Законът за Единството Сесия 4

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:
http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session4.aspx
Каква е била функцията на пирамидите, могат ли да се ползват и днес за същото, за лечителските способности и тяхното прилагане в съгласие със Закона за Единството.

От преводача

22 януари, 1981

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

4.0 Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Единния Безкраен Творец. Сега комуникирам.

4.1 Питащ: Приключвайки последната сесия, зададох въпрос, който беше твърде дълъг, за отговор. Той се отнася до формата на пирамидата и нейната връзка с инициирането. Дали това е подходящо време, за да задам този въпрос?

Ра: Аз съм Ра. Да, това е подходящо време/пространство, за да зададете този въпрос.

4.2 Питащ: Дали формата на пирамидата има ефект върху инициирането?

Ра: Аз съм Ра. Когато започнахме въпроса от последната сесия, вие вече записахте във вашия индивидуален комплекс памет първото използване на формата, имащо общо с инициирането на тяло комплекса. Инициирането на духа беше по-грижливо проектиран вид посвещение по отношение на времево/пространствените съотношения в които същността за иницииране се намира.

Ако искате да се представите с мен страната на така наречената пирамидална форма и умствено да си представите този триъгълник, нарязан на четири равни триъгълника, ще намерите интерсекцията на триъгълника, който е на първото ниво на всяка от четирите страни образува диамант в равнина, която е хоризонтална. В средата на тази равнина е подходящото място за пресечната точка на енергиите струящи от безкрайните измерения и ум/тяло/дух комплексите от различни преплетени енергийни полета. По този начин тя беше проектирана така, че онзи, който трябва да бъде иницииран, чрез ума си би бил в състояние да възприема и след това канализира този, така да се каже, портал към интелигентната безкрайност. Това, тогава, беше втората точка от създаването на тази специфична форма.

Можем ли да предложим по-нататъшно описание от някакъв вид на вашето запитване?

4.3 Питащ: Както го разбирам тогава, посветеният е трябвало да бъде на централната линия на пирамидата, но на височина над основата, както е определено от пресечната точка на четирите триъгълника, направени чрез разделяне на всяка страна на четири триъгълници. Така ли е?

Ра: Това е правилно.

4.4 Питащ: Тогава в тази точка има фокусиране на енергия, която е екстра-измерна по отношение на нашите измерения. Прав ли съм?

Ра: Можете да използвате този вибрационен звуков комплекс (дума, бел. прев.). Въпреки това, той не е напълно верен и специфично точен, тъй като няма „екстра“ измерения. Бихме предпочели използването на термина „множество“ измерения.

4.5 Питащ: Размерът на пирамидата функция ли е по отношение на ефективността на иницииране?

Ра: Аз съм Ра. Всеки размер пирамида има своя точка на заустване на интелигентната безкрайност. По този начин, една малка пирамида, която може да бъде поставена под тялото или над тялото, ще има специфични и различни ефекти в зависимост от разположението на тялото по отношение на входящата точка на интелигентната безкрайност.

За целите на инициирането, размерът, трябваше да бъде достатъчно голям, за да създаде изразяването на внушителен размер, така че входящата точка на многоизмерната интелигентна безкрайност напълно би обхванала и запълнила канала, бивайки цялото тяло в състояние да остане в тази фокусирана област. Нещо повече, беше необходимо за целите на лечението, и канала, и този, който ще бъде лекуван, да са в състояние да останат в рамките на фокусираната точка.


4.6 Питащ: Голямата пирамида в Гиза все още ли е използваема за тази цел, или не е вече функционираща?

Ра: Аз съм Ра. Тази, както и много други пирамидални структури, е като разстроено пиано. Тя, както този инструмент би се изразил, свири мелодия, но, о, толкова зле. Дисхармонията дразни чувствителния. Само призракът на потока (от енергия, бел. прев.) остава, заради промяна на точките на заустване, което на свой ред се дължи на промяна на електромагнитното поле на вашата планета; също така в резултат и на нехармоничните вибрационни комплекси на тези, които са използвали иницииращото и лечебно място за по-малко състрадателни цели.

4.7 Питащ: Би ли било възможно да се построи пирамида и правилно да се подравни и да се използва днес, с материали, с които разполагаме?

Ра: Аз съм Ра. Напълно възможно е за вас да изградите пирамидална структура. Използваният материал не е критичен, а само съотношенията на време/пространство комплекси. Използването на структурата за иницииране и лечение обаче, зависи изцяло от вътрешните дисциплини на каналите, които пробват такава работа.

4.8 Питащ: Моят въпрос тогава би бил, има ли хора, въплътени на планетата днес, които биха имали необходимите вътрешни дисциплини, използвайки вашите инструкции, да конструират и инициират в пирамида, която са построили, а след това може би да го правят отново? Това в границите ли е на това, което днес може да направи всеки на планетата или няма такъв човек?

Ра: Аз съм Ра. Има хора, както ги наричате, които са способни да приемат това призвание в тази връзка. Искаме обаче още веднъж да посочим, че времето на пирамидите, както бихте го нарекли, е отминало. Това наистина е строеж извън времето. Въпреки това, потоците от вселената бяха, по времето, когато се опитахме да помогнем на тази планета, тези, които изискват определено разбиране за чистота. Това разбиране, тъй като потоците се въртят и всичко се развива, се промени към по-просветлен възглед за чистота. По този начин, има такива сред вашите хора по това време, чиято чистота вече е едно с интелигентната безкрайност. Лечителят/пациентът може да постигне изцеление без използването на структури.

Можем ли да говорим още по някоя специфична точка?

4.9 Питащ: Възможно ли е за вас да дадете указания за лечебни техники, ако можем да предоставим тези хора, които имат вродените способности?

Ра: Аз съм Ра. Това е възможно. Трябва да добавим, че много системи за преподаване/учене за лечителско/пациентската връзка са подходящи, предвид различните ум/тяло/дух комплекси. Молим вашето въображение да обмисли относителната простота на съзнанието в по-ранния цикъл и по-малко изкривените, но често прекалено сложни, възгледи и мисловни/духовни процеси на същите ума/тяло/дух комплекси, след много прераждания. Ние също така молим вашето въображение да си представи онези, които са избрали изкривяването на служенето и са преместили техните ум/тяло/дух комплекси от едно измерение в друго, като по този начин носят с тях, понякога в напълно латентна форма, много умения и разбирания, които са по-близо до изкривяванията на лечителско/пациентските процеси.

4.10 Питащ: Много бих искал да продължа проучването на възможността за този процес на лечение, но съм малко объркан откъде да започна. Можете ли да ми кажете каква би трябвало да е първата ми стъпка?

Ра: Аз съм Ра. Не мога да ви кажа какво да питате. Мога да ви предложа да разгледате донякъде сложната информация, току-що дадена, и по този начин да откриете няколко възможности за проучване. Има едно „здраве“, както го наричате, в поляризираната ви среда, но има няколко значително различни изкривявания на типове комплекси на ума/тялото/духа. Всеки тип трябва да се занимава със собственото си учене/преподаване в тази област.

4.11 Питащ: Предполагам, че първата стъпка би била да се намери човек със способности, донесени с него в това въплъщение? Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е вярно.

4.12 Питащ: След като съм избрал човек да извършва лечение, би било полезно да получи инструкция от вас. Възможно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е възможно предвид изкривяванията на вибрационните звукови комплекси.

4.13 Питащ: Предполагам, че избраният индивид ще трябва да бъде човек, който е много в хармония със Закона за Единството. Макар че може и да няма интелектуално разбиране за него, той трябва да живее Законът за Единството. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно и неправилно. Първият случай, който е коректен, би се отнасял до такъв като самият питащ, който има изкривяване към лечение, както го наричате.

Неправилното, което трябва да се забележи, е лечението на онези, чиято дейност във вашата пространствено/времева илюзия не отразява Закона за Единството, но чиято способност е намерила пътя си към интелигентната безкрайност, независимо от равнището на съществуване, от което се базира това изкривяване.

4.14 Питащ: [Настрани: Джим, разбра ли?] Аз съм малко объркан. Частично ви разбрах; Не съм сигурен, че напълно ви разбирам. Бихте ли го повторили по друг начин?

Ра: Мога да кажа това по много начини, предвид познанието на този инструмент за вашите вибрационни звукови комплекси. Ще се стремя към по-кратко изкривяване за момента.

Има два вида, които могат да лекуват: тези като вас (като питащия), които, имайки вродено изкривяване към даването на знание на Закона за Единството, могат да лекуват, но не го правят; и онези, които имайки същото знание, но не показвайки съществено изкривяване, съзнателно към Закона за Единството в ума, тялото или духа, все пак и въпреки това са открили канал към същата способност.

Въпросът е, че има хора, които, без подходящо обучение, да кажем, въпреки това, лекуват. Друг интересен факт е, че онези, чийто живот не се равнява на тяхната работа, може да срещнат известни трудности при усвояването на енергията на интелигентната безкрайност и по този начин да станат доста изкривени по такъв начин, че да причинят дисхармония в себе си и другите и дори да сметнат за необходимо да преустановят лечебната дейност. Затова тези от първия тип, тези, които искат да служат и желаят да бъдат обучени в мисълта, словото и действието, са тези, които ще могат спокойно да поддържат изкривяването към служба в областта на лечението.

4.15 Питащ: Тогава ще бъде ли възможно да ни обучите в лечителската практика?

Ра: Аз съм Ра. Това е възможно.

4.16 Питащ: Ще ни обучите ли?

Ра: Ще го направим.

4.17 Питащ: Нямам представа колко време ще отнеме това, или дали можете дори да кажете нещо за това. Възможно ли е да ми дадете резюме на необходимата програма за обучение? Не знам какви въпроси да задам в този момент. Ще задам този въпрос с надеждата, че има смисъл.

Ра: Аз съм Ра. Ние разглеждаме молбата ви за информация, защото, както отбелязахте, има значителен брой вибрационни звукови комплекси, които могат да се използват в поредица, за обучение на лечителя.

Резюмето е много подходящо встъпление, от което можете да разберете за какво става въпрос.

На първо място, умът трябва да бъде познат на себе си. Това е може би най-взискателната част от лечебната работа. Ако умът познае себе си, тогава е настъпил най-важният аспект от лечението, защото съзнанието е микрокосмосът на Закона за Единството.

Втората част е свързана с дисциплините на телесните комплекси. В потоците, достигащи вашата планета по това време, тези разбирания и дисциплини са свързани с баланса между любов и мъдрост, в използването на тялото в неговите естествени функции.

Третата област е духовната и в тази област първите две дисциплини са свързани чрез постигането на контакт с интелигентната безкрайност.

4.18 Питащ: Вярвам, че имам някаква представа за постигането - все пак малка идея за изпълнението - на първата стъпка. Можете ли да доизясните стъпките ... другите две стъпки, с които не съм запознат.

Ра: Аз съм Ра. Представете си тялото. Представете си по-плътните аспекти на тялото. Продължете оттам към най-тънкото познаване на енергийните пътища, които обикалят и предизвикват енергитизирането на тялото. Разберете, че всички естествени функции на тялото имат всички аспекти - от плътно към фино и могат да бъдат видоизменени към това, което може да наречете тайнство. Това е кратко проучване на втората област.

Да говорим за третата: представете си, ако желаете, функцията на магнита. Магнитът има два полюса. Единият се простира нагоре. Другият върви надолу. Функцията на духа е да интегрира нарастващия копнеж на енергията на ума/тялото с пороя и струенето на безкрайната интелигентност. Това е кратко обяснение на третата област.

4.19 Питащ: Тогава тази тренировъчна програма би ли включвала конкретни неща за правене, конкретни инструкции и упражнения?

Ра: Аз съм Ра. В този момент не сме въплътени сред хората ви; следователно можем да насочваме и да се опитваме да уточним, но не можем, чрез пример, да покажем. Това е пречка. Въпреки това, трябва да има сравнително специфични упражнения на ума, тялото и духа по време на учебния процес, който предлагаме. За пореден път трябва да се повтори, че изцелението е само едно изкривяване на Закона за Единството. За да се постигне неизкривено разбиране на този закон, не е необходимо да се лекува или наистина да се показва някакво проявление, а само да се упражняват дисциплините на разбирането.

Бихме помолили да има още един или два въпроса, които да бъдат края на тази сесия.

4.20 Питащ: Моята цел е преди всичко да открия повече от Закона за Единството и би било много полезно да се открият техники на лечение. Аз съм наясно с вашия проблем по отношение на свободната воля. Можете ли да направите … Не можете да правите предложения, така че аз ще ви попитам дали можете да изложите Закона за Единството и законите на лечението за мен?

Ра: Аз съм Ра. Законът за Единството, въпреки че е извън ограниченията на името, както наричате вибрационните звукови комплекси, може да бъде приблизително изразен, като се заяви, че всички неща са едно, че няма поляризация, няма правилно или грешно, няма дисхармония, а само идентичност. Всичко е едно и това е любов/светлина, светлина/любов, безкрайният Създател.

Едно от първите изкривявания на Закона за Единството е лечението. Лечението се случва, когато комплексът ум/тяло/дух осъзнае дълбоко в себе си Закона за Единството; тоест, че няма дисхармония, няма несъвършенство; че всичко е завършено, цялостно и съвършено. По този начин интелигентната безкрайност в този комплекс ум/тяло/дух, преобразува илюзията за тяло, ум или дух във форма, в съгласие със Закона за Единството. Лечителят действа като енергетизатор или катализатор за този напълно индивидуален процес.

Един елемент, който може да е от интерес, е, че лечителят, който иска да научи, трябва да приеме изкривяването, разбирано като отговорност за това запитване/получаване, лекувайки по този начин. Това е чест/дълг, който трябва да бъде внимателно разгледан в свободна воля преди да бъде поискан.

4.21 Питащ: Предполагам, че трябва да продължим утре.

Ра: Аз съм Ра. Вашето предположение е вярно, освен ако не смятате, че е необходим определен въпрос. Този инструмент най-добре се подхранва от приблизително тази продължителност на работата.

4.22 Питащ: Един кратък въпрос. Дали този инструмент е способен на две от тези сесии на ден, или трябва да продължим с една?

Ра: Аз съм Ра. Този инструмент е способен на две сесии на ден. Тя обаче трябва да бъде окуражена да поддържа телесния си комплекс силен, чрез поглъщането на ваши храни до степен, която надхвърля нормалното приемане на хранителните продукти от този инструмент, поради физическия материал, който използваме, за да говорим.

Освен това дейностите на този инструмент трябва да бъдат наблюдавани, за да се предотврати прекалена активност, тъй като тази дейност е еквивалентна на усилена работа на физическо ниво.

Ако се вземат предвид тези предупреждения, двете сесии ще бъдат възможни. Не искаме да изтощаваме този инструмент.

4.23 Питащ: Благодаря, Ра.

Ра: Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единствената Безкрайна Интелигентност, която е Създателят. Вървете напред, радвайки се в силата и омиротворението на Единия. Адонай.

<< Законът за Единството Сесия 3 <<            >> Законът за Единството Сесия 5 >>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7