Законът за Единството Сесия 14

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:

http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session14.aspx

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

29 януари, 1981

14.0 Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

14.1 Питащ: Връщайки се на работата от тази сутрин, [не се чува]. Казахте, че втората плътност се стреми към третата плътност, която е плътността на самоосъзнаването или самопознанието. Стремежът се осъществява чрез по-висши форми на втора плътност, използвани от същества от трета плътност. Бихте ли обяснили какво имате предвид под това?

Ра: Аз съм Ра. Горе-долу както бихте си сложили одежда, така и вашите същества от трета плътност обличат или покриват някои същества от втора плътност със самоосъзнатост. Това често се прави чрез възможността на това, което наричате домашни любимци. Също така е направено и чрез различни други начини за инвеститура. Те включват много така наречени комплекси за религиозна практика, които персонифицират и изпращат любов на различни естествени същества от втора плътност в тяхната групова форма.

14.2 Питащ: Когато тази Земя е била втора плътност, как съществата от втора плътност на тази Земя са станали така снабдени с трета плътност качества?

Ра: Не е имало такъв тип влагане, както бе изречено, а простото влагане от трета плътност, което е линията на спирално движещата се светлина, извикваща изкривяване, насочено нагоре от плътност към плътност. Процесът отнема повече време, когато няма вложение, направено от въплътени същества от трета плътност.

14.3 Питащ: Тогава каква е била формата от втора плътност - как е изглеждала тя - която е станала Земния-човек в третата плътност? Как е изглеждал той във втората плътност?

Ра: Аз съм Ра. Разликата между телесните форми от втора и трета плътност в много случаи би била по-скоро от една до друга (форма). В случая на вашата планетарна сфера, процесът беше прекъснат от тези, които се въплътиха тук от планетарната сфера, която наричате Марс. Те бяха коригирани чрез генетична промяна и следователно имаше известна разлика, която беше с много забележима разновидност, а не постепенно изправяне на двукраките форми от второ ниво на плътност до трето ниво на плътност. Това няма нищо общо с така нареченото поставяне на душата. Това е свързано само с обстоятелствата на притока на тези от тази култура.

14.4 Питащ: Разбирам от предишния материал, че това се е случило преди 75 000 години. Тогава е започнал процесът ни на еволюция от трета плътност. Можете ли да ми кажете историята, да обелязвайки само точките на развитие, така да кажа, които са се случили през тези 75 000 години, всички особени времена или точки, когато са направени опити да се увеличи развитието на тази трета плътност?

Ра: Аз съм Ра. Първият опит да се помогне на вашите хора беше по времето седем пет о, о, о [75 000]. Този опит преди седемдесет и пет хиляди [75 000] от вашите години, беше описан от нас. Следващият опит беше приблизително преди пет осем о, о, о, петдесет и осем хиляди [58 000] от вашите години, продължил за дълъг период от вашето измерване, с онези от Му, както наричате тази раса или ум/тяло/дух социален комплекс. Следващият опит се забави и се случи приблизително преди тринадесет хиляди [13 000] от вашите години, когато беше предоставена известна интелигентна информация на тези от Атлантида, бивайки от същия тип лечение и работа с кристал, за което говорихме по-рано. Следващият опит беше преди едно едно о, о, о, единадесет хиляди [11 000] от вашите години. Това са приближения, тъй като не сме напълно способни да обработим вашата система за измерване на пространство/време континуума. Това беше в това, което наричате Египет и за това също говорихме. Същите същества, които дойдоха с нас, се върнаха приблизително преди три пет о, о [3 500] години по-късно, за да се опитат да помогнат на южноамериканския ум/тяло/дух социален комплекс още веднъж. Пирамидите на така наречените градове обаче не се използваха по подходящ начин.

Следователно, това не беше продължено, по-нататък. Имаше кацане приблизително преди три о, о, о, три хиляди [3 000] от вашите години също в Южна Америка, както я наричате. Имаше няколко опита да се помогне на хората ви, преди приблизително две три о, о [2 300] години, това в района на Египет. Останалата част от цикъла никога не сме напускали от петото ви измерение и работехме през този последен малък цикъл, за да подготвим за жътвата.

14.5 Питащ: Беше ли Египетското посещение преди 11 000 години единственото, в което наистина сте ходили на Земята?

Ра: Аз съм Ра. Разбирам, че вашият въпрос е изкривен в посока към собствените азове, а не към други азове. Ние от вибрационния звуков комплекс Ра, ходихме сред вас само по онова време.

14.6 Питащ: Разбрах, че казахте в по-ранна сесия, че пирамидите са били построени, за да обкръжат Земята. Колко пирамиди са били построени?

Ра: Аз съм Ра. Има шест балансиращи пирамиди и пет две, петдесет и две [52] други, построени за допълнителна лечебна и посветителна работа, сред вашите ум/тяло/дух социални комплекси.

14.7 Питащ: Какво е балансираща пирамида?

Ра: Аз съм Ра. Представете си, ако искате, многото силови полета на Земята, в тяхната геометрично точна мрежа. Енергиите се вливат в земните планове, както бихте ги нарекли, от магнитно определени точки. Заради нарастващите изкривявания на мисловните форми в разбирането на Закона за Единството, беше видяно, че самата планета има потенциал за дисбаланс. Балансиращите пирамидални структури бяха заредени с кристали, които привличаха подходящия баланс от енергийните сили, течащи в различните геометрични центрове на електромагнитната енергия, които обграждат и оформят планетарната сфера.

14.8 Питащ: Нека да направя резюме и да ми кажете дали съм прав. Всички тези посещения през последните 75 000 години са били с цел да дадат на хората на Земята разбиране за Закона за Единството и по този начин да им се позволи да напредват нагоре през четвъртата, петата, шестата плътности. Това трябва да е било служба към Земята. Пирамидите са били използвани също за даване на Закона за Единството по техен собствен начин. Балансиращите пирамиди, не съм съвсем сигурен за тях. Прав ли съм дотук?

Ра: Аз съм Ра. Прав сте до границите на точността, разрешена от езика.

14.9 Питащ: Балансиращата пирамида застави ли Земята да промени своята ос?

Ра: Аз съм Ра. Това запитване не е ясно. Моля, перифразирайте.

14.10 Питащ: Балансирането отнася ли се до балансиране на индивида, който е посвещаван в пирамидата или се отнася за физическото балансиране на Земята по отношение на нейната ос в космоса?

Ра: Аз съм Ра. Балансиращите пирамидални структури биха могли и бяха използвани за индивидуално посвещаване. Все пак, използването на тези пирамиди беше също проектирано и за балансиране на планетарната енергийна мрежа. Другите пирамиди не са поставени всъщност за лечение на Земята, а за лечение на на ум/тяло/дух комплекси. Забелязахме, че плътността ви е изкривена към това, което е наречено от нашето изкривяване/разбиране за третата плътност, процес на преждевременно стареене. Опитвахме се да помогнем на ум/тяло/дух комплексите от трета плътност на вашата планетарна сфера, повече време/пространство континуум в едно въплъщение, за да има по-пълна възможност да се учи/преподава Законите или Пътищата на основното изкривяване на Закона за Един, което е Любов.

14.11 Питащ: Ще направя това изказване. Можете да ми кажете дали съм прав. Начинът, по който го разбирам, балансиращите пирамиди е трябвало да правят това, което наричаме, увелаване живота на същностите тук, така че те да придобият по-голяма мъдрост за Закона за Единството, докато са във физическото, в един живот. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно. Но пирамидите, които не са наричани от нас с вибрационния звуков комплекс балансиращи пирамиди, са били многобройни и са били използвани изключително за горепосочената цел и учене/преподаването на лечители за зареждане и активиране на тези процеси.

14.12 Питащ: Джордж Ван Тасел построи машина в западната ни пустиня, наречена "Интегратрон". Ще работи ли тази машина за тази цел, за увеличаване на дължината на живота?

Ра: Аз съм Ра. Машината е непълна и няма да функционира за горепосочената цел.

14.13 Питащ: Кой даде на Джордж информацията за това как да я построи?

Ра: Аз съм Ра. Имаше два контакта, които дадоха на същността с вибрационен звуков комплекс, Джордж, тази информация. Единият беше от Конфедерацията. Вторият беше от групата Орион. Конфедерацията беше принудена да открие изкривяването към не-контакт, дължащо се на промяна на моделите на вибрационните умствени комплекси на този, наречен Джордж. Така групата Orion използва този инструмент; все пак, този инструмент, макар и объркан, беше ум/тяло/дух комплекс, посветен в сърцето си на служба на другите, така че, най-лошото, което би могло да бъде сторено, бе да се дискредитира този източник.

14.14 Питащ: Би ли имало някаква стойност за хората на тази планета сега, по това време, да се завърши тази машина?

Ра: Аз съм Ра. Жътвата е сега. Понастоящем няма никаква причина да се включат усилия по тези изкривявания към дълголетие, а по-скоро да се насърчат изкривявания към търсенето на сърцето на аза, защото това, което е дадено ясно във виолетово-лъчевото енергийно поле, ще определи жътвата за всеки ум/тяло/дух комплекс.

14.15 Питащ: Връщайки се към началото на този 75 000-годишен период, е имало жътва 25 000 години след началото, което би правило преди 50 000 години, предполагам. Можете ли да ми кажете колко са минали жътва от нашата планета по онова време?

Ра: Аз съм Ра. Жътва нямаше.

14.16 Питащ: Не е имало жътва? А преди 25 000 години? Имало ли е жътва тогава?

Ра: Аз съм Ра. Жътвата започна в последната част, както измервате време/пространството на втория цикъл, с индивидите намиращи портала към интелигентната безкрайност. Реколтата от онова време, макар и изключително малка, бяха онези същности с екстремно изкривяване към служба на същностите, които сега трябваше да повторят основния цикъл. Тези същности, по тази причина, останаха в трета плътност, въпреки че биха могли във всеки момент/настояща връзка, да оставят тази плътност чрез използване на интелигентната безкрайност.

14.17 Питащ: Значи жътвата преди 25 000 години, същностите, които биха могли да бъдат ожънати за четвъртата плътност, са останали тук, в служба на това планетарно население. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно. Така нямаше жътва, но имаше готови за жътва същности, които да изберат начина на влизането си в четвърто измерение.

14.18 Питащ: Значи през последните 2 300 години активно сте работили, за да създадете възможно най-голяма реколта в края на пълния цикъл от 75 000 години. Можете ли да кажете по отношение на Закона за Единството защо правите това, просто като изявление на вашите причини за това?

Ра: Аз съм Ра. Говоря за комплекса от социална памет, наречен Ра. Ние дойдохме сред вас, за да ви помогнем. Усилията ни в службата бяха изопачени. Нашето желание в такъв случай е да премахнем, доколкото е възможно, изкривяванията, причинени от тези, които погрешно разясняват нашата информация и напътствия. Основната причина за служба, каквато Конфедерацията предлага, е тази на първичното изкривяване на Закона за Единството, което е служба. Единственото Същество на творението е като тяло, ако приемете тази аналогия от трета плътност. Бихме ли игнорирали болка в крака? Нараняване на кожата? Порязано, което гнои? Не. Няма пренебрегване на повик. Ние, същностите на скръбта, избираме като наша служба опитите да лекуваме скръбта, която наричаме аналогична на болките от изкривяване на комплекса на физическото тяло.

14.19 Питащ: На какво ниво на плътността е Ра?

Ра: Аз съм Ра. Аз съм шеста плътност със силно търсене на седма плътност. Жътвата за нас ще бъде само след приблизително два и половина милиона от вашите години и желанието ни е да сме готови за жътва, тъй като тя наближава в нашия пространствено/времеви континуум.

14.20 Питащ: И вие се приготовяте за жътва чрез най-добрата служба, която можете да осигурите. Правилно ли е това?

Ра: Това е правилно. Ние предлагаме Законът за Единството, решаването на парадокси, балансирането на любов/светлина и светлина/любов.

14.21 Питащ: Колко дълъг е един от вашите цикли?

Ра: Аз съм Ра. Един от нашите цикли се изчислява на седем пет о, о, о, о, о, о, о [750 000 000 (?)], седем пет милиона [75 000 000] от вашите години.

14.22 Питащ: 75 милиона?

Ра: Това е правилно.

14.23 Питащ: Във вашата служба в даването на Закона за Единството, работите ли с други планети, различни от Земята по това време или само със Земята?

Ра: Аз съм Ра. Ние работим само с тази планетарна сфера по това време.

14.24 Питащ: Вие заявихте, че сте били призовани от 352 000 Земни същности. Това означава ли, че това число е броят, който ще разбере и приеме Закона за Единството? Прав ли съм?

Ра: Аз съм Ра. Не можем да преценим правилността на изявлението ви, защото тези, които зоват, не могат във всички случаи да разберат отговора на техния зов. Освен това онези, които преди това не са призовавали, могат, с голяма травма, да открият отговорите на повика почти едновременно с късния им зов. В повика няма време/пространство. Ето защо не можем да изчислим броя на вашите ум/тяло/дух комплекси, които, в изкривяването на вашия пространствено/времеви континуум, ще чуят и разберат.

14.25 Питащ: Как изпълнявате нормалната си служба? Как сте давали обикновено Закона за Единството през последните 2 300 години? Как обикновено сте давали това на хората на Земята?

Ра: Аз съм Ра. Използвахме канали като този, но в повечето случаи каналите се чувстват вдъхновени от сънища и проникновения, без да съзнават нашата идентичност или съществуване. Тази конкретна група беше подчертано обучена да разпознае такъв контакт. Това прави тази група способна да осъзнава фокусен или вибрационен източник на информация.

14.26 Питащ: Когато се свързвате със същностите в техните сънища и по друг начин, тези същности, предполагам, трябва първо да са търсили в посока на Закона за Единството. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно. Например, същностите от египетската нация бяха в състояние на пантеизъм, както може да се нарече изкривяването към отделни култове, към различни порции от Твореца. Бяхме в състояние да се свържем с един, чиято ориентация беше към Единствения.

14.27 Питащ: Травмата, аз просто ще го нарека така - предполагам, че, тъй като приключва цикъла, ще има някакво неудобство [не се чува]. Ще има някои същности, които започват да търсят или ще бъдат стимулирани, може да се каже, да търсят заради травмата и след това може би ще чуят вашите думи чрез може би телепатия или писмен материал, какъвто ние ще публикуваме, като тази книга.

Ра: Аз съм Ра. Вие сте прави, освен в разбирането, че неудобствата са започнали.

14.28 Питащ: Можете ли да ми кажете кой е отговорен за предаването на книгата Оуспи (Oahspe)?

Ра: Аз съм Ра. Това беше предадено от един от комплекс от социална памет със статус от Конфедерацията, чиято идея, предложена на Съвета, беше да използва известна физическа история на т.нар. религии или религиозни изкривявания на цикъла ви, забули и частично разкрие аспекти или първични изкривявания на Закона за Единството. Всички имена могат да се считат за създадени заради техните вибрационни характеристики. Информацията, която е скрита вътре, е свързана с по-дълбоко разбиране на любовта и светлината, както и опитите на безкрайната интелигентност, чрез много посланици да преподава/учи онези същности от вашата сфера.

14.29 Питащ: Има ли други книги, които можете да назовете, на разположение за тази цел, които са били дадени от Конфедерацията?

Ра: Аз съм Ра. Не можем да споделим тази информация, защото това би нарушило Вашите модели на разбиране във вашето бъдеще. Може да попитате за конкретен том.

14.30 Питащ: Книгата Урантия, която не съм чел. Кой е дал това?

Ра: Аз съм Ра. Това беше дадено от серия от невъплътени същности от вашите собствени Земни планове, т. нар. вътрешни планове. Този материал не е предаден от Съвета.

14.31 Питащ: Материалът на Едгар Кейси. Кой говори чрез Едгар Кейси?

Ра: Аз съм Ра. Никакви същности не са говорили чрез Едгар Кейси.

14.32 Питащ: Откъде дойде информацията, която канализира Едгар Кейси?

Ра: Аз съм Ра. Вече обяснихме, че интелигентната безкрайност е внасяна в интелигентната енергия от осма плътност или октавата. Този с вибрационен звуков комплекс, наречен Едгар, използва този портал, за да види настоящето, което не е континуумът, който преживявате, а потенциалният комплекс от социална памет на тази планетарна сфера. Терминът, който вашите хора са използвали за това е "Акашовите Записи" или "Залата на записите". Това е последният въпрос, който може да зададете сега.

14.33 Питащ: Има ли нещо, което можем да направим, за да направим инструмента да се чувства по-удобно или по-добре, по време на трансмисията?

Ра: Аз съм Ра. Ние само повтаряме многократно важността на подредбата. Този инструмент е поставен на точка два градуса [0.2 °] далече от посоката на мястото за почивка, което е правилно. Това може да бъде "видяно", така да кажем, чрез поглед и напомнения инструмент. Вие сте съвестни. Има ли някакъв кратък въпрос, на който можем да отговорим, преди тази сесия да бъде закрита?

14.34 Питащ: Можете ли да ми кажете, дали изпълняваме усилията си сравнително добре?

Ра: Аз съм Ра. Законът е Един. Няма грешки.

Аз съм Ра. Оставям този инструмент в любовта и светлината на Единния Безкраен Създател. Продължавайте радостно, в силата и мира на Единствения Създател. Адонай.

<<Законът за Единството Сесия 13<< >>Законът за Единството Сесия 15>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7