Законът за Единството Сесия 5

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:
http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session5.aspx
23 януари, 1981

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

5.0 Ра: Аз съм Ра: Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Творец. Аз комуникирам сега.

5.1 Питащ: Последният път, когато общувахме, говорихме за изучаване на лечението. Моето впечатление е, от това, което ни дадохте в по-ранната сесия, че е необходимо първо да се пречисти аза чрез някои дисциплини и упражнения. След това, за да се излекува пациент, е необходимо, чрез пример, и по възможност някои упражнения, да се създаде умствена конфигурация в пациента, която да му позволи да се излекува. Прав ли съм?

Ра: Аз съм Ра: Въпреки че вашето изкривяване за ученето/разбирането по същество е правилно, вашият избор на вибрационен звуков комплекс не е напълно точен, доколкото го позволява този език.

Не чрез пример лечителят върши работата. Работата съществува от само себе си. Лечителят е само катализаторът, много подобно както този инструмент има необходимия катализатор, за да предостави канала за думите ни, но въпреки това чрез пример или упражнение от всякакъв вид не може да се мисли за тази работа.

Лечебната работа е подходяща в това, че е форма на насочване на известно изкривяване на интелигентната безкрайност.

5.2 Питащ: Решихме да приемем, ако се предложи, честта/задължението на учене/преподаване на лечебния процес. Бих попитал за първата стъпка, която трябва да изпълним, в превръщането ни в ефективни лечители.

Ра: Аз съм Ра: Ще започнем с първото от трите учения/обучения.

Започваме с умствените учения/обучения, необходими за контакт с интелигентната безкрайност. Предпоставката на психическата работа е способността да се запази мълчание на аза в устойчиво състояние, когато се изисква от него. Умът трябва да е отворeн като врата. Ключът е мълчанието.

В рамките на вратата се намира йерархична конструкция, която може да се оприличите с географията и по някакъв начин с геометрията, защото йерархията е доста регулярна, пораждаща вътрешни взаимоотношения.

За да започнете да овладявате концепцията за умствена дисциплина, е необходимо да изследвате себе си. Полярността на вашето измерение трябва да бъде усвоена. Когато откриете търпение в съзнанието си, трябва съзнателно да намерите съответното нетърпение и обратно. Всяка мисъл, която едно същество има, има на свой ред своята антитеза. Дисциплините на ума включват, на първо място, идентифициране както на онези неща, които одобрявате, така и на онези неща, които не одобрявате в себе си, а след това балансиране на всяка положителна и отрицателна черта, със своята равна. Умът съдържа всички неща. Ето защо трябва да откриете тази пълнота в себе си.

Втората умствена дисциплина е приемането на пълнотата в съзнанието ви. Не е за същество, биващо в полярност във физическото съзнание, да вади и да избира измежду атрибути, изграждайки така ролите, които предизвикват блокиране и объркване във вече изкривения комплекс на ума. Всяко приемане изглажда част от многото изкривявания, които способността, която наричате преценка, причинява.

Третата дисциплина на ума е повторение на първата, но с поглед навън, към другите същества, които той среща. Във всяка същност съществува пълнота. И така, способността да се разбира всеки баланс, е необходима. Когато видите търпение, вие сте отговорни за отразяването във вашето умствено разбиране, търпение/нетърпение. Когато видите нетърпение, е необходимо за вашата умствена конфигурация на разбиране да бъде нетърпение/търпение. Ние използваме това като прост пример. Повечето конфигурации на ума имат много страни и разбирането за полярностите на аза или това, което бихте нарекли полярности на другите азове, може и трябва да се разбира като фина работа.

Следващата стъпка е приемането на полярностите на другите азове, които отразяват втората стъпка.

Това са първите четири стъпки за учене на умствена дисциплина. Петата стъпка включва наблюдението на географските и геометричните взаимоотношения и съотношения на ума, другия ум, масовия ум и безкрайния ум.

Втората област на учене/преподаване е изучаването/разбирането на телесните комплекси. Необходимо е да познавате тялото си добре. Това е въпрос на използване на ума, за да проучите как чувствата, наклонностите, това, което бихте нарекли емоциите, засягат различни части от телесния комплекс. Ще бъде необходимо както да разберете телесните полярности, така и да ги приемете, повтаряйки в химическа/физическа проява работата, която сте направили върху ума, за да размишлявайки за съзнанието.

Тялото е творение на умственото творение. То има своите наклонности. Биологичното предразположение трябва да бъде първо напълно разбрано и тогава да се позволи на противоположната наклонност да намери пълен израз, в разбиране. Отново, процесът на приемане на тялото като балансиран, както и като поляризиран индивид, може тогава да бъде завършен.

Тогава следва задачата да се разшири това разбиране към телата на другите азове, които ще срещнете. Най-простият пример за това е разбирането, че всеки биологичен мъж е жена; Всяка биологична жена е мъж. Това е един прост пример. Въпреки това, в почти всеки случай, в който се опитвате да разберете себе си или друг аз, отново ще откриете, че е необходима най-изтънчена проницателност, за да се схванете напълно замесените комплекси полярност.

Понастоящем ще предложим закриването на описанието до следващата работна сесия, така че да отделим време на третата област, съизмеримо с нейната важност.

Можем да отговорим на запитване, ако е кратко, преди да напуснем този инструмент.

5.3 Питащ: Удобно ли му е на инструмента? Има ли нещо друго, което би увеличило комфорта на инструмента? Това е всичко.

Ра: Аз съм Ра: Свещта би могла да бъде завъртана по посока на часовниковата стрелка приблизително на 10° всяка сесия, за да се подобрява потокът на спиралната енергия през човешките механизми за възприемане. Тази конкретна конфигурация е добре, иначе. Но ние молим предметите, описани и използвани, да бъдат центрирани с геометрична грижа и проверявани, от време на време. Също така, те да не бъдат излагани на това пространство/време, в което работата не е от значение.

Аз съм Ра: Оставям този инструмент в любовта и светлината на Единия Безкраен Творец. Вървете напред, радвайки се в силата и омиротворението на Единия Творец. Адонай.

<< Законът за Единството Сесия 4 <<            >> Законът за Единството Сесия 6 >>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7