Законът за Единството Сесия 23

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

11 ФЕВРУАРИ, 1981

23.0   РА Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

23.1   ПИТАЩ  Говорихте вчера за първия контакт на Конфедерацията, който се е случил по време на третия голям цикъл. Вие заявихте, че сте се появили в небето над Египет по същото време, приблизително, когато е била оказана помощ на Атлантида. Можете ли да ми кажете защо сте отишли в Египет и вашата, така да кажем, ориентация на отношението и мисленето, когато за пръв път сте отишли в Египет?

РА Аз съм Ра. По времето, за което говорите, имаше такива, които избраха да се покланят на ястребоглавия бог на слънцето, който познавате като вибрационен звуков комплекс „Хор“. Този вибрационен звуков комплекс възприе други вибрационни звукови комплекси, обектът на преклонение бивайки слънчевият диск, представен в известно изкривяване.

Бяхме привлечени да прекараме известно време, както бихте го нарекли, сканирайки хората за сериозен интерес, равнозанчен на търсене, с което бихме могли да помогнем без нарушение. Открихме, че по това време социалният комплекс беше доста противоречащ си в така наречените религиозни убеждения и следователно нямаше подходящ призив за нашата вибрация. Така, по онова време, за което знаете като приблизително осемнадесет хиляди [18,000] от вашите години в миналото ви, ние отпътувахме, без да предприемем действия.

23.2   ПИТАЩ  Вчера заявихте, че сте се появили в небето над Египет по онова време. Били ли са египетските същности способни да ви видят в небето им?

РА Аз съм Ра. Това е правилно.

23.3   ПИТАЩ  Какво са видели и как това е повлияло на нагласите им?

РА Аз съм Ра. Те видяха това, за което бихте се изказали като кристално задвижван камбановиден кораб.

Това не ги засегна поради твърдото им убеждение, че много чудни неща се случваха като нормална част от света, както бихте го нарекли, в който много, много божества имаха могъщ контрол над свръхестествени събития.

23.4   ПИТАЩ  Имали ли сте причина да бъдете видими за тях, вместо невидими?

РА Аз съм Ра. Това е правилно.

23.5   ПИТАЩ  Можете ли да ми кажете причината да бъдете видими за тях?

РА Аз съм Ра. Позволихме видимостта, защото нямаше никаква разлика.

23.6   ПИТАЩ Разбирам. Тогава, по това време не сте се свързали с тях. Можете ли да ми кажете същото... да отговорите на същите въпроси, които току-що зададох, по отношение на следващия ви опит да се свържете с египтяните?

РА Аз съм Ра. Следващият опит беше продължителен. Случи се за определен период от време. Връзката или центърът на нашите усилия беше решение на нашите части, че имаше достатъчно призив да се опитаме да ходим сред вашите хора като братя.

Ние изложихме този план пред Съвета на Сатурн, предлагайки себе си като ориентирани към служба скитници от типа, които се приземяват директно върху вътрешните планове, без процеси на превъплъщение. По този начин се появихме или се материализирахме във физико-химични комплекси, представящи възможно най-близко нашата природа, това усилие беше, за да се появим като братя и да прекараме ограничен период от време като учители на Закона за Единството, защото имаше все по-голям интерес към тялото на слънцето, а това вибрира в съответствие с нашите специфични изкривявания.

Открихме, че за всяка дума, която бихме могли да изречем, имаше тридесет впечатления, които давахме чрез самото наше същество, които объркаха онези същности, на които бяхме дошли да служим. След кратък период от време, се отдалечихме от тези същности и прекарахме много време, опитвайки се да разберем как най-добре да служим на онези, на които бяхме се представили в любов/светлина.

Тези, които бяха в контакт с онази географска същност, която познавате като Атлантида, бяха помислили за потенциалите за лечение, чрез използването на същностите с форма на пирамида. Като взехме предвид това и направихме корекции заради разликите в комплексите от изкривявания на двете географски култури, както бихте ги нарекли, отидохме отново пред Съвета и предложихме този план на Съвета, като помощ за лекуването и дълголетието на онези в областта, която познавате като Египет. По този начин се надявахме да улесним учебния процес, както и да предложим философия, изразяваща Закона на Единството. Отново, Съветът одобри.

Приблизително преди единадесет хиляди [11 000] от вашите години влязохме, чрез мисъл-форма, ваш — ние поправяме този инструмент. Понякога имаме трудности поради ниската жизненост. Приблизително преди осем пет нула нула [8 500] години, след като разгледахме внимателно тези концепции, ние се върнахме, като никога не сме оставяли в мисълта, към мисъл-формите на областите на вашия вибрационен планетарен комплекс и обмисляхме, за няколко от вашите години, как правилно да изградим тези структури.

Първата, Голямата пирамида, беше формирана приблизително преди шест хиляди [6 000] от вашите години. След това, последователно, след това изпълнение чрез мисъл на строежа или архитектурата на Великата пирамида, използвахме по-, така да кажем, местните или земните материали, вместо мисъл-форма материали, за да построим други пирамидални структури. Това продължи около петнадесет стотици [1 500] от вашите години.

Междувременно, информация за посвещение и лекуване с кристал беше дадена. Този, известен като „Ахенатен“, беше способен да възприеме тази информация без значително изкривяване и...

Линк към превода на цялата сесия в сайта на L/L Research
<<Законът за Единството Сесия 22<< >>Законът за Единството Сесия 24>>

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7