние да неутрализират ефективността на канала.

12.16 Питащ: Повечето от тези кръстоносци четвърта плътност ли са?

Ра: Аз съм Ра. Има мнозинство от четвърта плътност. Това е вярно.

12.17 Питащ: Индивид в четвъртата плътност нормално ли се появява – или обикновено са невидими за нас?

Ра: Аз съм Ра. Използването на думата „нормално“ е това, което обърква смисъла на въпроса. Нека преформулираме за яснота. Четвъртата плътност, по избор, не се вижда от третата плътност. Възможно е четвъртата плътност да бъде видима. Въпреки това, изборът на четвъртото измерение не е да бъде видим, поради необходимостта от концентрация върху по-скоро трудния вибрационен комплекс, какъвто е третата плътност, която изпитвате.

12.18 Питащ: Има ли някакви индивиди от Конфедерацията или Орион, живеещи на Земята, видими за нас и важни в нашето общество по това време? Ходещи сред нас?

Ра: Аз съм Ра. Няма същности от нито една група, ходещи сред вас по това време. Въпреки това, кръстоносците на Орион използват два типа същности, за да вършат своята повеля, така да кажем. Първият тип е мисловна форма; вторият, един вид робот.

12.19 Питащ: Бихте ли описали робота?

Ра: Аз съм Ра. Роботът може да изглежда като всяко друго същество. Това е конструкт (построение на мисълта, бел. прев.).

12.20 Питащ: Роботът обикновено наричан ли е „Мъже в Черно“?

Ра: Аз съм Ра. Това е неправилно.

12.21 Питащ: Кои са Мъжете в Черно?

Ра: Аз съм Ра. Мъжете в черно са мисловна форма на същност, които имат някакво съществуване като техен грим. Те имат определени физически характеристики, които им се дават. Истинската вибрационна природа обаче няма вибрационни характеристики от трета плътност и следователно те са в състояние да се материализират и дематериализират, когато е необходимо.

12.22 Питащ: Всички тези Мъже в Черно са използвани тогава от кръстоносците на Орион ли?

Ра: Аз съм Ра. Това е вярно.

12.23 Питащ: Ако някой ме посети и аз го сграбча и го заключа в килера, мога ли да го задържа, или ще изчезне?

Ра: Аз съм Ра. Зависи от това кой вид същност, сграбчвате. Вероятно сте в състояние да възприемете конструкта. Конструкта може да бъде задържан за кратък период, въпреки че тези конструкти също имат способността да изчезват. Програмирането на тези конструкти обаче, прави по-трудно отдалеченото им управление. Не бихте могли да се борите с вида от мисловна форма на Мъжете в Черно, както го наричате.

12.24 Питащ: Би ли било това против Закона за Единството и щях ли да направя грешка, като хвана тези същности?

Ра: Аз съм Ра. Няма грешки, съгласно Закона за Единството.

12.25 Питащ: Това, което казвам е, бих ли се поляризирал повече към служба на себе си или служба на другите, когато извърша този акт на заключване на мисловната форма или конструкта?

Ра: Аз съм Ра. Може да разгледате този въпрос за себе си. Ние тълкуваме Закона за Единството, но не и до степента да съветваме.

12.26 Питащ: Благодаря. Говорихте за Скитници. Кои са Скитниците? Откъде са?

Ра: Аз съм Ра. Представете си, ако искате, пясъците на вашите брегове. Така безбройни, като зърната на пясъка, са източниците на интелигентната безкрайност. Когато комплексът за социална памет постигне пълно разбиране на желанието си, той може да заключи, че желанието му е да служи на другите с изкривяването към подаване на ръка, образно казано, до всички същности, които зоват за помощ. Тези същности, които може да наричате Братя и Сестри на Скръбта, се движат към този призив на скръб. Тези същности са от всички краища на безкрайното творение и са обвързани заедно от желанието да служат в това изкривяване.

12.27 Питащ: Колко от тях са преродени на Земята сега?

Ра: Аз съм Ра. Броят е приблизителен, заради силния наплив на тези, раждащи се понастоящем, поради интензивната нужда да се облекчат планетарните вибрации и това да помогне на жътвата. Броят наближава шейсет и пет милиона.

12.28 Питащ: Повечето от тях от четвърта плътност ли са? От коя плътност идват?

Ра: Аз съм Ра. Малцина са от четвърта плътност. Най-голям брой Скитници, както ги наричате вие, са от шеста плътност. Желанието да се служи трябва да е изкривено по посока на голяма степен чистота на ума и каквото бихте нарекли безразсъдна смелост или храброст, в зависимост от изкривяването на комплексната ви преценка. Предизвикателството/опасност за Скитника е това да забрави своята мисия, да се превърне в кармично обвързан и така да бъде въвлечен във водовъртежа далеч от това, за което се е преродил.

12.29 Питащ: Какво би могла да направи една от тези същности, за да се превърне в кармично обвързана? Може ли да ни дадете пример?

Ра: Аз съм Ра. Същност, която действа по съзнателно нелюбящ начин в действията си към други същности, може да се превърне в кармично обвързана.

12.30 Питащ: Току що ми хрумна нещо. Някои от тези Скитници имат ли физически заболявания в тази Земна ситуация?

Ра: Аз съм Ра. Поради крайните разлики между вибрационните изкривявания на трета плътност и тези от по-плътните плътности, ако щете, Скитниците като цяло имат някаква форма на недъг, затруднение или чувство на отчуждение, което е сериозно. Най-честото от тези затруднения е отчуждението, реакцията срещу планетарната вибрация, чрез личностни разстройства, както бихте ги нарекли и заболявания на тяло комплекса, показващи затруднения в приспособяването към планетарните вибрации, като алергии, както бихте ги нарекли.

12.31 Питащ: Има ли най-добър начин тези същности да се лекуват от физическите си заболявания?

Ра: Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос от това време/пространство.

Само-лекуващото изкривяване се осъществява чрез реализацията на интелигентната безкрайност, която се намира вътре в нас. Това е блокирано по някакъв начин в тези, които не са напълно балансирани в телесните комплекси. Блокирането варира от същност, до същност. Това изисква преднамереното осъзнаване на духовната природа на реалността, ако желаете, и съответните преливания на тази действителност в индивидуалния комплекс на ума/тялото/духа, за да се извърши изцелението.

Ще използваме този инструмент като пример. Частите от неговото заболяване, както вие наричате този комплекс от изкривявания, които могат да бъдат усъвършенствани в баланс, се дължат основно на блокиране на индиго-лъчевия или епифизния енергиен център. Този център получава интелигентната енергия от всички източници, съгласно единното Творение; т.е. съгласно това изкривяване или илюзия в трета плътност. Ако няма запушване, тези енергии се изливат или потапят надолу в ум/тяло/дух комплекса, усъвършенствайки миг след миг индивидуалния телесен комплекс.

Този инструмент също изпитва известно изкривяване на зелено-лъчевия енергиен център, който можете да наречете сърдечния център. Той е прекомерно отворен, поради интензивно желание за изкривяване на този ум/тяло/дух комплекс към служене на другите или както може да го наречем, универсална любов. Следователно, този субект се изразходва, без да обръща внимание на резервите на изкривяването на ум/тяло/дух комплекса по отношение на това, което наричате сила или енергия. Това изкривяване се дължи главно на блокирането на индиго лъча. Както вече сме казвали преди, недоразбраното изкривяване на инструмента, отговорно за това блокиране, е основното ориентиране към убеждение в незначителност. Изкривяването към незначителност блокира свободния поток от интелигентна енергия.

Седмият или виолетовият лъч е ненакърнен, бивайки не само енергиен рецептор, а сумарно количество на вибрационното ниво на индивида. Другите енергийни центрове също са доста чисти. Решението на изцелението в този случай е действие, което прилага на практика мирното разбиране в изкривяване към смиреност, че същността е едно с Твореца, следователно е съвършена и не е отделена. Във всеки случай на това, което бихте нарекли лошо здраве, един или повече от тези енергийни центрове са блокирани. Интелигентността на ум/тяло/дух комплекса тогава трябва да бъде предупредена или от себе си като лечител, или от катализатора на друг лечител, както вече казахме.

Има ли кратък въпрос, преди да приключим тази сесия?

12.32 Питащ: Възможно ли е да ни кажете дали някой от нас тримата са и са били Скитници?

Ра: Аз съм Ра. При сканирането на всеки от присъстващите комплекси на ум/тяло/дух комплексите, ние откриваме вече пълна увереност за това явление и следователно не намираме никаква вреда при неговото преговаряне. Всички от присъстващите са Скитници, изпълняващи мисия, ако искате.

12.33 Питащ: Благодаря ви. Има ли нещо, което можем да направим, за да накараме инструмента да се чувства по-удобно?

Ра: Аз съм Ра. Ние ви молим да подравните обекта, върху който стоят символите. Това не е значително изкривяване само за една сесия, но при измерването на цялата съвкупност ще видите, че мястото за почивка е едно точка четири градуса [1,4 °] от правилното подравняване, мястото за покой допълнителен половин градус [0,5 °] встрани от правилната ориентация. Не се занимавайте прекалено много с това в настоящата връзка от пространство/време, но не позволявайте тези изкривявания да останат за дълъг период от време или контакта ще бъде постепенно нарушен.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Вървете напред, радвайте се в силата и мира на Единствения Създател. Адонай.

Двойката въпрос и отговор с този цвят на фона беше публикувана за пръв път в Преслушаната версия.

<<Законът за Единството Сесия 11<< >>Законът за Единството Сесия 13>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7