Законът на Единството Сесия 2

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:
http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session2.aspx

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

20 януари, 1981
2.0 Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на нашия Безкраен Създател. Аз съм с този ум/тяло/дух комплекс, който се предложи за канал. Аз общувам с вас.

Въпросите са установен ред във вашите проекции на умствено изкривяване, в това време/пространство. Следователно бих уверил тази група, че моят собствен комплекс социална памет има един особен метод за комуникация с онези малцина, които са способни да хармонизират своите изкривявания с нашите, а именно да отговаряме на запитвания за информация. Този формат ни е удобен. Могат да започнат запитванията.

Законът на Единството - Книга I - Материалът Ра - от Ра, скромен посланик на Закона за Единството

2.1 Питащ: Предполагам, че има достатъчно хора, които биха разбрали какво казвате, достатъчно заинтересовани, за да направим книга за послания за това и се чудех дали ще се съгласите с това, да правим книга и ако е така, аз мислех, че може би малко исторически фон за вас ще бъде подходящ. [Недоловимо] въпрос.

Ра: Аз съм Ра. Възможността за комуникация, както бихте я нарекли, от Един към Един, чрез изкривяване, приемливо за смисъла, е причината, поради която се свързахме с тази група. Има малко хора, които ще схванат, без съществени изкривявания, това, което предаваме чрез тази връзка, с този ум/тяло/дух комплекс. Ако обаче желаете да споделите нашите комуникации с други, ние имаме изкривяване към усещането, че това би било много полезно при регулирането и кристализирането на вашите вибрационни модели на нивата на опит, които вие наричате живот. Ако някой е просветен, не са ли всички просветени? Ето защо ние сме ориентирани да говорим за вас при каквото и да е представяне на говоренeто, което желаете. Да преподаваш/учиш е Законът за Единството, в едно от най-елементарните му изкривявания.

2.2 Питащ: Бихте ли ни казали нещо от историческото ви минало, по-ранните ви времена в илюзията и във времевия стадий [?] контакт, по възможност вашето въплъщение на тази планета, за което говорихте преди, и контакт с по-ранни раси на тази планета? Тогава бихме имали нещо, с което да започнем, в писането на тази книга.

Ра: Аз съм Ра. Ние сме наясно, че вашият ум/тяло изчислява правилния метод за изпълнение на задачата за създаване на инструмент за преподаване/учене. Ние сме наясно, че намирате нашето въплъщение за, както го наричате, състояние на интерес. Изчакахме второ запитване, за да подчертаем, че време/пространството от няколко хиляди ваши години създава изопачен тип интерес. Така че, като даваме тази информация, ние молим да не се набляга върху нашия опит във вашето местно пространство/време. Преподаване/ученето, което е наша отговорност, е по-скоро философско, отколкото историческо. Сега ще продължим с вашето искане, което е безвредно, ако бъде оценено правилно.

Ние сме тези от Конфедерацията, които преди единадесет хиляди от вашите години дойдоха в две от вашите планетарни култури, които по онова време бяха тясно свързани с творението на Единия Създател. Нашето наивно убеждение беше, че бихме могли да преподаваме/учим чрез пряк контакт и изкривяванията на свободната воля на индивидуалното усещане или личност не са в опасност, мислехме си, че не бихме ги разтревожили, тъй като тези култури вече бяха тясно свързани с една всеобхватна вяра в живота или съзнанието на всичко. Ние дойдохме и бяхме посрещнати от хората, на които искахме да служим. Опитвахме се да ги подпомогнем по технически начини, свързани с лечението на изкривяванията на ум/тяло/дух комплекса, чрез използването на кристал, подходящ за изкривяването, поставен в определена подходяща серия от съотношения на време/пространство материал. Така бяха създадени пирамидите.

Открихме, че технологията бе запазена предимно за тези с налично изкривяване на ума/тялото към власт. Това не беше целта на Закона за Единството. Оставихме хората ви. Групата, която трябваше да работи с тези в района на Южна Америка, както вие наричате тази част от вашата сфера, се отказа не толкова лесно. Те се завърнаха. Ние не. Обаче ние никога не сме оставили вибрацията ви, поради нашата отговорност за промените в съзнанието, които причинихме, и след това намерихме изкривени по начини, които не са сведени до Закона за Единството. Опитахме се да се свържем с владетелите на земята, на която бяхме дошли, тази земя, която наричате Египет или в някои райони, Свещената земя.

Ехнатон (Аменхотеп IV)

В Осемнадесетата династия, както е известна във вашите летописи за изкривявания на пространство/времето, ние бяхме в състояние да се свържем с един фараон, както бихте го нарекли. Човекът беше с малък житейски опит във вашия план и беше ... както би го нарекъл този инструмент, Пътешественик. И така, този ум/тяло/дух комплекс получи нашите комуникационни изкривявания и успя да съчетае своите изкривявания с нашите собствени. На тази млада същност беше даден вибрационния комплекс от звуци, който вибрираше в чест на един процъфтяващ бог, както този ум/тяло комплекс, когото наричаме инструмент за удобство, би нарекъл „Амун“. Същността реши, че това име, което е в чест на един от многото богове, не е приемливо за включване в неговия вибрационен звуков комплекс. Така той промени името си на този, който почита слънчевия диск. Това изкривяване, наречено „Атен“, е близко изкривяване до нашата реалност, така, както ние разбираме нашата собствена природа на изкривяване на ум/тяло/дух комплекса. Все пак, това не пасна изцяло в съответствие с планираното преподаване/учене, което бе изпратено. Тази същност, Ахенатен, се убеди, че вибрацията на Единия е истинската духовна вибрация и така постанови Закона за Единството.

Вярванията на тази същност обаче бяха приети от много малко. Неговите свещеници служеха само устно, без духовно изкривяване в посока на търсенето. Хората запазиха своите убеждения. Когато тази същност вече не беше в тази плътност, отново поляризираните вярвания в многото богове бяха възстановени и продължи така, докато този, познат като Мохамед, поведе хората към по-смислено изкривяване на взаимоотношенията ум/тяло/дух.

Имате ли по-обстоен интерес към момента?

2.3 Питащ: Ние сме много заинтересовани от цялата история, която имате да разкажете, и да навлезете в повече детайли в Закона за Единството. Ще има няколко въпроса, които ще попитам, докато продължаваме, които може или може да не бъдат пряко свързани с разбирането на Закона за Единството. Вярвам обаче, че правилният начин да представим това като средство за преподаване/учене на населението на планетата, което ще го чете понастоящем, е да се изследват различни аспекти на това, което ни казвате. Говорихте за лечението с кристали. (Друго нещо, което бих могъл да спомена, е, че когато инструментът се измори, искаме да прекъснем комуникацията и да я възстановим по-късно, след като инструментът се е възстановил.) И ако инструментът е в подходящо състояние в този момент, бих искал малка дискусия за лечението с кристали, което споменахте.

Ра: Аз съм Ра. Принципът на лечение с кристали се основава на разбирането на йерархичната природа на структурата на илюзията, която е физическото тяло, както бихте го нарекли. Има кристали, които работят по енергиите, идващи в духовното тяло; има кристали, които работят по изкривяванията от духа към ума; има кристали, които балансират изкривяванията между ума и тялото. Всички тези кристални лечения се провеждат през пречистени канали. Без относителната кристализация на лечителя, работещ с кристала, кристала няма да бъде правилно зареден. Другата съставка е правилното привеждане в съответствие с енергийните полета на планетата, върху която живеете, и холистичните или космическите изкривявания или потоци, които навлизат в планетарната аура по такъв начин, че подходящото съотношение на форми и разположение в тези форми е от указана помощ в поправителния или балансиращ процес.

Изреждането на различните кристали, които се използват, би било изтощително за този инструмент, въпреки че може да ни питате, ако желаете, в друга сесия. Деликатността, бихме казали, за избора на кристал е много критична и всъщност, кристална структура като диамант или рубин може да се използва от пречистен канал, който е изпълнен с любовта/светлината на Единия в почти всяко приложение.

Това, разбира се, изисква посвещение и никога не е имало много хора, които да постоянстват в стремежа към напредване през различните изкривявания, които посвещението причинява.

Можем ли да ви информираме по съвсем кратък начин за този или друг въпрос?

Египетски Пирамиди

2.4 Питащ: Да. Споменахте, че пирамидите са резултат от това. Може ли да сте малко по-обстойни по това — Бяхте ли отговорни за изграждането на пирамидата и каква беше целта на пирамидата?

Ра: Аз съм Ра. По-големите пирамиди бяха изградени чрез способността ни да използваме силите на Единия. Камъните са живи. Това не беше така разбрано от ум/тяло/дух изкривяванията на вашата култура. Предназначенията на пирамидите бяха две:

Първо, да има подходящо ориентирано място за посвещение за онези, които искат да станат пречистени или посветени канали за Закона за Единството.

Второ, ние пожелахме тогава внимателно да ръководим посветените, в развиване на лечение за хората, на които те се мъчеха да помогнат, и на самата планета. Пирамида след пирамида, заредена от кристала и посветения, бяха предназначени да балансират входящата енергия на Единното Творение с многото и многократни изкривявания на планетарния ум/тяло/дух. В това усилие успяхме да продължим работата, която братята в Конфедерацията бяха извършили, чрез изграждането на други кристало носещи структури и по този начин да завършим пръстен, ако щете, от тези за Земната, както този инструмент би ни позволил да го вибрираме, повърхност.

Този инструмент започва да губи енергия. Ние молим за още едно запитване или тема и след това ще напуснем за това време/пространство.

2.5 Питащ: Можете да споменете - първоначално е имало камък на пирамидата на върха, от какво е бил направен и как сте преместили тежките блокове, за да построите пирамидата. Каква техника е била използвана за това?

Ра: Аз съм Ра. Ние молим да ни бъде зададен този въпрос в следващото работно занимание, както бихте нарекли изкривяването споделяне, което нашите енергии произвеждат .

Ако имате каквито и да е въпроси относно уместното използване на този ум/тяло/дух, ние бихме оценили вашето запитване сега.

2.6 Питащ: Считайте ги зададени. Имам предвид, нямам нищо планувано. Каква е уместната употреба на този инструмент? Какво би трябвало да направим, за да увеличим нейната способност за ... комфорт, възстановяване и т. н.?

Ра: Аз съм Ра. Ние сме радостни, че попитахте този въпрос, защото не е в нашите разбирания правото/задължението да споделяме нашите разбирания по който и да е въпрос, без директно запитване. Все пак, този ум/тяло/дух не е правилно използван и затова изпитва ненужни изкривявания на тялото, в областта на умората.

Вибрациите могат добре да бъдат пречистени чрез просто въртене в кръга на Единия и вербалната вибрация, докато правите така, на следния диалог:

Въпрос: “ Какъв е законът?”

Отговор: “Законът е Един.”

Въпрос: “Защо сме тук?”

Отговор: “Ние търсим Закона за Единството.”

Въпрос: “Защо търсим Ра?”

Отговор: “Ра е смирен посланик на Закона за Единството.”

Двамата заедно: “ Радвайте се и пречистете това място в Закона за Единството. Нека никаква мисловна форма не влиза в кръга, по който ходихме около този инструмент, защото Законът е Един.”

Инструментът в този момент трябва да бъде в транс. Правилното подравняване е главата, ориентирана на двадесет градуса северно-към-североизточно. Това е посоката, от която произлизат по-новите или Ню Ейдж изкривявания на любов/светлина, които са по-малко изкривени, и този инструмент ще намери комфорт там. Това е чувствителен инструмент, с което имаме предвид, че изкривяванията, които навлизат в нейния ум/тяло/дух комплекс, идват от всяко едно от сетивата ѝ. Ето защо е добре да направите следното:

подредба за сесиятаПоставете откъм главата на същността непокътнат бокал с вода.

Към центъра, книгата, най-тясно свързана с умствените изкривявания на инструмента, които са най-сродни със Закона за Единството, това е Библията, която най-често докосва.

От другата страна на Библията, малко количество ароматна пръчица или тамян, в непокътната кадилница.

В задната част на книгата, символизираща Единия, отворена на Евангелието на Йоан, Глава Първа, бяла свещ.

Инструментът ще бъде подсилен чрез носенето на бяла роба. Инструментът трябва да бъде покрит и легнал по гръб, очите покрити.

Смятаме, че въпреки че това е комплекс от дейност/обстоятелство и може да изглежда много изопачено от целенасочено преживяване на преподаване/учене, тези доизпипвания по техниката на транс ще облекчат умствените изкривявания на тези около инструмента, тъй като те възприемат подобрението в изкривяванията на инструмента по отношение на умората. Добавяме само, че ако тези сесии на преподаване/учене се провеждат през време/пространство, през което вашето слънчево тяло не осветява стаята ви, най-добре е да викате по име инструмента преди включването на осветителния механизъм.

Аз съм Ра. Оставям ви в славата и мира на Единия Създател. Радвайте се в любовта/светлината и вървете напред, със силата на Единия Създател. В радост ние ви оставяме. Адонай.

<< Законът за Единството Сесия 1 <<            >> Законът за Единството Сесия 3 >>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7