Законът за Единството Сесия 7

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:

http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session7.aspx
25 януари, 1981

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

7.0 Ра: Аз съм Ра: Поздравявам ви в любовта и светлината на нашия Безкраен Създател. Аз общувам сега.

7.1 Питащ: Споменахте, че сте член на Конфедерацията на планетите. Какви начини на служене или видове служба са на разположение на членовете на Конфедерацията? Бихте ли описали някои от тях?

Ра: Аз съм Ра: Предполагам, че имате предвид службата, която ние от Конфедерацията можем да предложим, а не службата, която е на разположение за наша употреба.

Наличната служба за наше предлагане на онези, които ни зоват, е еквивалентна на квадрата на изкривяването/нуждата на този призив, разделен на, или интегриран с, основния Закон за Единството в неговото изкривяване, показващо свободната воля на онези, които не са осъзнати за единството на творението.

7.2 Питащ: От това предполагам, че трудността, която имате, да контактувате с тази планета понастоящем, е смесицата от хора тук, като някои са наясно с единството, други не и поради тази причина не можете да дойдете открито или да дадете доказателства за вашия контакт. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра: Както току-що повторихме чрез този инструмент, трябва да интегрираме всички части от вашия комплекс за социална памет в неговата илюзорна форма на дезинтеграция. Тогава продуктът от това може да се разглежда като ограничение на способността ни да служим. Имаме късмет, че Законът за Службата е квадрат на желанията на онези, които зоват. В противен случай не бихме имали съществуване в това време/пространство, в този настоящ континуум на илюзията. Накратко, вие сте по същество прави. Мисълта, че не можем, не е част от нашия основен комплекс от мисъл-форми към вашите хора, а по-скоро е максимално съобразяване с това, което е възможно.

7.3 Питащ: С квадрат, искате да кажете, че ако десет души ви зоват, може да броите това, когато сравнявайки го с планетарното съотношение на хора, като 100 души, десет на квадрат, получавате 100? Вярно ли е това??

Ра: Аз съм Ра: Това е неправилно. Квадратът е последователен - едно, две, три, четири, всяко на квадрат по следващото число.

7.4 Питащ: [Не се чува] използвате пример. Ако десет, само десет същности на земята са изискали вашата служба, как бихте изчислили техния призив, използвайки това квадратно правило?

Ра: Ще направим квадрата на едно десет последователни пъти, повдигайки числото до десети квадрат.

7.5 Питащ: Какъв би бил резултатът от това изчисление?

Ра: [24-секундна пауза] Резултатът е труден за предаване. Това е приблизително хиляда и дванадесет [1012]. Същностите, които зоват, понякога не са напълно обединени в своя призив и по този начин повдигането на квадрат е малко по-малко. По този начин има статистическа загуба за период на призив. Все пак, вероятно можете да видите квадратиращия механизъм, чрез тази статистически коригирана информация.

7.6 Питащ: Приблизително колко същности в настоящето зоват от планетата Земя за вашите служби?

Ра: Аз съм призован лично от триста петдесет и две хиляди [352 000]. Конфедерацията, в целия си спектър от същности-комплекси, е призовавана от шестстотин тридесет и два милиона [632,000,000] от вашите ум/тяло/дух комплекси. Тези числа са опростени.

7.7 Питащ: Можете ли да ми кажете какъв е резултатът от прилагането на Закона за Квадратите към тези цифри?

Ра: Броят е приблизително безсмислен в определен смисъл, тъй като има много, много цифри. Това обаче представлява голям призив, който ние от цялото творение чувстваме и чуваме, сякаш собствените ни същества са изкривени от огромна и непреодолима скръб. Той изисква нашата служба.

7.8 Питащ: В какъв момент този зов би било достатъчен, за да дойдете открито сред хората на Земята? Колко същности на Земята би трябвало да призоват Конфедерацията?

Ра: Аз съм Ра: Ние не изчисляваме възможността да дойдем сред хората ви по броя на призивите, а при единодушие между целия комплекс от обществена памет, който е осъзнал безкрайното съзнание на всички неща. Това е било възможно сред хората ви само в изолирани случаи.

В случая, в който комплексът от социална памет, който е служител на Твореца, види тази ситуация и има идея за подходяща помощ, която може да бъде направена единствено сред хората, комплексът от социална памет, желаещ този проект, го поставя пред Съвета на Сатурн. Ако е одобрен, карантината се вдига.

7.9 Питащ: Имам въпрос тук, вярвам, за този Съвет, от Джим. Кои са членовете и как функционира Съветът?

Ра: Аз съм Ра: Членовете на Съвета са представители от Конфедерацията и от онези вибрационни нива на вашите вътрешни планове, носещи отговорност за вашата трета плътност. Имената не са важни, защото няма имена. Вашите ум/тяло/дух комплекси изискват имена и в много случаи се използват вибрационни звукови комплекси, които са в съответствие с вибрационните изкривявания на всяка същност. Понятието за име обаче не е част от Съвета. Ако се изискват имена, ще направим опит за тях. Все пак, не всички имат избрани имена.

На брой, Съветът, който се намира в постоянна сесия, макар и да се различава в своите членове по състоянието на балансиране, който се състои, това, което бихте нарекли нередовно, е девет. Това е Съветът по Заседанията. За да подкрепят този Съвет, има двадесет и четири същности, които предлагат своите услуги при поискване. Тези същности вярно наблюдават и са наричани Пазители.

Съветът действа чрез това, което бихте нарекли, телепатичен контакт с единството или единството на деветте, изкривяванията се смесват хармонично, така че Законът за Единството господства лесно. Когато съществува необходимост от мисъл, Съветът запазва изкривяването комплекс на тази нужда, балансирайки я, както описахме, и след това препоръчва каквото смята за подходящо действие. Това включва: Едно, дълга да се допускат комплекси от социална памет в Конфедерацията; Две, предлагане помощ на тези, които не са сигурни как да помогнат на комплекса за социална памет, искащ помощ, по начин, съответстващ едновременно на призива, на Закона и на броя на тези, които зоват (т.е. понякога съпротивлението на зова); Три, вътрешни въпроси в Съвета са определяни.

Това са важните задължения на Съвета. Те са, ако има някакво съмнение, способни да се свържат с двадесет и четирите, които тогава предлагат на Съвета консенсус/преценка/мнение. Съветът тогава може да преразгледа всеки въпрос.

7.10 Питащ: Дали Съветът на Деветимата е същите девет, който беше споменат в тази книга? [Питащият посочва към Ури.]

Ра: Аз съм Ра: Съветът на Деветимата е бил запазен в полу-ненарушена форма от два основни източника, онзи, познат във вашето именуване като Марк и онзи, познат във вашето именуване като Хенри. В единия случай каналът стана преписвача. В другия случай каналът не беше писарят. Но без помощта на преписвача, енергията нямаше да дойде при канала.

7.11 Питащ: Имената, за които говорихте, Марк Проберт и Хенри Пухарик ли са?

Андриа Пухарик (19 февруари 1918 г. - 3 януари 1995 г.), роден Хенри Карел Пухарик, е медицински и парапсихологичен изследовател, медицински изобретател, лекар и автор, известен като човекът, който е довел израелеца Ури Гелър (роден през 1946 г.) и холандеца Питър Хуркос (1911-1988) в САЩ, за научни изследвания.
МАГИЧЕСКАТА ЧАНТА - ВЪТРЕШНИЯТ КРЪГ - УЧИТЕЛИ ОТ СВЕТЛИНА - ОТ МАРК ПРОБЕРТ

Ра: Аз съм Ра: Това е правилно.

7.12 Питащ: Интересувам се от прилагането на Закона за Единството, доколкото той се отнася до свободната воля и това, което бих нарекъл рекламирането, извършено от НЛО контакта с планетата. Това означава, че Съветът е позволил карантината да бъде отменена многократно през последните тридесет години. Това ми се струва като форма на реклама за това, което правим в момента, за да се събудят повече хора. Прав ли съм?

Ра: Аз съм Ра: Ще отнеме известно време да се оправи концептуализацията на вашия умствен комплекс, за да реформираме въпроса ви в подходящ отговор. Моля, имайте търпение с нас.

Съветът на Сатурн не е позволил прекъсването на карантината във време/пространство континуума, който споменахте. Има известно количество случили се кацания. Някои от тези кацания са от ваши хора. Някои са от същностите, които са ви известни като групата на Орион.

Второ, има дадено разрешение, не да се нарушава карантината, като се живее сред вас, а да се появява в мисъл-форма за тези, които имат очи, за да видят.

Трето, правилно приемате, че е дадено разрешение по време/пространството, в което вашето първо ядрено устройство беше разработено и използвано, за членовете на Конфедерацията, за да съдействат на вашите хора по такъв начин, че да причинят настъпване на мистерия. Това е, което имате предвид с рекламиране и е правилно. Загадката и неизвестното качество на събитията, които ни беше позволено да предложим, бяха с надеждата-намерението да накараме вашите хора да осъзнаят безкрайната възможност. Когато хората ви схванат безкрайността, тогава и само тогава може да се отвори портала към Закона за Единството.

7.13 Питащ: Споменахте едновременно наши хора и тези от Орион, идващи тук. Можете ли да сте по-обстойни за това?

Ра: Аз съм Ра: Вашите мисъл комплекси не съвпадат с вашите вибриционни звукови комплекси. Не сме в състояние да отговорим. Моля, преформулирайте запитването си.

7.14 Питащ: Ще попитам само за Орион. Споменахте Орион като източник на някои от НЛО контактите. Можете ли да ми кажете нещо за този контакт, за неговата цел?

Ра: Аз съм Ра: Помислете, ако желаете, един прост пример за намерения, които са лоши/добри. Този пример е Адолф. Това е вашият вибриционен звуков комплекс. Намерението вероятно е да се обедини чрез избиране на комплекс от изкривяване, наречен елит от комплекса от социална памет, и след това, да се поробят посредством различни ефекти онези, които се разглеждат като изкривяване от не-елит. Тогава съществува концепцията за взимането на комплекса от социална памет, така оплевен, и добавянето му към изкривяване, замислено от така наречената група Орион, като империя. Проблемът, пред който са изправени е, че те се сблъскват с голяма част произволна енергия, освободена от концепцията за разделение. Това ги прави уязвими, тъй като изкривяванията между техните членове не са хармонизирани.

7.15 Питащ: Каква е плътността на групата Орион?

Ра: Аз съм Ра: Подобно на Конфедерацията, плътностите на масовите съзнания, които съставят тази група, са разнообразни. Има много малко същности от трета плътност, по-голям брой четвърта плътност, подобно голям брой пета плътност и много малко същности от шеста плътност, съставящи тази организация. Техният брой е може би една десета от нашия, във всяка точка на пространствено/времевия континуум, тъй като проблемът с духовната ентропия (безпорядък) ги кара да изпитват постоянно разпадане на техните комплекси от социална памет. Тяхната сила е същата като нашата. Законът за Единството не трепва нито в светлината, нито в тъмнината, а е достъпен за службата на другите и за службата на себе си. Все пак, службата на другите води до служене на себе си, така запазвайки и допълнително хармонизирайки изкривяванията на онези същности, търсещи интелигентната безкрайност чрез тези дисциплини.

Тези, които търсят интелигентната безкрайност чрез използването на служба на себе си, създават същото количество мощ, но както казахме, имат постоянни затруднения поради концепцията за разделение, което се подразбира в проявленията на службата на себе си, която включва власт над другите. Това отслабва и в крайна сметка разпада енергията, събрана от такива ум/тяло/дух комплекси, които призовават групата Орион и комплексите от социална памет, които съставляват групата Орион.

Трябва да бъде отбелязано, внимателно обмислено и прието, че Законът за Единството е достъпен за всеки комплекс от социална памет, който е решил да се стреми заедно за всяко търсене на цел, било то служба на другите или служба на себе си. След това се въвеждат в действие законите, които са първичните изкривявания на Закона за Единството, и илюзията за пространство/време се използва като средство за развитие на тези резултати от свободните избори. Така всички същности се учат, без значение какво търсят. Всички учат същото, някои бързо, някои бавно.

7.16 Питащ: Използвайки като пример група от пета плътност или комплекс от социална памет на групата Орион, каква е била тяхната предишна плътност, преди да станат пета плътност?

Ра: Аз съм Ра: Прогресът през плътностите е последователен. Комплексът за социална памет от пета плътност ще се състои от комплекси на съзнание/тяло/дух от четвърта плътност, минали жътва. След това конгломератният или масовия комплекс ум/тяло/дух извършва своето смесване и резултатите се дължат на безкрайно различни възможности за комбиниране на изкривявания.

7.17 Питащ: Опитвам се да разбера как една група като групата на Орион би напредвала. Аз бях на мнение, че по-внимателното разбиране на Закона за Единството е създадало условието за приемливост, движейки се да кажем, от нашата трета плътност към четвъртата в нашия преход сега и се опитвам да разбера как би било възможно, ако бяхте в групата на Орион и насочени към служба на себе си, как ще напредвате, да речем, от третата плътност към четвъртата? Какво обучение би било необходимо за това?

Ра: Аз съм Ра: Това е последният въпрос за времетраенето, което може да понесе този инструмент, по това време.

Ще си припомните, че влязохме в известни подробности как онези, които не са ориентирани към търсенето на служба на другите, все пак са открили и биха могли да използват портала за интелигентна безкрайност. Това е вярно при всички плътности на нашата октава. Не можем да говорим за онези от нас, както бихте казали, в следващия квантум или октава на битието. Това обаче е вярно за тази октава от плътности. Съществата са събрани, защото могат да виждат и да се наслаждават на светлината/любовта от подходящата плътност. Тези, които са намерили тази светлина/любов, любов/светлина, без да се ползват от желание за служене, въпреки това, по Закона за Свободната Воля, имат правото да използват тази светлина/любов за каквато и да е цел. Също така може да се добави, че съществуват системи за учение, които дават възможност на търсещия разделение (служба на себе си, бел. прев.), да достигне тези портали.

Това учение е толкова трудно, колкото онова, което ви описахме, но има хора с постоянството да продължат учението, точно както вие желаете да преследвате трудния път на търсене на знание, за да служите. Изкривяването се крие във факта, че онези, които търсят да служат на себе си, са виждани от Закона за Единството точно като тези, които търсят да служат на другите, защото не са ли всички едно? Да се служи на себе си и да се служи на другите е двоен начин да се каже същото (служба на Твореца, бел. прев.), ако може да се разбере същността на Закона за Единството.

По това време бихме отговорили на всякакви кратки въпроси, които може да имате.

7.18 Питащ: Има ли нещо, което можем да направим, за да накараме инструмента да се чувства по-удобно?

Ра: Аз съм Ра: Има малки приспособявания, които можете да направите. Сега обаче, можем да използваме този инструмент с минимално изкривяване и без да изчерпваме инструмента в някаква значителна степен.

Искате ли да питате още?

7.19 Питащ: Не искаме да прекаляваме с инструмента. Благодаря ви много. Това беше много полезно. В следващата сесия ще продължим да разглеждаме тази точка. Вярвам, че започвам да разбирам прогреса. Благодаря ви много.

Ра: Аз съм Ра: Оставям ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете напред и се радвайте в силата и мира на Единствения Създател. Адонай.

<< Законът за Единството Сесия 6 <<            >> Законът за Единството Сесия 8 >>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7