Законът за Единството Сесия 6

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:
http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session6.aspx
24 Януари, 1981

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

Коментар на материала от V книга

(Въпросите и отговорите от книга V са показани с този цвят на фона.)

Джим: Следващите материали в сесия 6 се отнасят до основното изискване за контакта с Ра; това е хармонията. По време на 106-те сесии с Ра, е имало само трима души, които някога са присъствали на сесия с Ра, освен нас и във всеки случай, имаше препоръката от Ра, че всяка същност трябва не само да има подходящо отношение към личните си начини за търсене, но и всяка личност трябваше да бъде в хармония с всеки от нас, преди да присъства на някоя сесия. В случая с Том това беше постигнато, чрез обяснението на Дон пред Том за значението, което Библията, свещта, тамянът и чашата от водата, поддържаха за нас, като задействащи механизми или сигнали за нашите подсъзнателни умове, че предстои да се проведе сесия и че от всички нива на нашето същество, ние трябва да започнем процеса на пречистване на нашите желания да служим на другите преди всичко и да се заобиколим с радостната светлина на похвала и благодарност. Хармонията, която този процес създаваше сред нашата група, беше много като музикален акорд, с който тези от Ра можеха да съчетаят своите вибрации, а при тази хармонична смесица от вибрации можеше да се предаде информация от метафизичен характер, бивайки привлечена към онези, които я търсят.

Карла: Том е един от членовете на духовното семейство на Л/Л Рисърч (L/L Research), който от няколко години присъстваше на неделните срещи на медитационната ни група. Невъзможно е да се каже колко „членове“ са дошли на нашите сесии през годините от 1962 г., когато започнахме. Подобно на много от тези скъпи души, той поддържаше връзка, въпреки че личният му път го отведе другаде. Винаги сме се опитвали да „настроим“ нашия кръг, преди да започнем да медитираме заедно, така че Том беше съвсем наясно за това, от което се нуждаехме.

Този олтар, с християнските си наредби, може доста да озадачи някои, които мислят, че е необходимо да се използва ню ейдж канал, за да се получи ню ейдж информация. Не беше така за мен, освен ако не смятаме самия Исус Христос, ню ейдж канал! Бях откърмена от англиканци, и съм ходила в Епископалните църкви през целия си живот. Това, че тези от Ра работеха с тези дълбоко вкоренени наклонности вътре в мен, е за мен знакова характеристика за този уникален източник. Чувствах се обичана, приета и обгрижена чрез тези предмети, поставени близо до мен и от това, че те са мислили, че това е постоянна благословия, по време на този контакт.

6.0 Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз общувам сега.

6.1 Питащ: Бихме искали да продължим материала от вчера. Трябваше да спрем преди [не се чува].

Ра: Аз съм Ра. Съгласни сме с това.

Продължаваме сега с третата област на преподаване/учене, относно развитието на енергийните сили на изцелението.

Третата област е духовният комплекс, който въплъщава областите на сила и съзнание, които са най-малко изкривени от вашия ум/тяло/дух комплекс. Проучването и балансирането на духовния комплекс наистина е най-дългата и най-фината част от ученето/преподаването. Ние разгледахме ума като дърво.

Умът контролира тялото. С ума, концентриран, балансиран и съзнателен, тялото, чувстващо се удобно в каквито и да било пристрастия и изкривявания, които го правят подходящо балансирано за този инструмент, тогава инструментът е готов да продължи с великата работа.

Това е работата от вятър и огън. Духовното телесно енергийно поле е пътека или канал. Когато тялото и умът са възприемчиви и отворени, тогава духът може да се превърне във действаща совалка или комуникатор от индивидуалната енергия на волята на същността нагоре и от потоците на творческия огън и вятъра надолу.

Лечителската способност, като всичко друго, което този инструмент би нарекъл паранормални способности, е осъществена чрез отварянето на пътека или совалка в интелигентната безкрайност. Има много хора от вашето ниво, които имат произволна дупка или вход в своето духовно енергийно поле, понякога създадена от поглъщането на химикали като това, което този инструмент ще нарече ЛСД (LSD), които могат, на случаен принцип и без контрол, да проникнат в енергийни източници. Те могат или не могат да бъдат същности, които искат да служат (на другите или себе си, тоест, да са осъзнати за Закона за Единството, бел. прев.). Целта на внимателното и съзнателно отваряне на този канал е да служи по по-надежден начин, по по-обикновен или обичаен начин, гледано от комплекса на изкривяване на лечителя. На други може да изглежда, че са чудеса. За този, който внимателно е отворил вратата към интелигентната безкрайност, това е обичайно; това е всекидневие; това е както трябва да бъде. Жизненият опит до известна степен се трансформира и великата работа продължава.

Засега чувстваме, че тези упражнения са достатъчни за вашето начало. В бъдеще, когато смятате, че сте изпълнили това, което е поставено пред вас, ще започнем да ви насочваме към по-точно разбиране на функциите и употребите на този портал в опита на лечението.

6.2 Питащ: Бях попитан дали е възможно Том Флахърти да посети една от тези комуникационни сесии утре. Познавате ли същността, Том Флахърти?

Ра: Аз съм Ра. Този ум/тяло/дух комплекс, звукова вибрация „Том Флахърти“ е приемлив. Предупреждаваме ви внимателно да инструктирате тази същност, за умствената настройка и различните принадлежности, които трябва да проумее, преди да бъде въведен в кръга.

6.3 Питащ: Не съм съвсем сигурен какво имахте предвид под принадлежности.

Ра: Имах предвид символичните предмети, които предизвикват изкривявания на този инструмент към любов/светлина. Поставянето и любящото им приемане от всички присъстващи е важно за подхранването на този инструмент. Ето защо трябва да се опишат съответните принадлежности и тяхното присъствие да се обясни с вашите собствени думи на преподаване/учене, защото имате правилното отношение към изискваните резултати.

6.4 Питащ: Той ще ме разбере. Ще бъдем много внимателни да информираме Том напълно, преди да присъства. Благодаря ви много.

Струва ми се, че може да е подходящо време да включите малко повече историческо минало за себе си, по възможност информация, свързана с мястото, откъдето сте дошли, преди да се забъркате в планетата Земя, ако това е възможно.

Ра: Аз съм Ра. Аз съм с комплекса от социална памет, от който съм част, един от онези, които пътуваха навън от друга планета в собствената ви слънчева система, както би я нарекла тази същност. Планетарното влияние беше, това, което наричате Венера.

Ние сме раса, стара според мерките ви. Когато бяхме в шесто измерение, нашите физически същества бяха това, което бихте нарекли златисти. Бяхме високи и в известна степен деликатни. Покритието на нашето физическо тяло, което вие наричате обвивка, имаше златен блясък.

В тази форма решихме да дойдем сред хората ви. Вашите хора по това време бяха много различни от нас във физическата външност, както бихте могли да го наречете. Така, ние не се смесихме добре с населението и очевидно бяхме различни от тях. По този начин нашето посещение беше сравнително кратко, защото се намирахме в лицемерното положение да бъдем приветствани като различни от другите. Това беше времето, през което построихме структурите, за които проявявате интерес.

6.5 Питащ: Как пътувахте от Венера, до тази планета?

Ра: Използвахме мисълта.

6.6 Питащ: Тогава вие… Би ли било възможно да се вземе един от хората по онова време от нашата планета и да се постави на Венера? Би ли оцелял? Условията били ли са като [не се чува]?

Ра: Условията на третата плътност не са гостоприемни за формите на живот на вашите хора. Петото и шестото измерение на тази планетарна сфера са доста благоприятни за растеж/учене/преподаване.

6.7 Питащ: Как сте успели да направите прехода от Венера и предполагам, шестото измерение, което – би било невидимо, когато сте стигнали тук? Трябваше ли да промените размерите си, за да ходите по Земята?

Ра: Вие ще си спомните проявлението на вятъра. Разпадането в нищото е разпадането в единство, защото няма нищо. От шестото измерение сме способни да манипулираме с мисъл интелигентната безкрайност, присъстваща във всяка частица светлина или изкривена светлина, така че да можем да се обличаме в реплика, видима в третата плътност, на нашите ум/тяло/дух комплекси в шестата плътност. Този експеримент ни бе разрешен от Съвета, който пази тази планета.

6.8 Питащ: Къде се намира този Съвет?

Ра: Този съвет се намира в октавата или осмото измерение на планетата Сатурн и заема своето място в област, която разбирате в термини от трето измерение, като пръстените.

6.9 Питащ: Има ли хора, като тези, които намирате на Земята, на някоя от другите планети в тази слънчева система?

Ра: Искате настояща пространство/време информация или информация за пространство/време континуум?

6.10 Питащ: И двете.

Ра: В едно време/пространство, в това, което е вашето минало, имаше население от същества от трета плътност на планета, която беше във вашата Слънчева система. Има различни имена, с които е била наричана тази планета. Вибрирационният звуков комплекс, който най-често се използва от вашите хора, е Малдек. Тези същности, унищожавайки тяхната планетарна сфера, бяха принудени да намерят място за себе си на тази трета плътност, която е единствената във вашата слънчева система в тяхното време/пространство настояще, гостоприемна и способна да предложи уроците, необходими за намаляване на ум/ тяло/дух изкривяванията, по отношение на Закона за Единството.

6.11 Питащ: Как дойдоха тук?

Ра: Те дойдоха чрез процеса на жътва и бяха въплътени чрез процесите на въплъщение от вашите висши сфери в тази плътност.

6.12 Питащ: Колко отдавна се е случило това, в наши години?

Ра: Имам затруднения да общувам с този инструмент. Трябва да задълбочим състоянието й.

Това се случи преди приблизително петстотин хиляди [500,000] от вашите години.

6.13 Питащ: Благодаря. Тогава цялото население на Земята, човешкото население на Земята, всички ли произхождат от Малдек?

Ра: Аз съм Ра. Това е нова линия на разпитване и заслужава свое собствено място. Тези, които бяха ожънати за вашата сфера от сферата, известна преди разпадането й с други имена, а за вашите хора като Малдек, се въплътиха, много в земната повърхност, а не върху нея. Населението на вашата планета съдържа много различни групи, събрани от други сфери от второ измерение и завършили циклите на трето измерение. Вие не сте една единствена раса като произход. Преживяването, което споделяте, е уникално за този време/пространство континуум.

6.14 Питащ: Мисля, че би било уместно да разберем как Законът за Единството действа в този трансфер на същества на нашата планета и действието на жътвата?

Ра: Аз съм Ра. Законът за Единството просто гласи, че всички неща са едно, че всички същества са едно. Има определени поведения и мисловни форми, съответстващи на разбирането и практикуването на този закон. Тези, които завършвайки цикъл на преживяване, демонстрират различни степени на изкривяване на това разбиране на мисълта и действието, ще бъдат отделени по свой избор във вибрационното изкривяване, което е най-удобно за техните ум/тяло/дух комплекси. Този процес е охраняван или наблюдаван от онези грижещи се същества, които, бивайки много близки до Закона за Единството в своите изкривявания, въпреки това имат изкривяване към активна служба.

И така, създадена е илюзия от светлина, или по-правилно, но по-малко разбираемо, от светлина/любов. Това е в различна степен на интензивност. Духовният комплекс на всяка ожъната същност, се движи по протежение на линията на светлината, докато светлината стане твърде блестяща, по което време същността спира. Тази същност може едва да е достигнала трета плътност или може да бъде много, много близо до края на изкривяването на вибрационния комплекс от трета плътност на светлината/любовта. Независимо от това, онези, които попадат в тази октава на засилваща се светлина/любов, тогава преживяват голям цикъл, през който възможностите са много, за откриването на изкривяванията, които са присъщи на всяка същност и следователно за намаляване на тези изкривявания.

6.15 Питащ: Каква е дължината, в наши години, на един от тези цикли, понастоящем?

Ра: Един основен цикъл е приблизително двадесет и пет хиляди [25,000] от вашите години. Има три цикъла от този род, през които могат да бъдат ожънати онези, които са напреднали. В края на три големи цикъла, т.е. приблизително между седемдесет и пет и седемдесет и шест хиляди [75-76,000] от годините ви, всички минават жътва, независимо от техния напредък, защото през това време самата планета се е придвижила през полезната част от това измерение и започва да престава да бъде полезна за по-ниските нива на вибрация в тази плътност.

6.16 Питащ: Каква е позицията на тази планета по отношение на прогреса на цикъла понастоящем?

Ра: Аз съм Ра. Тази сфера, по това време, е във вибрация от четвърто измерение. Нейният материал е доста объркан, заради комплексите от социална памет, вградени в нейното съзнание. Тя не направи лесен преход към вибрациите, които зоват. По тази причина, тя ще бъде доведена до някои неудобства.

6.17 Питащ: Това неудобство предстои ли до няколко години?

Ра: Аз съм Ра. Това неудобство или дисхармоничен вибрационен комплекс е започнало преди няколко от вашите години в миналото. То ще продължи неотслабващо, за период от приблизително три о, тридесет [30] от вашите години.

6.18 Питащ: След този тридесетгодишен период приемам, че ще бъдем планета от четвърто измерение или четвърта плътност. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е така.

6.19 Питащ: Възможно ли е да се прецени какъв процент от сегашното население ще обитава планетата от четвърта плътност?

Ра: Все още няма жътва, така че оценката е безсмислена.

6.20 Питащ: Фактът, че сме в този преходен период сега, има ли нещо общо с причината, поради която предоставихте информацията си на населението?

Ра: Аз съм Ра. Ние ходихме сред вашите хора. Ние помним. Ние помним тъга.

Видяхме много. Търсихме инструмент, с правилните параметри на изкривяване в ум/тяло/дух комплекса и подкрепяща и разбираща група от ум/тяло/дух комплекси, за да приеме тази информация с минимално изкривяване и максимално желание да служи за няколко от вашите години. Отговорът, накратко, е да. Искахме обаче да знаете, че в наша памет, ние ви благодарим.

6.21 Питащ: Диско-образният кораб, който наричаме НЛО, са … някои казват, че идват … вероятно от планетата Венера. Дали някой от тях е ваш кораб?

Ра: Аз съм Ра. Ние използвахме кристали за много цели. Кораба, за който говорите, не е бил използван от нас, във вашия комплекс от пространство/време. Все пак, ние използвахме кристали и формата на камбана в миналото на вашата илюзия.

6.22 Питащ: Колко години назад, в миналото сте използвали камбановидния кораб, за да дойдете тук?

Ра: Аз съм Ра. Посетихме хората ви преди осемнадесет хиляди [18,000] от вашите години и не кацнахме; отново, преди единадесет хиляди [11,000] години.

6.23 Питащ: Снимките на камбановидния кораб и докладите за контакт от Венера съществуват от преди по-малко от тридесет години. Знаете ли за тези доклади?

Ра: Аз съм Ра. Ние имаме познания за Единството с тези набези от вашето време/пространство настояще. Ние вече не сме от Венера. Има обаче мисловни форми, създадени между вашите хора, от нашето време на ходене сред вас. Споменът и мисъл-формите, създадени от това, са част от вашия комплекс на обществена памет. Това масово съзнание, както може да го наречете, отново създава преживяването за онези, които искат такова преживяване. Сегашното население на Венера вече не е шеста плътност.

6.24 Питащ: Някой от НЛО, които понастоящем са докладвани, идват ли от други планети тук, по това време или имате ли това знание?

Ра: Аз съм един от членовете на Конфедерацията на Планетите в Служба на Безкрайния Създател. Има около петдесет и три цивилизации, включващи около петстотин комплекси от планетарно съзнание, в тази Конфедерация. Тази Конфедерация съдържа онези от вашата собствена планета, които са достигнали измерения извън вашето трето. Тя съдържа планетарни същности във вашата слънчева система и съдържа планетарни същности от други галактики*. Това е истинска Конфедерация, в това, че нейните членове не са еднакви, но са съюзени в службата, в съответствие със Закона за Единството.

*В по-късна сесия става ясно, че в някои случаи, Ра използва думата галактика, вместо определението звездна система; бел. прев.

6.25 Питащ: Някой от тях идвал ли е тук понастоящем, в космически кораби? В миналите, да речем, тридесет години?

Ра: Аз съм Ра. Трябва да заявим, че тази информация е незначителна. Ако разберете това, смятаме, че информацията може да бъде приемливо предложена. Законът за Единството е това, заради което сме тук, да изразим. Все пак, ще говорим по този въпрос.

Всяка планетарна същност, която желае да се появи във вашето трето измерение на пространствено/времевото изкривяване, иска разрешение да прекъсне карантината, както можете да я наречете и да се появи на вашите хора. Причината и целта на това появяване или е разбрана и приета, или отхвърлена. Имало е петнадесет от същностите на Конфедерацията във вашето небе, по всяко време; другите са ви били на разположение чрез мисъл.

Понастоящем има седем, които работят с кораби във вашата плътност. Целите им са много прости: да позволят на тези същности от вашата планета, да осъзнаят безкрайността, която често се изразява най-добре за неинформираните, като мистериозно или непознато.

6.26 Питащ: Напълно съм наясно, че се интересувате преди всичко от разпространяването на Закона за Единството. Въпреки това, по мое мнение, [което] може да е погрешно, че за да се разпространи този материал, ще е необходимо да се включат въпроси като този, който току-що зададох, с цел да се създаде възможно най-широко разпространение на материала. Ако това не е целта, мога да огранича моите въпроси само до прилагането на Закона за Единството. Но разбирам, че понастоящем, целта е широко разпространение на този материал. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това възприятие е само леко изкривено в разбирането/ученето ви. Пожелаваме ви да продължите, както смятате за правилно. Това е вашето място. Ние, като даваме тази информация, намираме за наше изкривяване на разбирането на нашата цел, не само предлагането на информация, но и претеглянето й в съответствие с нашите изкривени възприятия за нейното относително значение. Така, ще откриете в някои моменти, наши изявления, които заключават, че въпросът е незначителен. Това се дължи на нашето възприятие, че даденият въпрос е незначителен. Независимо от това, ако въпросът не съдържа потенциал за даване на отговори, които могат да нарушат свободната воля, ние предлагаме нашите отговори.

6.27 Питащ: Благодаря ви много. Не искаме да изтощаваме инструмента. Това вече е значително над нормалното работно време. Можете ли да ми кажете състоянието на инструмента?

Ра: Инструментът е балансиран поради вашата грижа. Въпреки това, нейният физически носител се схваща.

6.28 Питащ: В такъв случай, може би трябва да продължим по-късно.

Ра: Ще се съгласим. Ето защо, ако нямате кратък въпрос, ще напуснем.

6.29 Питащ: Единственият въпрос, който имам е, че трябва да предположа, че тъй като Леонард беше тук, когато за пръв път направихте контакт, би било толкова подходящо той да е тук, колкото Том. Правилно ли е това?

Ра: Това е правилно и завършва броя на онези, които понастоящем могат да дойдат, които са подходящи. Отново помнете инструкциите, дадени за подготовката на вибрирационния звуков комплекс Том.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Продължавайте радостно в силата и мира на Единствения Създател. Адонай.

<< Законът за Единството Сесия 5 <<            >> Законът за Единството Сесия 7 >>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7