Законът за Единството Сесия 16

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:

http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session16.aspx

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

31 януари, 1981

Коментар на материала от V книга

(Въпросите и отговорите от книга V са показани с този цвят на фона.)

Джим: Следващият материал за „сребърните петна“ е любопитен с това, че тези малки, лъскави парчета от онова, което приличаше на сребърни правоъгълници, понякога се появяват на или около нас, когато обсъждаме въпроси от метафизичен характер. Явно, ако бяхме на пътя на мислене, който беше чувстван като подходящ от нашите подсъзнателни умове, ние получавахме знак за тази коректност под формата на „сребърното петно“. Има очевидно много, много различни начини, по които хората могат да получат такива подсъзнателни потвърждения за целесъобразността на своите мисли или действия. Най-обичайният, разбира се, е това чувство на правота, което блика отвътре, когато човек е на правилния път или получава духовно полезна информация.

Карла: Осъзнатостта за този начин на обратна връзка от ветровете на съдбата е най-полезното за човек, тръгнал по духовния път. Природният свят изглежда много отворен за произвеждането на синхронности, които са субективно значими. Щом търсещият „схване“ присъствието на тези знаци и започне съзнателно да ги наблюдава, той действително може да окаже влияние в създаването на по-субективни знаци, докато има моменти, когато смисленото съвпадение изглежда постоянно присъства в живота му. Аз със сигурност открих тези най-утешителни и подкрепящи признаци.

16.0  Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

16.1  Питащ: Когато задавам въпроси, за съжаление ще има [не се чува] Мисля, че посоката, която искам да изследвам е Закона за Единството. Все пак, имам идеи наум, за някои въпроси [не се чува]. Те може да бъдат глупави въпроси; не знам, но [не се чува]. [Не се чува] опитвайки се да изградя цялостна, безпристрастна книга за Закона на Единството, която сама по себе взема предвид Закона на Единството. Надявам се, че вие [не се чува] нелепо.

Бих искал да попитам, като се има предвид изкривяването на свободната воля от Закона за Единството, как могат Пазителите да сложат под карантина Земята? Тази карантина в рамките на изкривяването на свободната воля ли е?

Ра: Аз съм Ра. Пазителите пазят изкривяването на свободната воля на ум/тяло/дух комплексите от трета плътност на тази планетарна сфера. Събитията, които изискват активиране на карантина, се намесваха в изкривяването на свободната воля на ум/тяло/дух комплексите.

16.2  Питащ: Може да греша, но ми се струва, че трябва да е била свободната воля на, да кажем групата на Орион, която се е намесила. Как това е балансирано спрямо другата концепция, която току-що дадохте?

Ра: Аз съм Ра. Балансирането е от измерение, до измерение. Опитите на така наречените Кръстоносци да се намесват в свободната воля са приемливи за измерението на тяхното разбиране. Все пак, ум/тяло/дух комплексите от това измерение, което наричате трета форма, измерение на свободната воля, което не е в състояние – да кажем, напълно да разпознава – изкривяванията към манипулация. По този начин, за да се балансират вариациите във вибрациите на измерението, беше създадена карантина, като това е балансираща ситуация, при която свободната воля на групата Орион не е спряна, а ѝ е дадено предизвикателство. Междувременно групата от трета плътност не е възпрепятствана в свободния избор.

16.3  Питащ: Възможно ли е тези прозорци, които се появяват … да оставят групата на Орион да идва от време на време … има ли нещо общо с това изкривяване на свободната воля?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

16.4  Питащ: Бихте ли ми казали как работи това?

Ра: Аз съм Ра. Най-близката аналогия би била генератор на произволни числа, в определени граници.

16.5  Питащ: Какъв е източникът на този генератор на произволни числа? От Пазителите ли е създаден, за да балансират тяхното пазене? Или е източник, различен от Пазителите?

Ра: Аз съм Ра. Всички източници са едно. Разбираме обаче запитването ви. Феноменът на прозореца е друг-аз явление от пазителите. Той действа от измерения извън пространство/времето в това, което можете да наречете областта на интелигентната енергия. Подобно на вашите цикли, такова балансиране, такива ритми, са като биенето на часовник. В случая на прозорците, няма същности с часовник. Ето защо изглежда на случаен принцип. Това не е случайно в измерението, което създава това равновесие. Затова заявихме, че аналогията е в определени граници.

16.6  Питащ: Тогава това прозоречно балансиране предпазва пазителите от намаляване на положителната им поляризация, както [това би се случило] ако напълно премахнат контакта на Орион чрез щит. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е отчасти правилно. Всъщност, балансирането позволява равностоен позитивен и негативен приток, което се балансира от изкривяванията на ум/тяло/дух социалния комплекс. И така, в конкретната ви планетарна сфера, по-малко негативна, както бихте я нарекли, информация или стимул е необходима, отколкото позитивна, поради в известна степен негативната ориентация на изкривяването на вашия социален комплекс.

16.7  Питащ: По този начин пълната свободна воля е балансирана, така че индивидът може да има еднаква възможност да избере служба на другите или служба на себе си. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

16.8  Питащ: Това, според мен, е дълбоко откровение в Закона за Свободната Воля. Благодаря ви.

Това е незначителен въпрос, който допълнително дава пример за този принцип, но ако Конфедерацията се приземи на Земята, те ще бъдат взети за богове, нарушавайки Закона за Свободната Воля и по този начин ще намалят поляризацията си към служба на всички. Предполагам, че същото ще се случи, ако групата Орион се приземи. Как това би повлияло на тяхната поляризация към служене на себе си, ако те бяха в състояние да се приземят и станат известни като богове?

Ра: Аз съм Ра. В случай на масово кацане на групата Орион, ефектът от поляризацията ще бъде силно насочен към увеличаване на службата на себе си, точно обратното на предишната възможност, която споменахте.

16.9  Питащ: Ако групата Орион беше способна да кацне, това би увеличило поляризацията им? Това, което се опитвам да разбера е, по-добре ли е за за тях да работят зад кулисите и да вербуват новобранци, така да кажем, от нашата планета, човекът от нашата планета отиващ към служба стриктно за себе си, използвайки свободната си воля, или е също толкова добре за групата на Орион да се приземи на нашата планета и да демонстрира забележителни сили и да привлече такива хора?

Ра: Аз съм Ра. Първият пример е, в дългосрочен план, да го поставим така, по-здравословен за групата Орион, с това, че не нарушава Закона на Единството, като се приземява и по този начин върши работата си чрез тези от тази планета. Във второто обстоятелство, масовото кацане би довело до загуба на поляризация поради нарушението на свободната воля на планетата. Все пак това би било хазарт. Ако тогава планетата бъде завладяна и стане част от Империята, тогава свободната воля ще бъде възстановена. Това е възпрепятствано от действие поради желанието на групата Орион да прогресира към Единствения Създател. Това желание за прогрес пречи на групата да наруши Закона за Объркването.

16.10  Питащ: Споменахте думата „Империя“ във връзка с групата Орион. Мислех за известно време, че филмът „Междузвездни войни“ е някаква алегория, отчасти за това, което всъщност се случва. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно по същия начин, по който една проста детска история е алегория за изкривяване/разбиране за физически/философски/социален комплекс.

16.11  Питащ: Съществува ли жътва на същности, ориентирани към служене на себе си, както има жътва тук на същности, ориентирани към служене на другите?

Ра: Аз съм Ра. Има една жътва. Тези, които могат да влязат в четвърта плътност чрез комплекс от вибрационни нива, могат да избират начина на по-нататъшното си търсене на Единствения Създател.

16.12  Питащ: Тогава, когато влезем в четвъртата плътност, ще има разцепление, да кажем, и част от хората, които отиват в четвъртата плътност, ще отидат на планети или места, където има служба на другите, а другата част ще отиде на места, където има служба на себе си.

Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

16.13  Питащ: И така, Конфедерацията е създала карантината, разбирам, преди седемдесет и пет хиляди години. Дали групата Орион се е опитвала да се свърже с която и да е част от тази планета преди това или … те … колко отдавна са се опитвали [не се чува] да се свържат с тази планета?

Ра: Аз съм Ра. Преди около четири пет хиляди [45 000] години беше направен опит. Това не беше успешно. Приблизително преди две шест о, о, две хиляди и шестстотин [2,600]* години, групата изпрати същност от комплекс от социална памет на тази планетарна сфера. Това усилие протече с известен успех, но беше с намалено въздействие в пространствено/времевия континуум. От преди приблизително две три о, о, две хиляди и триста [2,300]* години по вашето измерване, тази група непрекъснато е работила по жътвата точно както Конфедерацията.

* Ра поправи тези датировки в сесия 17. Те би трябвало да са съответно 3600 и 3300 години.

16.14  Питащ: Може ли да назовете същността, изпратена тук преди двадесет и шест стотин години … преди две хиляди и шестстотин години?*

* Правилната времева рамка е 3600 години. Виж  изявлението на Рa при откриването на сесия 17.

Ра: Аз съм Ра. Тази същност, наречена от вашите хора Яхве.

16.15  Питащ: Можете ли да ми кажете произхода на Десетте Божи заповеди?

Ра: Аз съм Ра. Произходът на тези заповеди следва законът на негативни същности, втълпяващи информация върху положително ориентираните ум/тяло/дух комплекси. Информацията се опитва да копира или да имитира позитивност, като запазва отрицателните си характеристики.

16.16  Питащ: Това от групата Орион ли е било направено?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

16.17  Питащ: Каква е била целта им, правейки това?

Ра: Аз съм Ра. Целта на групата Орион, както беше споменато по-горе, е завоюване и поробване. Това се прави чрез намиране и установяване на елит и принуждаване на другите да служат на елита чрез различни способи, като законите, които споменавате, и други, дадени от тази същност.

16.18  Питащ: Беше ли получателят на законите … на Десетте Божии заповеди позитивен или негативен?

Ра: Приемникът е бил с изключителна позитивност, така се отчитат някои от псевдо-позитивните характеристики на получената информация. Както при контактите, които не са успешни, тази същност, вибрационен комплекс, Моисей, не остана надеждно влияние сред онези, които първи чуха философията за Единството, и това същество беше отстранено от това вибрационно ниво от трета плътност, в по-отслабено или тъжно състояние, след като загуби това, което можете да наречете чест и вяра, с които започна концептуализирането на Закона за Единството и освобождаването на онези, които бяха от неговите племена, както те бяха наричани в това време/пространство.

16.19  Питащ: Ако тази същност е била позитивно ориентирана, как групата на Орион е могла да се свърже с нея?

Ра: Аз съм Ра. Това беше интензивно, да кажем, бойно поле между позитивно ориентираните сили на Конфедерацията и негативно ориентираните източници. Този, наречен Моисей, беше отворен за впечатление и получи Закона на Единството в неговата най-проста форма. Информацията обаче се превърна в негативно ориентирана поради натиска на неговите хора да прави конкретни физически неща в плановете от трета плътност (да докаже съществуването на Бог, бел. прев.). Това остави същността отворена за вида информация и философия, от естеството на служба на себе си.

16.20  Питащ: Би било неприсъщо за личност, напълно осъзната за знанието на Закона за Единството, някога да каже „Ти не ще.“* Правилно ли е това?

* Thou shalt not. – Подчинителна форма английски език, така започва всяка от Десетте Заповеди, бел. прев.

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

16.21  Питащ: Можете ли да ми дадете малко история на вашия комплекс от социална памет и как сте станали осъзнати за Закона за Единството?

Ра: Аз съм Ра. Пътят на нашето учене е гравиран в настоящия момент. Няма история, както ние разбираме вашето понятие. Представете си, ако желаете, кръг на битието. Ние познаваме алфа и омега като безкрайна интелигентност. Кръгът никога не прекъсва. Той е настоящ. Плътностите, които сме прекосили в различни точки в кръга, съответстват на характеристиките на циклите: първи, цикълът на осъзнаване; втори, цикълът на растеж; трети, цикълът на самоосъзнаването; четвърти – цикълът на любовта или разбирането; пети – цикълът на светлината или мъдростта; шести, цикълът на светлината/любовта, любовта/светлината или единството; седми, цикълът на входа; осма, октавата, която се движи към мистерия, в която ние не проникваме.

16.22  Питащ: Много ви благодаря. В предишен материал, преди да комуникираме с вас, Конфедерацията заяви, че всъщност няма минало или бъдеще … всичко е настояще. Би ли било това добра аналогия?

Ра: Аз съм Ра. Има минало, настояще и бъдеще в трета плътност. В обзора, такъв, какъвто една същност може да има, отстранена от пространствено/времевия континуум, може да се види, че в цикъла на завършеност съществува само настоящето. Ние самите се стремим да научим това разбиране. На седмото ниво или измерение, ако нашите скромни усилия са достатъчни, ще станем едно с всичко, нямайки така памет, идентичност, нямайки минало или бъдеще, а съществуващи във всичко.

16.23  Питащ: Това означава ли, че бихте имали осъзнатост за всичко, което е?

Ра: Аз съм Ра. Това е отчасти правилно. Нашето разбиране е, че това не би било наше осъзнаване, а просто осъзнаване на Твореца. В Твореца е всичко, което е. Следователно, това знание би било на разположение.

16.24  Питащ: Чудех се колко обитаеми планети има в нашата галактика и дали всички те достигат по-висока плътност според Закона за Единството, или ако има някакъв друг начин – не ми се струва, че би имало друг начин да се достигне по-висока плътност. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Моля, перифразирайте запитването си.

16.25  Питащ: Колко населени планети има в нашата галактика?

Ра: Аз съм Ра. Предполагаме, че имате предвид всички измерения на съзнанието или плътности на осъзнаването, с този въпрос. Приблизително една пета от всички планетарни същности съдържат осъзнатост от една или повече плътности. Някои планетарни сфери са гостоприемни само за определени плътности. Вашата планетарна сфера, например, по това време е гостоприемна до нива или плътности едно, две, три и четири.

16.26  Питащ: И така, грубо, колко общо планети в тази галактика от звезди, в която се намираме, са осъзнати за живота, независимо от плътността?

Ра: Аз съм Ра. Приблизително шест седем, о о о, о о о [67,000,000].

16.27  Питащ: Можете ли да ми кажете какъв процент от тях са трета, четвърта, пета, шеста плътност и т.н.? Грубо, много грубо.

Ра: Аз съм Ра. Процент седемнадесет за първа плътност, процент двадесет за втора плътност, процент двадесет и седем за трета плътност, процент шестнадесет за четвърта плътност, процент шест за пета плътност. Другата информация трябва да бъде задържана. Свободната воля на вашето бъдеще не прави това достъпно. Ще говорим по един въпрос. Съществува доста голям процент, приблизително тридесет и пет процента от интелигентните планети, които не отговарят на процентите. Тези мистерии са от шеста и седма плътност и не са достъпни за нашето говорене.

16.28  Питащ: И така, първите пет плътности, всички те ли са се развивали от трета плътност чрез познаване и прилагане на Закона за Единството?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

16.29  Питащ: Тогава единственият начин дадена планета да се измъкне от ситуацията, в която се намираме, или единственият начин за населението е да осъзнаем и да започнем да практикуваме Закона [за Единството]. Правилно ли е това?

Ра: Това е правилно.

16.30  Питащ: Можете ли да ми кажете колко процента от планетите от трета, четвърта и пета плътност, за които говорихте тук, са негативно поляризирани, поляризирани към служба на себе си?

Ра: Аз съм Ра. Това не е запитване, по което можем да говорим, заради Закона за Объркването. Можем само да кажем, че планетарните сфери, ориентирани негативно или към служба на себе си, са много по-малко. Да ви дадем точни числа не би било подходящо.

16.31  Питащ: Бих искал да направя аналогия за това защо има по-малко негативно ориентирани и да ви попитам дали аналогията е добра.

В положително ориентирано общество, в служба на другите, би било лесно да се премести голям каменен блок, като се накарат всички да помогнат да се премести. В едно общество, ориентирано към служба на себе си, ще бъде много по-трудно да накараме всички да работят върху камъка, за доброто на всички; следователно е много по-лесно да се направят нещата, за да се създаде принципът „служба на другите“ и да се расте в позитивно ориентирани общности, отколкото в негативни. Правилно ли е това? [Не се чува]

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

16.32  Питащ: Много ви благодаря. Можете ли да ми кажете как се е формирала Конфедерацията на Планетите и защо?

Ра: Аз съм Ра. Желанието за служба започва, в измерението на любовта или разбирането, да бъде неустоима цел за комплекса от социална памет. Така, тези проценти на планетарни същности, плюс приблизително четири процента повече, за чиято идентичност не можем да говорим, се оказаха преди много, много от вашето време, търсещи едно и също нещо: служба на другите. Взаимоотношенията между тези същности, когато те започнаха да разбират за други същества, други планетарни същности и други концепции за служба, бяха да споделят и да продължат заедно тези общо поддържани цели на служба. По този начин всеки доброволно е поставил данните на комплекса от социална памет в това, което може да смятате за централен мисъл комплекс, достъпен за всички. Това тогава създаде структура, при която всяка същност би могла да работи по своята служба, като същевременно призовава към всякакви други разбирания, необходими за подобряване на службата. Това е причината за формирането и начина на работа на Конфедерацията.

16.33  Питащ: С такъв голям брой планети в тази галактика се чудех дали – казвате, че има приблизително петстотин планети на Конфедерацията. Това ми се струва относително малък процент от общия брой на планетите от четвърта и пета плътност наоколо. Има ли някаква причина за този относително малък процент в тази Конфедерация?

Ра: Аз съм Ра. Има много Конфедерации. Тази Конфедерация работи с планетарните сфери на седем от вашите галактики, ако желаете, и отговаря за призивите от плътностите на тези галактики.

16.34  Питащ: Бихте ли определили думата галактика, както току-що я използвахте?

Ра: Ние използваме този термин в този смисъл, както бихте използвали звездни системи.

16.35  Питащ: Малко съм объркан, като колко общо планети тогава, грубо, правят Конфедерацията, в която сте в служба?

Ра: Аз съм Ра. Виждам объркването. Имаме известни затруднения с вашия език.

Терминът Галактика трябва да бъде разделен. Ние наричаме галактика този вибрационен комплекс, който е местен. Така вашето слънце е това, което бихме нарекли център на галактика. Виждаме, че имате друго значение за този термин.

16.36  Питащ: Да. В нашата наука терминът галактика се отнася до лещовидната звездна система, която съдържа милиони и милиони звезди и това се случи по-рано в нашите комуникации, тази област на объркване. Радвам се, че го изяснихме.

Сега, използвайки термина галактика в смисъла, който току-що ви дадох, на лещовидната звездна система, която съдържа милиони звезди, познавате ли еволюцията в други галактики освен тази?

Ра: Аз съм Ра. Ние сме наясно за живота в безкраен обем. Вие сте прави в това предположение.

16.37  Питащ: Можете ли да ми кажете дали развитието на живота в другите галактики е подобен на развитието в тази?

Ра: Аз съм Ра. Развитието е донякъде близко до еднакво, асимптотично наближаващо съответствие през безкрайността. Свободното избиране на това, което наричате галактически системи, причинява вариации от изключително малка природа, от една от вашите галактики, до друга.

16.38  Питащ: И тогава Законът за Единството е наистина универсален в създаването на напредък към осмата плътност или октава във всички галактики. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно. Има безкрайни форми, безкрайни разбирания, но развитието е едно.

16.39  Питащ: Предполагам, че не е необходимо човек да разбира Закона за Единството, за да премине от трета, към четвърта плътност. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Абсолютно необходимо е същността съзнателно да проумее, че не разбира, за да може тя да мине жътва. Разбирането не е от тази плътност.

16.40  Питащ: Това е много важен въпрос. Използвах грешната дума. Това, което исках да кажа, беше, че вярвам, че не е необходимо дадена същност да бъде осъзната за Законът за Единството, за да премине от трета, към четвърта плътност.

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

16.41  Питащ: В какъв момент в плътностите е необходимо една същност да е наясно съзнателно за Закона за Единството, за да напредва?

Ра: Аз съм Ра. Жътвата на петата плътност е от онези, чиито вибрационни изкривявания съзнателно приемат честта/задължението на Закона за Единството. Тази отговорност/чест е основата на тази вибрация.

16.42  Питащ: Можете ли да ми кажете малко повече за тази концепция за чест/отговорност?

Ра: Аз съм Ра. Всяка отговорност е чест; всяка чест, отговорност.

16.43  Питащ: Искам да задам доста спорен въпрос. Не мога да го сложа в книгата. Чудех се дали осакатяванията на добитък (cattle mutilations), които сега преживяваме в страната и навсякъде, могат да бъдат обяснени от вас.

Ра: Аз съм Ра. По-голямата част от така наречените осакатявания се извършват според начина на вашите същества от втора плътност, които се хранят с мърша. Част от тези така наречени осакатявания са онези, които можете да наречете от многоизмерен тип: конструкт от мисъл-форма, използващ различни части, за да има живот и да бъде в трета плътност.

16.44  Питащ: Откъде идват тези мисъл-форми?

Ра: Аз съм Ра. Това е много неопределен въпрос. Ще се опитаме обаче да отговорим. Първо, те идват от Твореца. Второ, те идват от това, което можете да наречете по-нисък астрал в плана, мисъл. Трето, в конструкционния комплекс за визуализация те живеят отчасти под кората на вашата планета.

16.45  Питащ: Тези една форма ли са, по-специално?

Ра: Аз съм Ра. Тези същности могат да приемат всякаква мисъл-форма, свързана с емоция на страх или ужас.

16.46  Питащ: Тези мисловни форми са в състояние да атакуват само добитък или могат да атакуват и човешки същества?

Ра: Аз съм Ра. Тези мисъл-форми не могат да атакуват същества от трета плътност.

16.47  Питащ: Благодаря ви. Можете ли да ми разкажете за сребърните петна, което сме откривали понякога на лицата ни или на друго място?

Ра: Аз съм Ра. Тези, за които говорите, са материализация на субективно ориентиран знак, посочващ на един ум/тяло/дух комплекс и на никой друг – смисъл от субективна природа.

16.48  Питащ: Кой създава сребърните петна? Реални ли са те?

Ра: Аз съм Ра. Представете си, ако желаете, увеличаващия се потенциал за учене/преподаване. В един момент ще бъде даден знак, за да се посочи целесъобразността или важността на това учене/преподаване. Самата същност, в сътрудничество с вътрешните планове, създава каквото указание е най-разбираемо или забележимо за нея.

16.49  Питащ: Казвате, че самите ние създаваме тези?

Ра: Аз съм Ра. Същностите съзнателно не създават такива. Корените на умствения комплекс, докоснали в разбиране интелигентната безкрайност, ги създават.

16.50  Питащ: Благодаря ви. Възможно ли е да дадете малко описание на условията в четвърта плътност?

Ра: Аз съм Ра. Ние ви молим да имате предвид, когато говорим, че няма думи за позитивно описание на четвърта плътност. Можем само да обясним какво не е и да се приближим до това какво е. Отвъд четвърта плътност способността ни е все по-ограничена, докато останем без думи.

Това, което четвърта плътност не е: не е от думи, освен ако не са избрани. Тя не е от тежки химически носители за дейностите на телесните комплекси. Тя не е на дисхармония със себе си. Тя не е дисхармония сред хората. Тя не е в границите на възможността да предизвика дисхармония по какъвто и да е начин.

Приближаване до позитивни изявления: това е равнището на вид двукрак носител, който е много по-плътен и по-пълен с живот; това е равнище, в което човек е наясно с мислите на другите; това е равнище, в което човек е наясно с вибрациите на другите азове; това е равнище на състрадание и разбиране на скърбите на трета плътност; това е ниво, което се стреми към мъдростта или светлината; това е ниво, в което индивидуалните различия са ясно изразени, макар и автоматично хармонизирани от групов консенсус.

16.51  Питащ: Бихте ли определили думата плътност, така, както я използвахме, за да ни дадете малко по-голяма представа за концепцията на този термин, както се използва от вас?

Ра: Аз съм Ра. Терминът плътност е такъв, какъвто бихте нарекли математически. Най-близката аналогия е тази на музиката, при която след седем ноти на вашия западен тип скала, ако желаете, осмата нота започва нова октава. В рамките на голямата ви октава на съществуване, която споделяме с вас, има седем октави или плътности. В рамките на всяка плътност има седем под-плътности. В рамките на всяка под-плътност, седем под-под-плътности, и така нататък безкрайно.

16.52  Питащ: Забелязвам, че времето, което използвахме, подмина малко повече от час. Бих предпочел да продължа, но искам да попитам в този момент относно състоянието на инструмента.

Ра: Аз съм Ра. Този инструмент е в равновесие. Добре е да продължите, ако желаете.

16.53  Питащ: Добре. Продължавайки с това, за което току-що говорихме, а именно плътностите: Тогава разбирам, че всяка плътност има седем под-плътности, които отново имат седем под-плътности, които отново имат седем под-плътности. Това се разширява в изключително голяма степен, тъй като нещата се увеличават със сила от седем. Това означава ли, че във всяко ниво на плътност всичко, за което можете да помислите, се случва? И много неща, за които никога не би си помислил, се случват … са там … всичко се случва … това е объркващо …

Ра: Аз съм Ра. От объркването ви избираме концепцията, с която се борите, това е безкрайната възможност. Можете да разгледате всеки възможност/вероятност комплекс като съществуващ.

16.54  Питащ: Прави ли това, което правим, когато мислим за възможности, които могат да възникнат, да речем мечтаенето: Стават ли такива реалност в тези плътности?

Ра: Аз съм Ра. Това зависи от природата на мечтата. Това е голяма тема. Може би най-простото нещо, което можем да кажем, е, че ако мечтата, както я наричате, е такава, която привлича към аза, това тогава става реалност за аза. Ако това е отдадена на съзерцание обща мечта, това може да навлезе в безкрайността на комплексите от възможност/вероятност и да се случи на друго място, без да има особена привързаност към енергийните полета на създателя.

16.55  Питащ: За да стане това малко по-ясно, ако мечтаех силно за изграждането на кораб, би ли се случило това в една от тези други плътности?

Ра: Аз съм Ра. Това би, щеше или ще се случи.

16.56  Питащ: И тогава, ако, да речем, една същност мечтае силно да се бие, да кажем, с друга същност, би ли се случило това?

Ра: Аз съм Ра. В този случай фантазията на същността се отнася до себе си и до друг-аз; това свързва мисъл-формата с възможност/вероятност комплекса, свързана с аза, който е създател на тази мисъл-форма. Това тогава би увеличило възможността/вероятността да доведе до това събитие в трета плътност.

16.57  Питащ: Групата Орион използва ли този принцип, за да създаде условия, приведени в съответствие с целта им?

Ра: Аз съм Ра. Ще отговорим по-конкретно отколкото въпроса. Групата Орион използва мечти от враждебна или друга негативна вибрационна природа, за да захранва или укрепва тези мисъл-форми.

16.58  Питащ: Ползват ли изобщо някога някакви, така да кажа, възнаграждения за физическото тяло, за да усилват такива мечти?

Ра: Аз съм Ра. Те са в състояние да правят това само когато има силна способност от страна на приемащия ум/тяло/дух комплекс към възприемане на мисъл-форми. Това може да се нарече необичайна характеристика, но наистина е метод, използван от същностите на Орион.

16.59  Питащ: Многобройните Скитници, идващи на тази планета сега и в близкото минало – те обект ли са на мислите на Орион?

Ра: Аз съм Ра. Както вече казахме преди, Скитниците стават напълно същество от трета плътност, в ум/тяло комплекса. Съществуват толкова много шансове за такова влияние върху един Скитник, колкото върху ум/тяло/дух комплекс от тази планетарна сфера. Единствената разлика се случва в духовния комплекс, който, ако желае, има броня от светлина, ако искате, което му позволява да разпознава по-ясно онова, което не е както би било желано от ум/тяло/дух комплекса. Това не е повече от наклонност и не може да се нарече разбиране.

Освен това, Скитникът е, в своя собствен ум/тяло/дух комплекс, по-малко изкривен спрямо, да кажем, непочтеността на позитивни/негативни обърквания от трета плътност. По този начин често не разпознава толкова лесно, колкото един по-негативен индивид, негативния характер на мисли или същества.

16.60  Питащ: Биха ли били тогава Скитниците, когато се въплъщават тук, най-приоритетните цели, за групата Орион?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

16.61  Питащ: И ако спрямо един Скитник бъде осъществено успешно посегателство, така да кажа, от групата на Орион какво ще се случи с този скитник при жътвата?

Ра: Аз съм Ра. Ако Скитникът демонстрира чрез действие негативна ориентация към другите, той би бил, както казахме по-рано, хванат в планетарната вибрация и когато мине жътва, може отново да повтори главният цикъл на трета плътност като планетарна същност. Това е последният пълен въпрос от тази сесия.

Има ли кратък въпрос, на който можем да отговорим, преди да приключим сесията?

16.62  Питащ: Само да знам дали инструментът може да се чувства по-удобно?

Ра: Аз съм Ра. На този инструмент му е толкова удобно, колкото е възможно да го направите, като се имат предвид изкривяванията към слабост на тялото му. Вие сте съвестни.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Вървете напред, радвайте се в силата и мира на Единния Безкраен Създател. Адонай.

Секциите с този цвят на фона бяха публикувани за първи път в Преслушаната Версия.

<<Законът за Единството Сесия 15<< >>Законът за Единството Сесия 17>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7