Законът за Единството Сесия 9

Линк към редактирана версия на този превод, в сайта на L/L Research:

http://llresearch.org/library/the_law_of_one_bulgarian/session9.aspx

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

27 януари, 1981

Коментар на материала от V книга

(Въпросите и отговорите от книга V са показани с този цвят на фона.)

Джим: Никой от нас, никога не се е интересувал много от предишни преживявания от други прераждания. Отново, лесно е да загубим фокуса върху възможностите за растеж в момента, ако някой се интересува прекомерно от живота си преди това. Единственото запитване от този характер, което поискахме от Ра, предизвика отговор, който сякаш подкрепяше липсата на интерес към миналите животи.

Карла: Аз лично вярвам, че многократно се въплъщаваме и че чрез тези цикли на проявление ние моделираме сложни и смислени взаимоотношения, които дълбоко се вкореняват в нашите същества. Веднъж Дон ми каза, че когато се срещнахме, той знаел със сигурност, че ще бъдем заедно. Тъй като това, което веднага след това последва за мен, беше четиригодишен брак с човек, който не искаше да е женен, веднъж го упрекнах, че не ми беше казал тази основна истина през 1962 г. и да ме беше спасил от толкова трудни четири години. “Какво? И да те оставя да пропуснеш всичкия този добър катализатор?” каза той.

Както Доналд, така и Джим имаха любящо и щедро отношение към мен, което е невероятно, ако не се въведе концепцията за предишни връзки. Нямам съмнение, че сме служили заедно преди, в други животи и други времена. Интересна част от възможна минала история, бе изразена преди години пред Джим в психическо четене: беше подсказано, че на границата на Американската Голяма Равнина от деветнадесети век Дон и Джим са били братя, живеещи заедно като земеделци. Аз съм била детето на Джим, племенница на Дон, и съм живяла само до петгодишна възраст, болнава от ражданетоТова беше подсказано като подготовка за грижата за мен в този живот, тъй като имах вземане даване с увреждания, ограничение и особено с психически поздрави по време на контакта с Ра (атаки от негативна същност от пета плътност, както става ясно в по-късни сесии, бел. прев.). Звучи ми е истинско на някакво ниво. Също така смятам, че не е нужно да знаем нищо от нашите минали връзки, за да се учим и да служим заедно в този настоящ момент. Имаме всичко, от което се нуждаем, за да посрещнем настоящия момент. Останалото са само подробности.

9.0 Ра: Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на нашия Безкраен Творец. Ние комуникираме сега.

9.1 Питащ: Определено ще направим Закона за Единството главната част от тази книга. Извинявам се, че се отклоних от тези теми. Ние сме в позицията, така да кажем, да казваме по заобиколен начин в каква посока да започнем, в книгата. Поради тази причина зададох няколко въпроса и вероятно ще задам още няколко въпроса в началото на тези сесии, които ще бъдат малко безсмислени по отношение на прилагането на Закона за Единството, заради моето собствено незнание какво правя. Въпреки това, очаквам да стана по-опитен бързо, докато продължаваме.

Има няколко въпроса, които вероятно са безсмислени, но ми се иска да ги получа, без да преча на курса на работа. Те ме притесняват малко.

Възможно ли е да подскажете издател за тази книга?

Ра: Аз съм Ра. Не.

9.2 Питащ: Възможно ли е да ни разкажете за нещо от предишните ни въплъщения, предишните ни преживявания преди това въплъщение?

Ра: Аз съм Ра. Възможно е. Обаче такава информация като тази, е грижливо пазена от вашия ум/тяло/дух цялост, така че вашият сегашен опит в пространство/времето да бъде неразреден.

Нека да сканираме за безвреден материал за вашето битие. [20-секундна пауза.] Аз съм, в изкривяването на желание за вашата свобода от предубеждения, способен да говоря само общо. Имало е няколко пъти, когато тази група е работила и живяла заедно. Взаимоотношенията са варирали. Има балансирана карма, както я наричате; всеки по този начин учител на всеки. Работата е била свързана с лечение, разбиране на използването на земната енергия и работа в помощ на цивилизации, която са призовавали точно както вашата сфера направи и ние дойдохме. Това изчерпва материала, който смятаме за безобиден.

9.3 Питащ: Лечебните упражнения, които ни дадохте, са от такова естество, че най-добре е да се концентрираме върху едно упражнение наведнъж. Бих искал да попитам сега, върху кое упражнение трябва да се съсредоточа ... може би малко промяна на упражненията ... трябва да се съсредоточим върху [не се чува], да кажем тази вечер?

Ра: Аз съм Ра. Отново, да насочваме преценката ви, е навлизане в изкривяването на пространство/времето ви, наречено бъдеще. Да се говори за минало или настояще в границите на нашите изкривявания/преценки е приемливо. Да ръководим, а не да преподаваме/учим, не е приемливо за нашите изкривявания по отношение на преподаването/ученето. Ние, вместо това, можем да предложим процес, при който всеки избира първото от упражненията, дадени в реда, по който сме ги дали, което вие, във вашето разбиране, чувствате, че не е оценено напълно от вашия ум/тяло/дух комплекс.

Това е правилният избор, изграждане от основата, като се уверите, че земята е добра за сградата. Ние оценихме за вас интензивността на това усилие по отношение на изразходваната енергия. Имайте предвид това и бъдете търпеливи, защото не сме дали кратка или лесна програма за учене/преподаване на съзнанието.

9.4 Питащ: Начинът, по който разбирам процеса на еволюция на планетарната популация е, че населението има известно количество време да напредва. Това общо взето е разделено на три цикъла от по 25 000 години. В края на 75 000 години планетата напредва сама по себе си. Какво е причинило това положение ... прецизността на годините, 25 000 години и т.н.? Какво настройва това да започва?

Ра: Аз съм Ра. Визуализирайте, ако желаете, конкретната енергия, която, лееща се навън и сгъстяваща се навътре, е формирала миниатюрната сфера на творението, управлявана от вашия Съвет на Сатурн. Продължавайте да виждате ритъма на този процес. Живият поток създава ритъм, който е неизбежен като един от вашите уреди за измерване на времето. Всяка от вашите планетарни същности (планети, бел. прев.) започва първия цикъл, когато енергийните връзки са били в състояние в тази среда, да поддържат такива преживявания на ума/тялото. Така всяка от вашите планетарни същности е в различен цикличен график, както бихте могли да го наречете.

Тази интелигентна енергия предлага един тип часовник. Циклите се движат точно както часовникът отмерва вашия час. Така портала от интелигентната енергия, към интелигентната безкрайност, се отваря независимо от обстоятелствата, когато удари часа.

9.5 Питащ: Първоначалните, първите същности на тази планета - какъв е техният произход? Къде са били, преди да са били на тази планета?

Ра: Аз съм Ра. Първите същности на тази планета са били вода, огън, въздух и земя.

9.6 Питащ: Хората, които имаме сега – първите хора, [не се чува] като нас – откъде са дошли? Как са еволюирали?

Ра: Аз съм Ра. Говорите за опитност от трета плътност. Първите от тези, които дойдоха тук, бяха доведени от друга планета във вашата Слънчева система, наречена от вас Червената планета, Марс. Околната среда на тази планета стана непригодна за същества от трета плътност. Първите същности, следователно, бяха от тази раса, както можете да я наречете, манипулирани в известна степен от онези, които бяха пазителите по онова време.

9.7 Питащ: Каква раса е тази и как са стигнали от Марс до тук?

Ра: Аз съм Ра. Расата е комбинация от ум/тяло/дух комплексите на тези от така наречената Червена Планета и внимателната поредица от генетични приспособления, направени от пазителите от онова време. Тези същности пристигнаха или бяха отгледани за придобиване на опит на вашата сфера чрез вид раждане, което не е репродуктивно, а се състои в подготовката на генетичен материал за въплъщението на ум/тяло/дух комплексите на тези същества от Червената планета.

9.8 Питащ: Тогава приемам, че казвате, че Пазителите са прехвърлили расата тук, след като тя е измряла от физическия план, както го познаваме на Марс. Правилно ли е това?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

9.9 Питащ: Пазителите очевидно действат с разбиране за Закона за Единството, правейки това. Можете ли да обясните приложението на Закона за Единството в този процес?

Ра: Аз съм Ра. На Закона за Единството се позоваха тези пазители, при донасяне на мъдростта им, в контакта със същностите от Червената планета, съчетавайки така комплекса за социална памет на расата на пазителите и расата на Червената планета. Все пак, отнема повишаващо се количество изкривяване, в прилагането на Закона за Единството от гледна точка на другите пазители, и от това начално действие е започнала карантината на тази планета, защото беше почувствано, че свободната воля на тези на Червената планета е ограничена.

9.10 Питащ: Били ли са същностите на Червената планета, следващи Закона за Единството, преди да напуснат Червената планета?

Ра: Същностите от Червената Планета се опитваха да научат Законите на Любовта, които формират едно от първите изкривявания на Закона за Единството. Обаче, тенденциите на тези хора към войнствени действия, причиниха такива затруднения в атмосферната среда на тяхната планета, че тя стана негостоприемни за преживявания от трета плътност, преди края на нейния цикъл. По този начин същностите от Червената планета не минаха жътва и продължиха във вашата илюзия, за да се опитат да научат Закона за Любовта.

9.11 Питащ: Колко отдавна се случи това прехвърляне от Червената планета на Земята?

Ра: Аз съм Ра. Във вашето време това прехвърляне се случи приблизително преди седем пет нула нула нула [75 000] години.

9.12 Питащ: Преди 75,000?

Ра: Аз съм Ра. Това е приблизително правилно.

9.13 Питащ: Имало ли е същности с тази форма, с която съм аз сега - две ръце, два крака - на тази планета преди това прехвърляне да се случи?

Ра: Аз съм Ра. Имаше посетители на вашата сфера в различни времена, през последните четири милиона от вашите години, говорейки приблизително. Тези посетители не оказват ефект върху преминаването през циклите на планетарната сфера. Нямаше трета плътност в нейната околна среда, до времето споменато преди това.

9.14 Питащ: Значи е имало същности от втора плътност тук, преди приблизително 75 000 години. Какъв вид са били тези същности?

Ра: Втората плътност е плътността на по-висшия растителен живот и животински живот, която съществува без насочения нагоре подтик към безкрайността. Тези същества от втора плътност са от октава (В музиката октава се нарича интервал от осем степени, бел. прев.) на съзнанието, точно както вие откривате различни ориентации на съзнанието сред съзнателните същности на вашата вибрация.

9.15 Питащ: Дали някоя от тези същности от втора плътност има форми като нашата - две ръце, два крака, глава и ходи изправена на два крака?

Ра: Аз съм Ра. Двете по-високи от подвибрационните нива на съществата от втора плътност имаха конфигурацията на двукраките, както вие споменахте. Изправеното движение, което преживявате обаче, не беше напълно постигнато при тези същества, които се стремяха към накланянето напред, едва оставяйки четирикраката позиция.

9.16 Питащ: Откъде са дошли тези същества? Били ли са продукт на еволюцията, както се разбира от нашите учени? Дали са се развили от оригиналния материал на земята, за който говорихте?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно.

9.17 Питащ: Тези същества след това се развиват от втора до трета плътност?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно, макар да не може да се направи гаранция за броя на циклите, които би отнело на същността да научи уроците на съзнанието за себе си, които са необходимо условие за преминаване в трета плътност.

9.18 Питащ: Има ли някаква определена раса от хора на нашата планета сега, които са въплътени тук от втора плътност?

Ра: Аз съм Ра. В момента няма комплекси от съзнание от втора плътност на вашата сфера. Има обаче две раси, които използват форма от втора плътност. Една от тях е същностите от планетарната сфера, която вие наричате Малдек. Тези същности работят по комплексите си от разбирания чрез поредица от това, което бихте нарекли кармични възмездия. Те обитават дълбоките ви подземни галерии и са известни като "Голямата Стъпка" (Bigfoot).

Другата раса е онази, на която беше предложена обител в тази плътност от пазителите, които искат да дадат на ум/тяло/дух комплексите на тези, които са от тази плътност понастоящем, подходящо проектирани физически носители, както бихте нарекли тези химически комплекси, в случай че има това, което наричате ядрена война.

9.19 Питащ: Не разбрах за какво са били подходящи тези носители или същества, в случай на ядрена война.

Ра: Аз съм Ра. Това са същества, които съществуват като инстинктивни същества от втора плътност, които са държани в резерв, за да формират това, което бихте нарекли генетичен фонд, в случай че са необходими тези телесни комплекси. Тези телесни комплекси са много способни да издържат на условията на радиация, която телесните ви комплекси, които сега обитавате, не биха могли да издържат.

9.20 Питащ: Къде се намират тези комплекси?

Ра: Аз съм Ра. Тези телесни комплекси от втората раса живеят в необитаемата дълбока гора. Има много, на различни места по повърхността на вашата планета.

9.21 Питащ: Те същества от типа Голямата Стъпка ли са?

Ра: Аз съм Ра. Това е правилно, въпреки че не бихме нарекли тези Голяма Стъпка, тъй като те се срещат рядко и са много способни да избегнат засичане. Първата раса е по-малко способна да осъзнава близостта на други ум/тяло/дух комплекси, но тези същества са много способни да се изплъзват, благодарение на технологичните им разбирания отпреди тяхното въплъщение тук. Тези същества със светещите очи са онези, които са най-познати на вашите хора.

9.22 Питащ: Значи има два различни вида Голяма Стъпка. Правилно ли е?

Ра: Аз съм Ра. Това ще бъде последният въпрос.

Има три вида Голяма Стъпка, ако приемете този вибрационен звуков комплекс, използван за три толкова различни раси от ум/тяло/дух комплекси. Първите два са, които описахме.

Третата е мисъл-форма.

9.23 Питащ: Планираме да проведем втора сесия по-късно днес, ако инструментът е в състояние и бих искал да попитам - вярваме, че това е възможно - и дали има нещо, което можем да направим, за да помогнем за комфорта на инструмента.

Ра: Аз съм Ра. Този инструмент ще изисква известна корекция на меките части на телесния ѝ комплекс. Изкривяванията се дължат на блокирането на енергийния център, който бихте нарекли епифиза.

Оставям ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете и се радвайте в силата и мира на Единствения Създател. Адонай.

Двойката въпроси и отговори с този цвят на фона беше публикувана за пръв път в Преслушаната версия.

<<Законът за Единството Сесия 8<<  >>Законът за Единството Сесия 10>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7