Законът за Единството Сесия 8

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:

http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session8.aspx
26 януари, 1981

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

Коментар на материала от V книга

(Въпросите и отговорите от книга V са показани с този цвят на фона.)

Джим: В началото на контакта с Ра получихме отговори на нашите въпроси, които попаднаха в спорна част от нашата трета плътност илюзия. Почти всички, в някакъв момент в изследването на паранормалното, прекарват известно време, увлечени от така наречените "конспиративни теории", които общо взето са свързани с предполагаемо невидимите групи и индивиди, за които се казва, че са истинската власт зад правителствата и техните дейности в света днес. Такива теории обикновено твърдят, че новините, които чуваме и четем за политиката, икономиката, военните и т.н., са само върхът на един много голям айсберг, който главно има общо с различни схеми за световно господство и който функционира чрез тайни дейности на тази малка, елитна група човешки същества и техните извънземни съюзници.

Следната информация попада в тази категория и е резултат от допълнителен въпрос, зададен от Дон за НЛО и техните източници. Ще забележите невярващото отношение на Дон през цялата част от разпитването му. Беше наше решението да премахнем тази информация от Книга Първа на Закона за Единството, защото ние смятахме, че тя е напълно незначителна и преходна, тъй като знаейки това, не добавя нищо към способността или желанието на някого да търси истината и естеството на еволюционния процес, независимо дали информацията е вярна или не. Всъщност, да знаеш и да продължиш да търсиш такава информация, може да се превърне в основен препъни камък за духовното пътешествие, защото отнема вниманието на хората от вечните истини, които могат да служат на нечие пътуване по всяко време, и го насочва към онова, което е само от преходен интерес и за незначителна употреба от духовен характер. Съсредоточаването върху теориите за конспирация и техните участници има тенденция да подсилва илюзията за разделение и пренебрегва любовта, която обвързва всички неща като Едно Същество. Ако бяхме продължили да преследваме тази конкретна линия на разпитване или някаква друга линия на разпитване с преходна природа, скоро щяхме да загубим контакта с тези от Ра, защото, както каза Ра в първата сесия, Ра се свързва с нас чрез "тясна лента" на вибрации или дължина на вълната.

Чрез различни подсказки, които Ра ни даде, когато Дон го питаше за подравняванията (на символите върху масичката, до главата на Карла – Инструментът, бел. прев.) в края на всяка сесия, успяхме да определим, че тази "тясна лента" означаваше, че само информацията от най-чистата и най-точна природа относно процеса на еволюцията на ума, тялото и духа, може да бъде успешно предавана на устойчива база, чрез нашия инструмент. Да се задават на Ра въпроси с преходна природа, би било като да се опитвате да подкарате фино настроен двигател, на суров петрол.

Много групи стават увлечени от преходна информация със специфична, светска природа и получават своята информация, замърсена от негативни същности, които постепенно заменят положителните същности, с които са започнали техния контакт. Проследяването на такава информация е като придвижване на копчето на вашето радио, така че да завършите на друга станция, съвсем различна от тази, с която сте започнали. Тази промяна в желанието за вида информация, която групата търси от своя контакт, е сигналът за този контакт, че това, което тя може да предложи, вече не е желано, а Законът за Свободната Воля изисква само съвети за този де-акордиращ процес да бъдат дадени на групата, така че всички избори, които групата прави, са напълно продукт на нейната свободна воля. Когато една група продължава да търси преходната информация, позитивният контакт дава намеци тук и там, че такава информация не е от значение, но когато групата продължава да търси този вид информация, положителния контакт, за да спази свободната воля на групата, трябва да се оттегли бавно и в крайна сметка да бъде заменен от негативен контакт, който е твърде щастлив да даде този вид информация, но с по-малко желание за точност и с максимално желание да отстрани групата от редиците на тези, които служат на другите. Когато групата е дискредитирана от фалшива информация - като например дати на бъдещи бедствия, които се публикуват от групата и след това не се случват - тогава негативните същности са успели да премахнат силата на светлината на групата и са я събрали за себе си.

Все още смятаме, че тази информация е напълно незначителна и единствената причина, поради която я включваме сега, е да покажем колко лесно е групата да излезе от пистата, така да се каже, и да загуби фокуса върху желанието за това, което е важно и с което групата е започнала: желанието да служи на другите чрез събиране на информация, която може да помогне в развитието на ума, тялото и духа. След десет хиляди години няма да има значение коя песъчинка е направила това, на кого, на този миниатюрен, песъчлив прашен край (от Творението). Всичко, което има значение, е, че любовта може да бъде открита по всяко време, във всяка личност и частица от единното творение или която и да е илюзия. Надяваме се, че информацията, получена чрез каквото и да е усилие, като контакта с Ра, ще помогне на някои други същности от трета плътност да открият повече от тази истина и да направят още една крачка напред в еволюционното си пътуване до единствения Творец.

Карла: Всичко, което мога да добавя към това, е призив към всички официални източници: ние не знаем нищо, ние не сме в никакви конспирации и моля ви, моля не заглушавайте нашите телефони ... отново! Когато Дон и аз се присъединихме към Андриа Пухарик за умствена връзка през 1977 г., привлякохме вниманието на някаква агенция, която порази нашата телефонна система. И как без изобщо да се вслуша в нашия разговор! Мистиците рядко заговорничат! Честно казано, не ни пука за тази работа и просто се натъкнахме на нея случайно.

Бих искала да обърна внимание на начина, по който тези от Ра изглеждат малко извън-баланс, в сравнение с тяхното обичайно стабилно себе си. То е фино, но е лесно да се види - започването на всеки отговор обикновено е с "Аз съм Ра". Няколко пъти в този фрагмент обаче, този подпис липсва. Контактът отиваше леко извън настройка тук, мисля, поради преходната природа на информацията.

8.0 Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Творец. Аз комуникирам сега.

8.1 Питащ: Имам въпрос за [това, което] наричам рекламиране на Конфедерацията. Има връзка със свободната воля. Има определени контакти, които са били разрешени, както разбирам, от Съвета, но това е ограничено, заради свободната воля на тези, които не са ориентирани по такъв начин, че да е възможно да поискат контакт. Този материал, който ние правим сега, ще бъде разпространен. Разпространението на материала ще бъде в зависимост от търсенето на относително малък брой хора на планетата. Много хора на планетата сега искат този материал, но въпреки че ние ще го разпространим, те няма да са наясно, че той е на разположение. Има ли някаква възможност за създаване на някакъв ефект, който бих могъл да нарека рекламен или е против принципа на свободната воля.

Ра: Аз съм Ра. Разгледайте, ако желаете, пътя, който вашият живот-опит комплекс е предприел. Помислете за съвпаденията и странните обстоятелства, при които едно нещо е преливало към следващото. Разгледайте това добре.

Всяка същност ще получи възможността, от която всеки има нужда. Този източник-съществуване на информация не се използва в комплекса от живот-опит на всеки от тези от хората, които търсят. По този начин рекламата е обща и не е предназначена да показва търсенето на някакъв конкретен материал, а само да подскаже същинския аспект на илюзията (в противовес на това, което ни се струва заобикалящият ни свят, който според Ра е илюзия, създадена да бъде среда за развитие на същностите от трета плътност и подпомагаща ги да направят своя избор – служба на другите или служба на себе си, по възможно най-непредубеден начин; бел. прев.).

8.2 Питащ: Вчера имаше част от този материал, който ще прочета, където казвате, че "има известно количество случили се приземявания. Някои от тези приземявания са от вашите хора; някои са от същностите, които са ви известни като групата на Орион.” Първият ми въпрос е какво искате да кажете, с приземяванията са на вашите хора?Ра: Аз съм Ра. Вашите хора имат в това време/пространство настояще, технологично постижение, ако искате да го наречете така, да сте в състояние да създавате и да пилотирате формата и вида на корабите, известни ви като неидентифицирани летящи обекти. За съжаление, за вибрационната категория на социалната памет на вашите хора, тези устройства не са предназначени за служба на човечеството, а за потенциално разрушително използване. Това допълнително  смущава вибрационната връзка на вашия комплекс от социална памет, причинявайки ситуация, при която нито онези, ориентирани към служенето на другите, нито тези, ориентирани да служат на себе си, могат да спечелят енергия/сила, която отваря портите към интелигентната безкрайност за комплекса от социалната памет. Това от своя страна води до намаляване на жътвата.

8.3 Питащ: Тези кораби, да не би да са на наши хора от това, което наричаме планове, които не са въплътени по това време? Къде са разположени?

Ра: Аз съм Ра. Тези, за които говорихме, са от трета плътност и са част от така наречения военен комплекс, на различни обществени разделения или структури на хората ви.

Базите са различни. Има бази, както бихте ги нарекли, под морето в южните ви води край Бахамите, както и във вашия Тихи океан, на различни места близо до чилийските ви граници по вода. Има бази на вашата луна, както вие наричате този сателит, които по това време се преработват. Има бази, които се движат по вашите земи. Има бази, ако искате да ги наречете така, във вашите небеса. Това са бази на вашите хора, многобройни и, както казахме, потенциално разрушителни.

снимка от Лунната повърхност

8.4 Питащ: Откъде идват хората, които управляват тези кораби? Свързани ли са с която и да е нация на Земята? Какъв е техният източник?

Ра: Тези хора идват от същото място, от което и вие или аз. Те идват от Твореца.

Каквото вие имахте предвид с въпроса, в по-повърхностния му аспект, тези хора са тези във вашето и правителствата на други, които отговарят за това, което бихте определили като национална сигурност.

8.5 Питащ: Да разбирам ли тогава, че Съединените Щати имат такива кораби в подокеански бази?

Ра: Аз съм Ра. Вие сте прав.

8.6 Питащ: Как научиха САЩ за технологията за изграждане на тази земя [не се чува]?

Ра: Аз съм Ра. Имаше един ум/тяло/дух комплекс, известен на вашите хора с вибрационния звуков комплекс Никола. Тази същност почина в илюзията (във физическия ни свят от трета плътност) и документите, съдържащи необходимите разбирания, бяха иззети от ум/тяло/дух комплексите, служещи във вашата сигурност на националния разделителен комплекс (начин да кажат държава – комплекс, който създава илюзия за разделение от други такива комплекси/държави, бел. прев.).

Така вашите хора станаха запознати с основната технология. В случая на онези ум/тяло/дух комплекси, които наричате Руснаци, технологията беше предоставена от един от Конфедерацията в опит, приблизително преди двадесет и седем от вашите години (~1954 г., бел.прев.), да сподели информация и да донесе мир сред вашите хора. Същностите, предоставящи тази информация, бяха в грешка (сгрешили са, като са предоставили информацията, бел. прев.), но направихме много неща в края на този цикъл, в опит да помогнем на вашата жътва, от което познахме глупостта на някои видове помощ. Това е фактор, допринасящ за по-предпазливия ни подход към днешна дата, дори когато необходимостта е все по-голяма, а призивът на вашите хора е по-голям и по-голям.

8.7 Питащ: Аз съм объркан от тези кораби, за които имаме подводни бази. Те са [не се чува]. Тази технология достатъчна ли е да засенчи всички други въоръжения? Имаме само способността да пилотираме тези кораби ли или има някакви оръжия, като тези, които съществуват … Дадени ли са ни били [не се чува] или са просто кораби за транспорт? Какъв е основният механизъм на тяхната [не се чува]? Наистина е трудно да повярвам, че е това, което казвам.

Ра: Аз съм Ра. Корабите може би са погрешно назовани така в някои случаи. Би било по-подходящо да ги разглеждаме като боева техника. Използваната енергия е тази от полето на електромагнитната енергия, която поляризира Земната сфера. Боевата техника е от два основни вида: онова, което се нарича от вашите хора психотронно и онова, което се нарича от вас поток (лъч) от частици. Размерът на унищожение, който се съдържа в тази технология, е значителен и оръжията са били използвани в много случаи, за да променят климатичните модели и да подсилят вибрационната промяна, която поглъща вашата планета понастоящем.

8.8 Питащ: Как са били в състояние да запазят това в тайна? Защо тези кораби не се използват за транспорт?

Ра: Правителствата на всяка от вашите илюзии за обществено разделение (държави, бел. прев.), желаят да се въздържат от публичност, така че изненадата да бъде запазена, в случай на враждебно действие от това, което вашите народи наричат врагове.

8.9 Питащ: Колко от тези кораби имат Съединените Щати?

Ра: Аз съм Ра. Съединените Щати има пет стотин седем три, пет седем три  [573] понастоящем. Те са в процес на добавяне към тази бройка.

8.10 Питащ: Каква е максималната скорост на един от тези кораби?

Ра: Аз съм Ра. Максималната скорост на тези кораби е равна на енергията на Земята на квадрат. Тези полета варират. Ограничението е приблизително половината от скоростта на светлината (тоест, прибл. скорост от 150 000 км/сек, до която достигат НЛО на САЩ, бел. прев.), както бихте го нарекли. Това се дължи на недостатъци в дизайна.

8.11 Питащ: Не би ли могъл този вид кораб напълно да реши или да се доближи до решаването на много от енергийните проблеми, наред с транспортните? Това, което ние ползваме за транспортиране [не се чува]… транспортиране [не се чува].

Ра: Аз съм Ра. Технологията, която ваши хора притежават по това време, е в състояние да разреши всяко ограничение, което тормози вашия комплекс от социална памет (общество, бел. прев.) в сегашната връзка (пространство/време настояще, бел. прев.) на преживявания. Обаче интересите на някои от вашите същества с изкривявания към това, което бихте нарекли силова енергия, заставят тези разрешения да бъдат задържани, докато решенията не са толкова необходими, че онези с изкривяване, могат тогава да бъдат допълнително изкривени в посока на властта (същности избрали негативния път на еволюция, или в служба на себе си, което означава власт-имащата върхушка; Ра иска да каже, че колкото по-нужни стават скритите технологии за разрешаване на основни проблеми на обществото, толкова по-голяма негативна полярност трупат негативните същности, държащи под контрол тези технологии, защото засилената нужда на човечеството от това, което притежават, ще увеличи тяхната власт; бел. прев.).

8.12 Питащ: В същото време,когато споменахте, че някои от приземяванията са от нашите хора, споменахте също, че някои от тях са от групата Орион. [Ние] говорихме малко за групата Орион, но защо групата Орион се приземява тук? Каква е тяхната цел?

Ра: Аз съм Ра. Тяхната цел е завоевание, за разлика от тези от Конфедерацията, които чакат призива [ви]. Така наречената група Орион сама се призовава да завладява.

8.13 Питащ: По-конкретно, какво правят те, когато се приземят?

Ра: Има два вида приземявания. При първия, същности измежду вашите хора са взети на техния кораб и са програмирани за бъдеща употреба. Има две или три нива на програмиране. Първо, нивото, което ще бъде открито от тези, които правят проучване. Второ, програма за задействане. Трето, втора и най-дълбока програма за задействане кристализира същността, като по този начин я направи безжизнена и полезна като вид фар. Това е форма на приземяване.

Втората форма е тази на кацане под земната кора, в която се влиза от водата. Отново, в общата площ на южноамериканските и карибските райони и в близост до така наречения северен полюс. Базите на тези хора са под земята.

8.14 Питащ: Какво има групата Орион - каква е целта по отношение на завладяването, на групата Орион?

Ра: Аз съм Ра. Както казахме по-рано, целта им е да намерят определени ум/тяло/дух комплекси, които вибрират в резонанс със собствения им вибрационен комплекс, а след това да поробят не-елита, както може да наричате онези, които не са от вибрацията на Орион.

8.15 Питащ: Беше ли кацането в Паскагула през 1973 г., когато Чарли Хиксон е бил взет [на борда], от този вид приземяване?

Ра: Аз съм Ра. Приземяването, за което говорите, е това, което бихте нарекли аномалия. Това не беше нито Oрионското влияние, нито нашите хора в мисъл-форма, а по-скоро планетарна същност от собствената ви вибрация (друга цивилизация от трета плътност, бел. прев.), която дойде през карантината съвсем невинно, при случайно кацане.

8.16 Питащ: Какво са направили с Чарли Хиксън, когато са го взели на борда?

Ра: Аз съм Ра. Те използваха жизнения опит на ум/тяло/дух комплекса, концентрирайки се върху преживяването на комплексите от това, което вие наричате война.

8.17 Питащ: Как ги използваха?

Ра: Аз съм Ра. Употребата на опит, за да се учи. Помислете за раса, която гледа филм. Тя преживява една история и се идентифицира с чувствата, възприятията и преживяванията на героя.

8.18 Питащ: Произлиза ли Чарли Хиксън от същия комплекс от социална памет, като тези, които са го взели?

Ра: Аз съм Ра. Тази същност от вибрационен звуков комплекс няма връзка с онези, които го използваха.

8.19 Питащ: Тези, които са го използвали, са използвали военния му опит, за да научат повече за Закона на Единството ли?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

8.20 Питащ: Били ли са същностите, които са го взели ... можете ли да опишете ... това ли е нормалната конфигурация на тези същности? Те [не се чува] по-скоро необичайни.

Ра: Аз съм Ра. Конфигурацията на техните същности е тяхната нормална конфигурация. Необичайността не е забележителна. Ние самите, когато избрахме мисия между вашите хора, трябваше да изучаваме вашите хора, защото, ако не бяхме пристигнали в друга форма, освен нашата, щяхме да сме възприемани като светлина.

8.21 Питащ: А от каква плътност са дошли същностите, които са взели Чарли Хиксън? Каква е била тяхната плътност?

Ра: Аз съм Ра. Същностите, от които проявявате такъв интерес, са същества от трета плътност, от доста висока степен. Би трябвало да изразим разбирането пред вас, че тези същества не биха използвали ум/тяло/дух комплекса Чарли, ако не беше решимостта на тази същност преди въплъщението, да бъде в служба.

8.22 Питащ: Кой е бил домът или произходът на същностите, които са взели Чарли?

Ра: Аз съм Ра. Тези същности са от галактиката Сириус.

8.23 Питащ: Най-изумителната информация, която ми дадохте, за която трябва да призная, че изпитвам трудности да повярвам, е че Съединените щати разполагат с 573 кораба, каквито описвате. Колко хора в нашето правителство са наясно, че имаме тези ... колко хора от висшестоящите в Съединените Щати са наясно с това, включвайки тези, които оперират с кораба?

Ра: Аз съм Ра. Броят на вашите хора варира, защото има нужда да се комуникира в тази конкретна време/пространство връзка, така че броят се разширява понастоящем. Приблизителният брой е едно пет о о [1,500]. Това е само приблизително, защото докато вашият илюзорен време/пространство континуум се движи от настояще към настояще в тази връзка, много се обучават.

8.24 Питащ: Къде са конструирани тези кораби?

Ра: Тези кораби са конструирани един по един на две места: в пустинните или сухи области на вашето така наречено Ню Мексико и в пустинните или сухи области на вашето така наречено Мексико, като и двете съоръжения се намират под земята.

8.25 Питащ: Казвате, че Съединените щати всъщност имат производствено предприятие в Мексико?

Ра: Аз съм Ра. Така казах. Мога ли сега да повторя, че този вид информация е много повърхностна и няма никаква особена последица, в сравнение с изучаването на Закона за Единството. Все пак, ние внимателно наблюдаваме това развитие с надеждата, че вашите хора могат да минат жътва в мир.

8.26 Питащ: Напълно съм наясно, че тази линия на въпроси изобщо няма никакво значение, но тази конкретна информация е толкова изненадваща за мен, че ме кара да се съмнявам в обосноваността ви по този въпрос. До този момент аз бях съгласен с всичко. Това е много изумително и не изглежда възможно, че тази тайна е била запазена двадесет и седем години и че ние работим с тези кораби. Извинявам се за моето отношение, но реших, че ще бъда много честен за това. За мен е невероятно, че бихме работили в Мексико, извън Съединените щати, за да строим тези кораби. Това може би е грешно. Тези кораби са физически кораби, построени от наши физически хора ли? Бих могъл да отида да взема един и да го управлявам? Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е неправилно. Не бихте могли да управлявате такъв. Съединените щати, както вие наричате своя обществен разделителен комплекс, създават тези като вид оръжие.

8.27 Питащ: Тогава няма обитатели? Без пилот, така да се каже?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

8.28 Питащ: Как се контролират?

Ра: Аз съм Ра. Те се контролират от компютър, от отдалечен източник на данни.

8.29 Питащ: Защо имаме завод в Мексико?

Ра: Аз съм Ра. Необходимостта е едновременно от сухота на земята, както и от почти пълна липса на население. Ето защо така нареченото ви правителство и т.нар. правителство на съседния ви географски район уредиха за подземна инсталация. Държавните служители, които се съгласиха, не знаеха за каква употреба ще бъде тяхната земя, а смятаха, че това е правителствено изследователско съоръжение, използвано за това, което бихте нарекли бактериологична война.

8.30 Питащ: Това ли е вида на кораба, в който е пренесен Дан Фрай?

Ра: Аз съм Ра. Този, известен като Даниел, беше в мисъл-форма, пренесен от Конфедерацията с мисъл-форма илюзия за превозно средство, за да даде на този ум/тяло/дух данни, за да можем да видим как този тип контакт би помогнал на вашите хора при разкриването на интелигентната безкрайност, оттатък илюзията за ограничения.

8.31 Питащ: Би ли било възможно някой от нас да има контакт с Конфедерацията по по-пряк начин?

Ра: Аз съм Ра. При наблюдаване на изкривяванията на онези, които са преминали през тази опитна последователност, ние решихме постепенно да се оттеглим, така да кажем, от пряк контакт в мисъл-форма. Най-малкото изкривяване изглежда е достъпно в общуването от ум, до ум. Следователно искането, за взимане на борд, не е това, за което сме загрижени да се съобразяваме. Вие сте най-ценни във вашата сегашна ориентация.

8.32 Питащ: Причината, поради която толкова много ви разпитах за кораба, с който казвате, че работи правителството на САЩ е, че ако включим това в книгата, ще създадем многобройни проблеми. Това е нещо, което смятам да оставя изцяло извън книгата, или ще трябва да ви разпитвам подробно за него. Трудно е дори да питам в тази област, но бих искал да попитам още няколко въпроса за това, с все още възможна опция да го оставя извън книгата. Какъв е диаметърът на тези кораби, които Съединените щати [не се чува]?

Ра: Аз съм Ра. Предлагам това да е последният въпрос за тази сесия. Ние ще говорим, както смятате за подходящо в следващите сесии, като ви молим да бъдете ръководени само от собственото си усмотрение.

Приблизителният диаметър, предвид няколко промени в модела, е двадесет и три от вашите фута (7 метра), с които измервате.

Можем ли да поискаме сега, ако имате необходимо кратко запитване, преди да приключим тази сесия?

8.33 Питащ: Има ли нещо, което можем да направим, за да направим инструмента да се чувства по-удобно?

Ра: Аз съм Ра. Инструментът е добре балансиран. Възможно е да се направят малки корекции в конфигурацията на гръбнака на инструмента, така че да е по-изправен. Продължете да контролирате внимателно разположението и ориентацията на използваните символи. Тази конкретна сесия, кадилницата е леко изместена и следователно, този инструмент ще изпитва лек дискомфорт.

8.34 Питащ: Кадилницата е изместена по отношение на ъгъла или по отношение на странично изместване?

Ра: Има приблизително три градуса изместване от точна перпендикулярност.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете напред и се радвайте в силата и мира на Единствения Създател. Адонай.

<<Законът за Единството Сесия 7<<  >> Законът за Единството Сесия 9>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7