Законът за Единството Сесия 20

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

9 ФЕВРУАРИ, 1981

20.0   РА Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

20.1   ПИТАЩ Мислех, че най-добрият начин да се направи книгата, е да се продължи да да се работи върху историята на еволюцията и нейния механизъм, докато не преминем напълно през третата плътност и какво ще се случи в първата част на четвъртата плътност, така че механизмите за развитие на ум/тяло/дух комплекса ще бъдат извадени на бял свят. Ако в някоя от тези сесии съм се суетял на някакво място по отношение на какви въпроси да задавам и къде – не за да губя време – може да задавам някои въпроси, които ще използвам по-късно в книгата, но ние винаги ще се опитваме да следваме тези линии.

Първият въпрос, да се върнем само малко, е какво се е случило със същностите от втора плътност, които са били на тази планета, които не са били годни за жътва? Предполагам, че е имало някои, които не са се справили с жътвата към третата плътност. Можете ли да ми кажете това?

РА Аз съм Ра. Втората плътност е в състояние да повтаря, по време на третата плътност, част от цикъла си.

20.2   ПИТАЩ Тогава същностите от втора плътност, които не са ожънати в началото на този 75 000-годишен период – някои от тях са все още във втора плътност на тази планета. Дали някоя от тези, останали във втора плътност, е ожъната в трета плътност през последните 75 000 години?

РА Аз съм Ра. Това е ставало все повече вярно.

20.3   ПИТАЩ Така че, все повече и повече същности от втора плътност преминават в трета плътност. Можете ли да ми дадете пример за втора плътност, която идва в трета плътност, да речем, в близкото минало?

РА Аз съм Ра. Може би най-честото явление на дипломиране от втора плътност, по време на цикъл на трета плътност, е така нареченият домашен любимец: животното, което е изложено на придаващите индивидуалност влияния, на връзката между животно и същност от трета плътност. Това индивидуализиране води до рязко покачване на потенциала на същността от втора плътност, така че при прекратяване на физическия комплекс, комплексът ум/тяло не се връща към недиференцираното съзнание на този вид, ако щете.

20.4   ПИТАЩ Тогава, можете ли да ми дадете пример за същност в трета плътност, която преди това е била същност от втора плътност? Какъв тип същност са станали те тук?

РА Аз съм Ра. Тъй като същността от втора плътност се връща като трета плътност за началото на този процес на учене, същността е екипирана с най-ниските, ако така наречете тези вибрационни изкривявания, форми на съзнание от трета плътност; тоест, екипирана със самосъзнание.

20.5   ПИТАЩ Това би било човек в нашата форма тогава, който би започнал разбиранията за трета плътност. Правилно ли е това?

РА Аз съм Ра. Това е правилно.

20.6   ПИТАЩ Говорейки за бързата промяна, настъпила във физическия носител, промяната от втора към трета плътност: това, казахте, се е случило за приблизително поколение и половина. Космите на тялото са били загубени и е имало структурни промени.

Аз съм запознат с физиката на Дюи Б. Ларсън, който заявява, че всичко е движение или вибрация. Правилно ли приемам, че основната вибрация, която формира физическия свят, какъвто го преживяваме, се променя, като по този начин създава различен набор от параметри, така да кажа, в този кратък период от време между измененията на плътността, определяйки новия тип носител? Прав ли съм?

РА Аз съм Ра. Това е правилно.

20.7   ПИТАЩ Просто като страничен въпрос тук: Физиката на Дюи Ларсън правилна ли е?

РА Аз съм Ра. Физиката на звуковия вибрационен комплекс, Дюи, е правилна система, доколкото е в състояние да напредва. Има неща, които не са включени в тази система. Но тези, които идват след тази конкретна същност, използвайки основните понятия за вибрации и изучаването на вибрационните изкривявания, ще започнат да разбират това, което познавате като гравитация и онези неща, които смятате за “n” измерения. Тези неща са необходими, за да бъдат включени в по-универсална, така да кажем, физическа теория.

20.8   ПИТАЩ Била ли е тази същност, Дюи ... донесъл ли е този материал във въплъщението си, за употреба предимно в четвърта плътност?

РА Аз съм Ра. Това е правилно.

20.9   ПИТАЩ Благодаря ви. Вчера говорихме за разцеплението, което се случва в трета плътност, когато една същност, съзнателно или поради склонност, избира пътя на служба на другите или служба на себе си. Философският въпрос за това, защо такова разделение дори съществува, изникна. Моето впечатление е, че както при електричеството, ако нямаме полярност в електричеството, нямаме електричество; нямаме действие; ние нямаме – Затова предполагам, че в съзнанието, без такава полярност, няма да има действие или опит. Правилно ли е това?

РА Това е правилно. Можете да използвате общия термин “работа.”

20.10 ПИТАЩ Тогава концепцията за служене на себе си или за служене на другите е задължителна, ако искаме да имаме работа, независимо дали става дума за работа в съзнанието или за работа в механичната или Нютоновата концепция във физическия план. Правилно ли е това?

РА Аз съм Ра. Това е правилно с една добавка. Намотката, както можете да разберете този термин, е навита, потенциална е, готова е. Това, което липсва без поляризиране, е зарядът.

20.11 ПИТАЩ Тогава зарядът се осигурява от индивидуализираното съзнание. Правилно ли е това?

РА Аз съм Ра. Зарядът се осигурява от индивидуализираната същност, използвайки непрекъснатите потоци и вливанията от енергия, чрез изборите на свободната воля.

20.12 ПИТАЩ Благодаря ви. Веднага след като третата плътност е започнала преди 75 000 години и имаме въплътени същности от трета плътност, какъв е бил средният човешки живот по онова време?

РА Аз съм Ра. В началото на тази конкретна част от вашия пространствено/времеви континуум, средният живот беше приблизително деветстотин от вашите години.

20.13 ПИТАЩ Средната продължителност на живота нараства или намалява, докато напредваме в преживяването от трета плътност?

РА Аз съм Ра. Има особена полза от тази продължителност на живота в тази плътност и при хармоничното развитие на ученето/обученията на тази плътност, животът на физическия комплекс би останал същият по време на цикъла. Вашата планетарна сфера обаче разви вибрации през втория основен цикъл, които драматично съкратиха продължителността на живота.

20.14 ПИТАЩ Приемайки, че големият цикъл е 25 000 години, в края на първия 25 000-годишен цикъл, колко дълга е била продължителността на живота?

РА Продължителността на живота в края на първия цикъл, който наричате голям, беше приблизително седемстотин от вашите години.

20.15 ПИТАЩ Тогава за 25 000 години сме загубили двеста години от продължителността на живота. Правилно ли е това?

Линк към превода на цялата сесия в сайта на L/L Research

<<Законът за Единството Сесия 19<< >>Законът за Единството Сесия 21>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7