Законът за Единството Сесия 22

10 ФЕВРУАРИ, 1981

22.0   РА Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

22.1   ПИТАЩ  Инструментът би искал да ви зададе два въпроса. Първо ще задам тях. Инструментът би искал да разбере защо тя подушва тамян по различно време през деня, на различни места?

РА Аз съм Ра. Този инструмент е прекарал цял живот в отдаденост на службата. Това е довело този инструмент до тази връзка в пространство/времето, със съзнателното и несъзнателно изкривяване към служене, с допълнителното съзнателно изкривяване към служба чрез комуникация. Всеки път, както бихте казали, когато изпълняваме тази работа, нашето вибрационно изкривяване на комплекса от социална памет, се преплита по-здраво с несъзнателните изкривявания на този инструмент към служба. По този начин ставаме част от вибрационния комплекс на този инструмент, а той част от нашия. Това се случва на несъзнателното ниво, нивото, при което умът е слязъл до корените на съзнанието, които можете да наречете космически.

Този инструмент не долавя съзнателно тази бавна промяна на преплитащия се вибрационния комплекс. Все пак, тъй като посвещаването продължава и на двете нива, и работата продължава, има сигнали, изпращани от подсъзнанието, по символичен начин. Тъй като този инструмент има изключително изострено усещане за мирис, тази асоциация се осъществява несъзнателно и мисловната форма на тази миризма е засвидетелствана от същността.

22.2   ПИТАЩ  На второ място, тя би искала да разбере защо се чувства по-здрава сега, след като прави тези сесии. Тя общо взето се чувства по-здрава с течение на времето.

РА Аз съм Ра. Това е функция на свободната воля на същността. Тази същност, в течение на много от вашите години, се е молила чрез определен набор от звукови вибрационни комплекси, преди отваряне към комуникационната функция на свободната воля на същността. Преди да се постигне състоянието на транс, тази молитва е оставала в съзнателната част на умствения комплекс и макар и полезна, не е била толкова ефективна, колкото последствието на тази молитва, както бихте нарекли този вибрационен звуков комплекс, която тогава отива директно в подсъзнателно ниво, като по този начин засяга по-критично комуникацията от духовния комплекс.

Също така, тази същност започна, поради тази работа, да приема определени ограничения, които тя наложи върху себе си, за да се настрои за служби, каквито сега извършва. Това също е помощ за пренареждане на изкривяванията на физическия комплекс по отношение на болката.

22.3   ПИТАЩ Благодаря ви. Ще задам два въпроса, за да изясним края на втория цикъл, втория голям цикъл. И тогава ще продължим към третия и последния от големите цикли.

Можете ли да ми кажете продължителността на живота, средната продължителност на живота в края на втория голям цикъл?

РА Аз съм Ра. Към края на втория голям цикъл, продължителността на живота е такава, каквато я познавате, с някои вариации сред географски изолираните народи, повече в хармония с интелигентната енергия и по-малко войнствени.

22.4   ПИТАЩ  Можете ли да ми кажете дължината на тази... средна продължителност, в години, в края на втория голям цикъл?

РА Аз съм Ра. Средната стойност може би е заблуждаваща. За да бъдем точни, мнозина прекарваха приблизително тридесет и пет, до четиридесет години в едно въплъщение, с възможността не считана за необичайна, за продължителност на живота, доближаваща сто от вашите години.

22.5   ПИТАЩ  Тогава можете ли да ми дадете — Мога ли тогава да предположа, че този драстичен спад от 700-годишна продължителност на живота, до по-малко от сто години през този втори 25 000-годишен период, е бил поради интензификацията на ... на състояние на липса на служба към другите? Правилно ли е това?

РА Аз съм Ра. Това е отчасти правилно. До края на втория цикъл, Законът за Отговорността започна да се осъществява чрез нарастващата способност на същностите да схващат онези уроци, които трябва да се научат в тази плътност. Така, същностите откриха много начини да покажат войнствена природа, не само като племена или това, което наричате нации, а и в личните взаимоотношения, всяка с другата: концепцията за бартер в много случаи отстъпваща на концепцията за парите; също така, понятието за собственост спечелващо над понятието за не-собственост, на индивидуална или групова основа.

На всяка същност, тогава, бяха предложени много по-фини начини за демонстриране както служене на другите, така и служене на себе си, с изкривяване към манипулирането на другите. Когато всеки урок биваше разбран, тези уроци за споделяне, даване, получаване, в свободна благодарност — всеки урок можеше да бъде отхвърлян в практиката.

Без да се демонстрират плодовете на подобно учене/преподаване, продължителността на живота значително намаля, защото пътищата на честта/задължението не биваха приемани.

22.6   ПИТАЩ  Тази съкратена продължителност на живота би ли помогнала на същността по някакъв начин, в това, че би имала повече време между въплъщенията, за да преразгледа грешките си, или тази съкратена продължителност на живота би я възпрепятствала?

РА Аз съм Ра. И двете са верни. Скъсяването на продължителността на живота е изкривяване на Закона за Единството, което предполага, че една същност не получава повече опит с по-голяма интензивност, отколкото може да понесе. Това е в сила само на индивидуално ниво и не влияе върху планетарни или социални комплекси.

Така съкратената продължителност на живота се дължи на необходимостта от отстраняване на дадена същност от интензивността на преживяване, което настъпва, когато мъдростта и любовта бъдат отхвърлени, отразени обратно в съзнанието на Създателя, без да бъдат приети като част от аза, това тогава причинявайки същността да има нуждата от изцеление и от много...

Линк към превода на цялата сесия в сайта на L/L Research

<<Законът за Единството Сесия 21<< >>Законът за Единството Сесия 23>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7