Законът за Единството Сесия 13

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:

http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session13.aspx

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

В тази сесия Ра прави описание на началото и развитието на вселената – стъпка по стъпка, преди създаването на материята и след това,  създаването на материалните светове и прогреса на материята през първа, до трета плътност.

От преводача

29 януари, 1981

13.0 Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз общувам с вас сега.

13.1 Питащ: Считам това, което правим за голяма чест и привилегия, да сме също така смирени посланици на Закона за Единството, и понастоящем вярвам, че начинът да подготвим тази книга, е да започнем от началото на сътворението, след това еволюцията на човека и еволюцията на човека на Земята, по най-добрия от моите [не се чува] за всички времена, изследвайки как е бил използван Закона за Единството [не се чува]. I мисля също, че – че трябва да завърша книгата – да оставим материала, който вече имаме, да води до края на книгата … [не се чува]. I бих предложил и заглавието на книгата, Законът за Единството. Бих искал да обявя като автор, Ра. Бихте ли се съгласили с това?

Ра: Аз съм Ра. Запитването ви е неясно. Бихте ли, моля, изложили като отделни запитвания, всяка област от съгласуването?

13.2 Питащ: Първо, бих искал да започнем от началото на творението, колкото най-далеч можем да отидем, и да следваме развитието на човека до наши дни. Това уместно ли е?

Ра: Аз съм Ра. Това е напълно по ваш вкус/разбиране/решение.

13.3 Питащ: Второ, бих искал да озаглавя книгата „Законът за Единството“ от Ра. Това приемливо ли е?

Ра: Аз съм Ра. Заглавието на книгата е приемливо. Авторството от вибрационния звуков комплекс Ра е, според нашето изкривяване на разбиране, непълно. Ние сме посланици.

13.4 Питащ: Можете ли да кажете кой тогава би трябвало да e автор на книгата?

Ра: Мога само да поискам, ако вашият вкус/разбиране предполага използването на този вибрационен звуков комплекс Ра, да се добави фразата „Скромен посланик на Закона за Единството“.

13.5 Питащ: Благодаря. Можете ли да ми разкажете за най-ранното, първото известно нещо в творението?

Ра: Аз съм Ра. Първото известно нещо в творението е безкрайността. Безкрайността е творение.

13.6 Питащ: От тази безкрайност трябва да е дошло това, което изживяваме като творение. Каква е била следващата стъпка или следващото развитие?

Ра: Аз съм Ра. Безкрайността е станала осъзната. Това е била следващата стъпка.

13.7 Питащ: След това какво се е случило?

Ра: Осъзнаването е довело до фокуса на безкрайността в безкрайна енергия. Нарекли сте това с различни вибрационни звукови комплекси, най-обичайните за ушите ви са „Логос“ или „Любов“. Творецът е фокусирането на безкрайността като осъзнат или съзнателен принцип, наричан от нас толкова близо, колкото можем да създаваме разбиране/учене на вашия език, интелигентна безкрайност.

13.8 Питащ: Можете ли да посочите следващата стъпка?

Ра: Следващата стъпка е все още в тази пространствено/времева връзка на вашата илюзия, постигайки своя прогрес, както можете да го виждате във вашата илюзия. Следващата стъпка е безкрайната реакция на творческия принцип, следващ Закона за Единството в едно от неговите първични изкривявания, свобода на волята. Така много, много измерения, безкрайни на брой, са възможни. Енергията се движи от интелигентната безкрайност, първо поради изливането на произволна творческа сила, което след това създава модели, които в холографски стил се явяват като цялото творение, без значение коя посока или енергия се изследва. Тези модели на енергия започват да регулират собствените си местни, така да кажем, ритми и полета на енергия, така създавайки измерения и светове.

13.9 Питащ: Тогава можете ли да ми кажете как са се образували галактиката и тази планетарна система?

Ра: Аз съм Ра. Трябва да си представите голям скок на мисълта в това запитване, защото при последното запитване физическото, както вие го наричате, вселената, все още не е родена.

Енергиите се движели във все по-интелигентни модели, докато индивидуализирането на различни енергии, излъчвани от творческия принцип на интелигентната безкрайност, станало такова, че те да бъдат съ-Творци. Така започнала така наречената физическа материя. Концепцията за светлината е способстваща възприемането на този огромен скок на мисълта, тъй като това вибрационно изкривяване на безкрайността е градивният блок на това, което е известно като материя, тъй като светлината е интелигентна и пълна с енергия, бивайки така първото изкривяване на интелигентната безкрайност, призовано от творческия принцип.

Тази светлина на любовта била създадена, за да има в нейните явления определени качества, между които безкрайното цяло, парадоксално описано от правата линия, както бихте го нарекли. Този парадокс е отговорен за формата на различните същности във физическата илюзия, които наричате „слънчеви системи“, галактики и планети, всички въртящи се и клонящи към лещовидната форма.

13.10 Питащ: Мисля, че допуснах грешка, като зададох този въпрос, изпреварвайки процеса, който описвахте. Би ли било полезно да попълня големия скок, който погрешно направих?

Ра: Аз съм Ра. Опитах се да запълня пропуска. Въпреки това, можете да ме питате по начин, който смятате за подходящ.

13.11 Питащ: Бихте ли ми казали – взимайки предходния въпрос на този, който попитах за галактиката и планетите, бихте ли ми казали следващата стъпка, направена след тази стъпка?

Ра: Аз съм Ра. Стъпките, както ги наричате, са към момента, за който се отнася въпроса, едновременни и безкрайни.

13.12 Питащ: Бихте ли ми казали как интелигентната безкрайност е станала, така да кажем (имам затруднения до известна степен с езика), как интелигентната безкрайност е станала индивидуализирана от самата себе си?

Ра: Аз съм Ра. Това е подходящ въпрос.

Интелигентната безкрайност различила концепция. Тази концепция била разграничена поради свободата на волята за осъзнаване. Това понятие било крайност (обратно на безкрайност, бел. прев). Това е първият и основен парадокс или изкривяване на Закона за Единството. Така единствената интелигентна безкрайност се посветила на изследване на множеството. Поради безкрайните възможности на интелигентната безкрайност, няма край на множеството. Изследването, следователно, е свободно да продължи безкрайно, в едно вечно настояще.

13.13 Питащ: Била ли е галактиката, в която сме, създадена от безкрайната интелигентност, или е създадена от част от индивидуализираната безкрайна интелигентност?

Ра: Аз съм Ра. Галактиката и всички други неща от материал, за които сте осъзнати, са продукти на индивидуализирани части от интелигентна безкрайност. Когато всяко изследване започнало, то от своя страна намерило своя фокус и станало съ-творец. Използвайки интелигентната безкрайност, всяка част създавала свят и позволявала ритмите на свободния избор да текат, играейки с безкрайния спектър от възможности, всяка индивидуализирана част канализирала любовта/светлината в това, което можете да наречете интелигентна енергия, като по този начин създала така наречените природни закони на всеки отделен свят.

Всеки свят, на свой ред, се индивидуализирал до фокус, ставайки от своя страна съ-Творец и позволявайки по-нататъшно разнообразие, като по този начин създавал допълнителни интелигентни енергии, регулиращи или причиняващи природни закони да се появяват във вибрационните модели на това, което бихте нарекли слънчева система. Така, всяка слънчева система има своя собствена, така да кажем, местна координатна система от илюзорни природни закони. Трябва да се разбере, че всяка част, независимо колко малка, от всяка плътност или илюзорен модел, съдържа като в холографска картина, Единствения Създател, който е безкрайност. Така всичко започва и свършва в мистерия.

13.14 Питащ: Можете ли да ми кажете как индивидуализираната част от интелигентната безкрайност е създала нашата галактика [не се чува], че същата част е създала нашата планетарна система и ако е така, как е станало това?

Ра: Аз съм Ра. Възможно е да сме възприели погрешно запитването ви. Бяхме под изкривяването/впечатлението, че сме отговорили на това конкретно запитване. Бихте ли перифразирали запитването си?

13.15 Питащ: Първоначално, тогава, как, така да се каже, планетарната система, в която се намираме сега, е еволюирала, – била ли е създадена на един път или е било създадено първо нашето слънце, и това [не се чува] е било създадено.

Ра: Аз съм Ра. Процесът е от по-голямото, във вашата илюзия, към по-малкото. По този начин съ-Творецът, индивидуализиращ галактиката, създал енергийни модели, които след това се фокусирали в многобройни фокуси на по-нататъшно преднамерено осъзнаване на интелигентната безкрайност. По този начин слънчевата система, от която преживявате обитаване, е със свои собствени модели, ритми и така наречени природни закони, които са уникални за себе си. Както и да е, напредването е от галактическа спирална енергия, към слънчевата спирала енергия, към планетарната спирална енергия, в опитните обстоятелства от спирална енергия, които започват първата плътност на осъзнаването или съзнанието на планетарните същности.

13.16 Питащ: Бихте ли ми казали за тази първа плътност на планетарните същности?

Ра: Аз съм Ра. Всяка стъпка рекапитулира интелигентната безкрайност в нейното откриване на осъзнаване. В една планетарна среда всичко започва в това, което бихте нарекли хаос, енергия, ненасочена и случайна в своята безкрайност. Бавно, според вашия начин на разбиране, се формира фокус на самосъзнание. Така се движи Логосът. Светлината идва, за да формира тъмнината, според моделите и вибриращите ритми на съ-Твореца, изграждайки така определен тип преживяване. Това започва с първата плътност, която е плътността на съзнанието, минералния и водния живот на планетата, учещи от огъня и вятъра осъзнаването на съществуване. Това е първата плътност.

13.17 Питащ: Напредва ли тогава тази първа плътност към по-голяма осъзнатост?

Ра: Спиралната енергия, която е характерна за това, което наричате „светлина“, се движи в директен спирален ред, давайки така на спиралите неизбежна насока нагоре, към по-схватливо съществуване по отношение на интелигентната безкрайност. По този начин съществуването в първо измерение се стреми към уроците от втора плътност за вид осъзнатост, която включва растеж, а не разтваряне или случайна промяна.

Нашата Галактика е вихър (модел на движението на Слънцето по галактическата равнина)

линк към видео в ю туб с компютърна симулация на модела

13.18 Питащ: Можете ли да определите какво имате предвид с растеж?

Ра: Аз съм Ра. Представете си, ако искате, разликата между първия вибрационен минерален или воден живот и същества от по-ниската втора плътност, които започват да се движат вътре и върху своето същество. Това движение е характерно за втората плътност, стремежът към светлина и растеж.

13.19 Питащ: Под стремеж към светлина, какво имате предвид?

Ра: Аз съм Ра. Много опростен пример за растеж от втора плътност, стремящ се към светлината, е този на листото, стремящо се към източника на светлина.

13.20 Питащ: Има ли физическа разлика между първа и втора плътност? Например, ако мога да видя планета от втора плътност и планета от първа плътност една до друга, в сегашното ми състояние, бих ли могъл да видя и двете? Ще бъдат ли и двете видими?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно. Цялата октава на вашите плътности би била ясно видима, ако не са четвъртата, до седмата, свободно избрали да не бъдат видими.

13.21 Питащ: Тогава как напредва втората плътност към третата?

Ра: Аз съм Ра. Втората плътност се стреми към третата плътност, която е плътността на самосъзнанието или самоопознатостта. Стремежът се осъществява чрез по-висши форми на втора плътност, които са използвани от същества с идентичност от трета плътност до степента, в която те стават самоосъзнати ум/тяло комплекси, така превръщайки се в ум/тяло/дух комплекси и влизащи в трета плътност, първата плътност на осъзнаването на духа.

13.22 Питащ: Каква е нивото на плътността на нашата планета Земя по това време?

Ра: Аз съм Ра. Сферата, на която живеете, е трета плътност в същността на на ум/тяло/ дух комплексите. Сега тя е в пространствен/времеви континуум, четвърта плътност. Това причинява донякъде трудна жътва.

13.23 Питащ: Как планета от трета плътност се превръща в четвърта плътност?

Ра: Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос.

Четвъртата плътност е, както казахме, регулирана в наближаването ѝ като удрянето на часовника на всеки час. Пространство/времето на вашата слънчева система даде възможност тази планетарна сфера да върви спирално в пространство/време с различна вибрационна конфигурация.

Спираловиден модел – нашата слънчева система е вихър

линк към видео в ю туб с компютърна симулация на модела  (има български субтитри)

Това води до това планетарната сфера да бъде оформена от тези нови изкривявания. Въпреки това, мисловните форми на вашите хора по време на този преходен период са такива, че индивидуалните и обществените ум/тяло/дух комплекси са разпръснати в целия спектър, вместо да могат да хванат иглата, така да кажем и да насочат компаса в една посока.

Така, влизането във вибрацията на любовта, понякога наричана от вашите хора вибрация на разбирането, не е ефективно при настоящия социален комплекс. Следователно жътвата ще бъде такава, че мнозина ще повторят цикъла на трета плътност. Енергиите на вашите Скитници, вашите учители и вашите адепти по това време се стремят към увеличаване на жътвата. Въпреки това, има малцина за жътва.

13.24 Питащ: Бих искал да се извиня, че питам понякога погрешни или неподходящи въпроси. Трудно е понякога да се задава точния въпрос. Не искам да преглеждам никоя област [която вече сме обхванали]. Забелязвам, че този период е малко по-кратък от предходните периоди. Има ли причина за това?

Ра: Аз съм Ра. Жизнената енергия на този инструмент е малко ниска.

13.25 Питащ: Предполагам от това, че би било добра идея да не провеждаме още една сесия днес. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Добре е да имаме сесия по-късно, ако е приемливо да наблюдаваме този инструмент и да престанем да го използваме, когато намалее материала, който вземаме от него. Не искаме да изтощаваме този инструмент.

13.26 Питащ: Това винаги е приемливо, за всяка сесия. Ще задам последния си въпрос. Има ли нещо, което можем да направим, за да направим инструмента да се чувства по-удобно или да улесним тези комуникации?

Ра: Аз съм Ра. Добре е. Всеки е много съвестен. Продължавайте така. Има ли някакъв друг кратък въпрос?

13.27 Питащ: Том Флахърти ще бъде тук тази вечер и ще помогне във вечерната сесия. Това добре ли е?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единния Безкраен Създател. И така, продължавайте радостно, в силата и мира на Единствения Създател. Адонай.

<<Законът за Единството Сесия 12<< >>Законът за Единството Сесия 14>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7