Законът на Единството Сесия 3

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:
http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session3.aspx
Всяка сесия съдържа уникална информация и е градивно блокче в представата за произхода на вселената. В Материалът Ра можете да откриете не само отговорите на въпроси, които сте си задавали, но и на такива, които не ви е хрумвало да си задавате. Дори да не вярвате и на капка от прочетеното, то пак е полезно с различния поглед, провокиращ съзнанието.

***

Ако има нещо, с което са правени безкрайно много спекулации, това са египетските пирамиди и пирамидите по света изобщо. Сред множество хипотези, спорове, “сензации”, вижте какво казват за пирамидите Ра, същества, които са по-напред в развитието си от нас със стотици милиони години и следят нашата планета отблизо от зората на съществуването ни. Отвъд сензационната част за направата на Хеопсовата пирамида, същественото послание в тази сесия е, че не е нужно да сме общество от идеални индивиди, без никакви изкривявания (наклонности), за да можем като съвкупност да преместим планини. Това означава, че можем групово да извършваме промени и то от невероятен мащаб, които за един човек биха били непосилни. Достатъчно е съвкупност от хора да възнамерят една обща цел и тя се реализира/материализира. Естествено, става дума за наистина голяма група хора, от порядъка на нация. Ако си представим всички заедно благоденствие, свобода и равенство, няма да има сила, която да попречи това да стане реалност!

- От преводача

21 Януари, 1981

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

3.0  Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Единния Безкраен Творец. Сега комуникирам с вас.

3.1  Питащ: Първият ми въпрос е, правилно ли изпълнихме ритуала за започване на комуникацията?

Ра: Аз съм Ра. Разположението на артефактите, предназначени за балансиране на инструмента, трябва да е над главата на инструмента за най-малко изкривяване на ефекта (за най-добър ефект). Останалата част от началното намерение за целта е напълно приемливо за онези, които говорят за желание да служат. В противен случай, съпътстващият акцент в мисловните сложности не би бил отразен правилно. Предупреждаваме ви да се предпазите от онези, които не желаят да служат на другите преди всичко, да участват в началото или да ставате оръдие на техните изкривявания на ум/тяло/дух комплекса в която и да е сесия, тъй като тогава не бихме могли да смесим правилно нашите изкривявания с тези на този инструмент.

3.2  Питащ: Трябва ли да преместя Библията, свещта и тамяна сега?

Ра: Аз съм Ра. Това би било уместно.

3.3  Питащ: [След преместване на предметите.] Това ли е правилното положение?

Ра: Аз съм Ра. Моля, коригирайте ъгъла на тамяна (ароматната пръчица), така че да е перпендикулярна на равнината от двадесет градуса север-североизток.

3.4  Питащ: [След като прави корекцията.] Това задоволително ли е?

Ра: Моля проверете визуално за по-фини корекции. Ще обясним процеса, чрез който това се превръща в значителен балансьор на изкривявания. Тамянът действа като стимулатор на физическото тяло на този инструмент, изразявайки неговата човечност. Това е следователно необходимост от възприемане на носещия се дим от същия ъгъл, от който инструментът възприема отворената Библия, балансирана от запалената свещ, означава любовта/светлината и светлината/любовта и затова дава умствения и емоционалния, да го наречем, комплекс от изкривяване на този инструмент, гледката на рая и мира, която търси. По този начин енергитизиран от по-ниското към по-високото, инструментът става балансиран и не се уморява.

Оценяваме загрижеността ви, защото това ще даде възможност на нашето преподаване/учене да върви по-лесно.

3.5  Питащ: Дали изглежда правилно подравнено сега?

Ра: Намирам го в границите на приемливост.

3.6  Питащ: От последната сесия имахме два въпроса, които запазихме за тази сесия: един, свързан с възможния най-горен камък на Великата пирамида в Гиза; другият [недоловимо] тежки блокове. Знам, че тези въпроси нямат никакво значение по отношение на Закона за еддинството, но моята преценка, която може да коригирате, е, че това би осигурило леко въведение за читателя на материала. Ние сме много благодарни за контакта с вас и със сигурност ще следваме съвети относно как би трябвало да продължим с това. Това е само едно предположение.

Ра: Аз съм Ра. Няма да предложа подходящата поредица от въпроси. Това е ваш прерогатив, като свободен агент на Закона за единството, научил/разбрал, че нашият комплекс за социална памет не може ефективно да разпознае изкривяванията на обществения ум/тяло/дух комплекс на вашите хора. Бихме желали сега да изпълним нашата преподавателска/учебна чест/отговорност, като отговорим на това, което е попитано. Това само ще е достатъчно, защото не можем да проникнем в дълбините на комплексите за изкривяване, които инфектират вашите хора.

Първият въпрос, следователно, е най-горният камък. Ние повтаряме за незначителността на този вид данни.

Така наречената Велика пирамида имаше два връхни камъка. Единият беше наша направа и беше от по-малки и внимателно замислени части от материала на вашата планета, който наричате „гранит”. Това беше замислено заради кристалните свойства и заради правилния поток на вашата атмосфера през един вид на това, което бихте нарекли „комин”.

Във време, когато ние като хора бяхме оставили плътността ви, оригиналът беше свален и заменен с по-скъп. Състоеше се отчасти от златен материал. Това не промени изобщо свойствата на пирамидата, както я наричате и беше изкривяване поради желанието на неколцина, да запазят използването на структурата само като кралско място.

Искате ли да попитате по-подробно за този първи въпрос?

3.7  Питащ: Какво имахте предвид под комин? Какво беше неговото специфично предназначение?

Ра: Има характерен поток от вашата атмосфера, който, макар и малък, освежава цялата структура. Това беше направено чрез въздухопроводи, както би могъл да ги нарече този инструмент, разположени така, че да има свежест на атмосферата, без никакви смущения или течения.

3.8  Питащ: Как бяха местени блоковете?

Ра: Аз съм Ра. Трябва да си представите дейността във всичко, което е създадено. Енергията, при все че е ограничена, е доста голяма, в сравнение с разбирането/изкривяването на вашите хора. Това е очевиден аспект, известен на вашите хора, но малко взиман предвид.

Тази енергия е интелигентна. Тя е йерархична. Така, както вашият комплекс ум/тяло/дух пребивава в йерархия от носители и затова запазва обвивката, формата или полето (си) и интелигентността на всяко възходящо интелигентно или балансирано тяло, така прави и всеки атом от такъв материал като скалата. Когато някой може да говори с тази интелигентност, крайната енергия на физическото или химическото камък/тяло е поставена в контакт с тази безкрайна сила, която се намира в по-добре настроените тела, било то човешки или каменни.

С направена тази връзка, може да бъде отправено искане. Интелигентността на безкрайната скала комуникира с нейния физически носител и онова разцепване и движение, което е желано, се извършва чрез изместването на енергийното поле на скалата от крайност, към измерение, което можем за удобство да наречем просто безкрайност.

По този начин, това, което се изисква, се осъществява благодарение на сътрудничеството на безкрайното разбиране на Твореца, живеещ в живата скала. Това, разбира се, е механизмът, чрез който се изпълняват много неща, които не са предмет на вашите настоящи средства за физически анализ на действията от разстояние.

3.9  Питащ: Напомня ми за твърдението, приблизително, ако имате достатъчно вяра, можете да кажете на планина да се премести и планината ще се премести. Предполагам, че това е приблизително това, което казвате, и предполагам, че ако сте напълно наясно със Закона за Единството, тогава сте в състояние да направите тези неща. Вярно ли е?

Ра: Аз съм Ра. Вибрационното изкривяване на звука, вяра, е може би един от препъни-камъните измежду онова, което можем да наречем безкраен път и онова на крайното доказване/разбиране.

Вие сте съвсем прав в разбирането си за съгласуваността на вярата и интелигентната безкрайност; обаче, едното е духовен термин, другото е по-приемливо, може би, за изкривяванията на концептуалната рамка на тези, които търсят с мярка и писалка.

3.10  Питащ: Тогава, ако един индивид е напълно информиран по отношение на Закона за Единството и живее, и е Законът за Единството, такива неща, като изграждането на пирамида чрез директни умствени усилия, би било обичайно. Това ли трябва да разбирам? Прав ли съм?

Ра: Аз съм Ра. Вие не сте прав в това, че има разлика между индивидуалната сила в резултат Закона за Единството и комбинираната или разбирането на ум/тяло/дух комплекса на социалната памет, за Закона на Единството.

В първия случай само един човек, пречистен от всички недостатъци, може да премести планина. В случая на масовото разбиране на единството, всеки индивид може да съдържа приемливо количество изкривяване, но масовото съзнание би могло да премества планини. Прогресът обикновено е от разбирането, към което сега се стремите, към измерение на разбирането, което се ръководи от законите на любовта и което търси законите на светлината. Тези, които вибрират със Закона за Светлината, търсят Закона за Единството. Тези, които вибрират със Закона за Единството, се стремят към Закона за Вечността.

Не можем да кажем какво е отвъд това разтваряне на обединеното Аз с всичко, което е, защото ние все още се стремим да станем всичко, което е и все още сме ние, Ра. По този начин нашите пътища вървят напред.

3.11  Питащ: Беше ли пирамидата тогава построена от споделеното действие на много от вашите хора?

Ра: Аз съм Ра. Пирамидите, които възнамерихме/построихме, бяха изградени от мисловни форми, създадени от нашия комплекс социална памет.

3.12  Питащ: Тогава скалата е била създадена от мисъл на място, вместо да се мести от някъде другаде? Вярно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Построихме с вечна скала Великата пирамида, както я наричате. Други пирамиди бяха построени с камък, преместен от едно място на друго.

3.13  Питащ: Какво е вечна скала?

Ра: Аз съм Ра. Ако можете да разберете концепцията за мисловните форми, ще осъзнаете, че мисловната форма е по-правилна в изкривяването си от енергийните полета, създадени чрез материалите в скалата, които са били създадени чрез мисловна форма от мисъл към крайна енергия и съществуване във вашето, така да се каже, изкривено отражение на нивото на мисловната форма.

Може ли да ви отговорим по-полезен начин?

3.14  Питащ: Това е малко несъществено, но се чудех защо, в този случай, пирамидата е направена от много блокове, вместо цялото нещо да бъде създадено от раз.

Ра: Аз съм Ра. Има закон, който според нас е едно от най-значимите първични изкривявания на Закона за Единството. Това е Законът на Объркването. Нарекли сте това Закон за Свободната Воля. Искахме да направим лечебна машина или комплекс от съотношения време/пространство, който да е възможно най-ефективен. Обаче ние не искахме да позволим тайната да бъде прозряна от хората по такъв начин, че да бъдем боготворени като строители на свръхестествена пирамида. Затова изглежда направена, а не възнамерена.

3.15  Питащ: Добре, тогава вие говорите за пирамидата, особено за Великата пирамида, предполагам, като основно лечебна машина и също говорихте за нея като устройство за посвещение. Дали това са едни и същи понятия?

Ра:  Те са част от един комплекс от любов/светлина намерение/споделяне. За да се използват лечителските аспекти правилно, беше важно да има пречистен и посветен канал, или енергетик за любовта/светлината на Безкрайния Творец, която да минава през него; затова метода на посвещението беше необходим да подготви ума, тялото и духа за службата в работата на Твореца. Двете са неделими едно то друго.

3.16  Питащ: Има ли формата на пирамидата сама по себе си - това ключова функция ли е в процеса на иницииране?

Ра: Това е обширен въпрос. Смятаме да започнем и ще ви помолим да преоцените и поискате по-нататък, в по-късна сесия, тази в известен смисъл, ако може така да кажем, информативна позиция.

За начало. Има две основни функции на пирамидата по отношение на процедурите по иницииране. Едната е свързана с тялото. Преди тялото да бъде инициирано, ума трябва да бъде иницииран. Това е етапът, в който повечето адепти от настоящия ви цикъл установяват техните ум/тяло/духовни комплекси за изкривени. Когато характерът и личността, които са истинската идентичност на ума, са открити, тогава тялото трябва да бъде опознато по всякакъв начин. По този начин различните функции на тялото се нуждаят от разбиране и контрол с безпристрастност. Първата употреба на пирамидата е слизането в пирамидата с цел отнемане на сензорните възприятия, така че тялото в известен смисъл може да е мъртво и да започне друг живот.

Съветваме, понастоящем, някои необходими въпроси и сравнително бързо завършване на тази сесия. Имате ли някакво запитване в това време/пространство?

3.17  Питащ: Единственият въпрос е дали има нещо, което сме направили погрешно, или какво бихме могли да направим, за да бъде по-удобно на инструмента?

Ра: Сканираме този инструмент.

Този инструмент е много подпомогнат от тези предпазни мерки. Предлагаме само известно внимание към врата, който изглежда е изкривен в това тяло/изкривяване, в областта на силата/слабостта. Следователно, повече опора за зоната на врата може да бъде от помощ.

3.18  Питащ: Трябва ли да я караме да пие водата от чашата зад главата й, след като я заредим или трябва да използваме различна чаша вода?

Ра: Този и само този бокал ще бъде най-благотворен, тъй като девственият материал, който живее в чашата, приема, задържа и реагира на любовната вибрация, активирана от вашето същество.

Аз съм Ра. Сега ще оставя тази група да се радва на силата и мира на Единствения Творец. Адонай.

<< Законът за Единството Сесия 2 <<            >> Законът за Единството Сесия 4 >>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7