Законът за Единството Сесия 21

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

10 ФЕВРУАРИ, 1981

21.0   РА Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

21.1   ПИТАЩ  Имам два въпроса, които не искам да забравя да питам в този период. Ще задам първо тях.

Първият въпрос е: Би ли било бъдещото съдържание на тази книга засегнато по някакъв начин, ако инструментът чете материала, който вече сме получили?

РА Аз съм Ра. Бъдещите, както измервате във време/пространството, комуникации, които предлагаме чрез този инструмент, нямат връзка с комплекса на ума на инструмента. Това се дължи на две неща:

Първо, верността на инструмента в отдаване на волята му в службата на Безкрайния Създател.

На второ място, изкривяването/разбирането на нашия комплекс от социална памет, че най-ефикасният начин за предаване на материал с възможно най-малко изкривяване, като се има предвид необходимостта от използването на звукови вибрационни комплекси, е да се премахне комплекса на съзнателния ум от дух/ум/тяло комплекса, така че да можем да общуваме без връзка с каквато и да е ориентация на инструмента.

21.2   ПИТАЩ  Малко допълнение към това: Ваш речник ли използвате или речника на инструмента, за да общувате с нас?

РА Аз съм Ра. Ние използваме речника на езика, с който сте запознати. Това не е речникът на инструмента. Все пак, този конкретен на ум/тяло/дух комплекс поддържа използването на достатъчно голям брой звукови вибрационни комплекси, така че различието често е без значение.

21.3   ПИТАЩ  Андрия Пухарич ще гостува по-късно този месец. Може ли да прочете непубликувания материал за лечение?

РА Аз съм Ра. Същността, за която говорите, познава този материал в съзнателната си памет в, до известна степен, изменена форма. Ето защо е безвредно да се позволи на тази същност да се запознае с този материал. Все пак, ние молим ум/тяло/дух комплексът, Хенри, да бъде достатъчно подготвен чрез медитация, съзерцание или молитва, преди да навлезе в тези работи. Понастоящем, както казахме преди, този ум/тяло/дух комплекс не е с подходящо вибрационно изкривяване.

21.4   ПИТАЩ  Вече реших да го изключа от тези работи. Реших да го оставя само да чете материала. Единственото друго нещо е, че забелязах, че в материала, както съществува сега, има определено твърдение, което ще му позволи да разбере кой вярвам, че Спектра наистина е бил. Изглежда ми мое задължение да отстраня това от знанията му, за да запазя същата свободна воля, която се опитахте да запазите, като не определихте произхода на Спектра, неговия контакт в Израел. Прав ли съм?

РА Аз съм Ра. Това е въпрос на ваша лична преценка.

21.5   ПИТАЩ  Това е, което мислех, че ще кажете.

Добре, сега ще се върнем към предстоящата работа – правенето на книгата. Искам, тъй като разглеждаме тази ранна част от 75 000-годишния цикъл, бих искал . . . Бих искал да се върна малко, на известно разстояние може би, преди тези 75 000 години и да хвърля поглед още веднъж на трансфера на същности от Малдек, за да изясня тази точка. Бих искал да проверя времето, което ни дадохте, защото имахме известни изкривявания в числата, в ранната част на това и се опасявам, че това може да бъде изкривено. Тези същности от Малдек са били прехвърлени преди колко години?

РА Аз съм Ра. Същностите, за които говорите, претърпяха няколко прехода, първият се случи пет нула нула хиляди [500,000] от вашите години, приблизително, във вашето минало, както вие измервате времето. По това време същностите бяха трансформирани във възел. Това трая в продължение на това, което бихте нарекли еони от вашето време. Тези, които им помагаха, многократно не можаха да стигнат до тях.

През период приблизително две нула нула хиляди [200,000] години във вашето минало, както измервате времето, същност от Конфедерацията успя да започне да отпуска този възел, от който никой не избяга по време на планетарното унищожение. След това тези същества бяха преобразувани отново във вътрешните или време/пространствените измерения и преминаха дълъг процес на лечение. Когато това беше постигнато, тези същности бяха тогава в състояние да определят подходящото движение, така да кажем, за да създадат условия за облекчаване на последствията от техните действия.

Във време четири шест шест нула нула нула, четиридесет и шест хиляди [46 000] от вашите години в миналото ви, както измервате времето, това е приблизително, тези същности избраха въплъщение в планетарната сфера.[1]

21.6   ПИТАЩ  Разбирам. Тогава не е имало въплъщение, случило се преди този главен 75 000-годишен цикъл, на същностите от Малдек. Така ли е?

РА Аз съм Ра. Това е правилно в смисъл на въплъщение в трета плътност време/пространство.[2]

21.7   ПИТАЩ  Имало ли е някоя от тези същности тогава, която се е въплътила във втора плътност преди 75 000-годишния цикъл?

РА Аз съм Ра. Това е неправилно. Тези конкретни същности бяха въплътени във време/пространството на третата плътност, т.е. така наречените вътрешни планове, преминавайки през процеса на лечение и доближавайки осъзнаването на тяхното действие.

21.8   ПИТАЩ Не искам да засягам област, която вече сме обхванали, но има някои точки, по които имаме проблеми с пълното разбиране и понякога трябва да задам въпроса по друг начин, за да го разберем напълно. Благодаря ви.

Така че, в началото на този 75 000-годишен цикъл ние знаем, че карантината е била създадена. Аз предполагам тогава, че Пазителите са били наясно с нарушенията на свободната воля, които биха се случили, ако те не бяха я създали по онова време и затова са го направили. Това – Правилно ли е това?


[1]     Епохите, дадени в този отговор, изглеждат в противоречие с посочените в 10.1.
[2]     Ра може би е имал намерение да каже пространство/време тук.

Линк към превода на цялата сесия в сайта на L/L Research

<<Законът за Единството Сесия 20<< >>Законът за Единството Сесия 22>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7