Законът за Единството Сесия 26

лого Л/Л рисърч, материалът Ра, Законът за единството
Л/Л Рисърч лого

26.0   РА Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

26.1   ПИТАЩ  Първият въпрос е, някоя от промените, от това, което направихме тук за инструмента, ще повлияе ли на комуникацията на инструмента по някакъв начин? Наредили ли сме тук всичко добре?

РА Аз съм Ра. Това е правилно.

26.2   ПИТАЩ  Имате предвид, че всичко е задоволително за продължителна комуникация?

РА Аз съм Ра. Имахме предвид, че промените влияят на тази комуникация.

26.3   ПИТАЩ  Трябва ли да преустановим тази комуникация поради тези промени или трябва да продължим?

РА Аз съм Ра. Може да правите както искате. Все пак, ние не бихме могли да използваме този инструмент в това пространство/време, без тези модификации.

26.4   ПИТАЩ  Ако приемем, че всичко е наред, за да продължим, бяхме стигнали до последните 3000 години от настоящия цикъл и се чудех дали Законът за Единството, в писмена или говорима форма, е бил предоставен през последните 3000 години по какъвто и да е завършен начин, както ние правим сега? Достъпен ли е в който и да е друг източник?

РА Аз съм Ра. Няма възможност за пълен източник на информация за Закона за Единството в тази плътност. Все пак, определени ваши писания, стигнали до вас като вашите така наречените ваши свети писания, имат части от този закон.

26.5   ПИТАЩ  Има ли Библията, както я познаваме, части от този закон?

РА Аз съм Ра. Това е правилно.

26.6   ПИТАЩ  Можете ли да ми кажете дали Старият Завет има нещо от Закона за Единството?

РА Аз съм Ра. Това е правилно.

26.7   ПИТАЩ  Кой има повече от Закона за Единството, Стария или Новия завет?

РА Аз съм Ра. Вземайки от всяка от колекциите, за които говорите, частите свързани със Закона за Единството, съдържанието е приблизително равно. В така наречения Стар завет обаче, има по-голямо количество негативно повлиян материал, както бихте го нарекли.

26.8   ПИТАЩ  Можете ли да ми кажете какъв процент е повлиян от Орион, както в Стария, така и в Новия завет?

РА  Предпочитаме това да бъде оставено на преценката на онези, които търсят Закона за Единството. Ние не говорим, за да съдим. Такива твърдения биха се тълкували от някои от тези, които могат да прочетат този материал, като осъдителни. Можем само да предложим внимателно четене и вътрешно усвояване на съдържанието. Разбиранията ще станат очевидни.

26.9   ПИТАЩ Благодаря ви. Бихте ли могли да накарате инструмента да се изкашля?

РА [Кашляне.]

26.10 ПИТАЩ Благодаря ви. Вие общували ли сте с някого от нашето население във въплътено състояние от трета плътност, в последно време?

РА Аз съм Ра. Моля, перифразирайте, уточнявайки „в последно време“ и местоимението „вие“.

26.11 ПИТАЩ  Общувал ли е Ра с някой от нашето население през този век, през последните, да речем, осемдесет години?

РА Аз съм Ра. Не сме.

26.12 ПИТАЩ  Бил ли е съобщаван Законът на Единството през последните осемдесет години от друг източник, на същност от нашето население?

РА Аз съм Ра. Пътищата на единия рядко са били съобщавани, въпреки че има редки случаи в предишните осем нула [80] от вашите години, както вие измервате времето.

Имаше много послания от четвърта плътност, поради наближаването на жътвата за четвърта плътност. Това са Пътищата на Универсалната Любов и Разбиране. Останалите учения са запазени за онези, чиято дълбочина на разбиране, ако извините това погрешно название, препоръчва и привлича такава допълнителна комуникация.

26.13 ПИТАЩ  Конфедерацията засилила ли е тогава своята програма за подпомагане на планетата Земя понякога, по някое време по-късно в този последен голям цикъл? Изглежда, че са го правили, от предишните данни, особено с индустриалната революция. Можете ли да ми кажете за становището и доводите зад тази стъпка нагоре? Има ли друга причина освен тази, че те просто са искали да създадат повече свободно време през последните, да речем, сто години от цикъла? Това ли е цялата причина?

РА Аз съм Ра. Това не е пълната причина. Приблизително две нула нула [200] от вашите години в миналото, както вие измервате времето, започна да има значително количество същности, които по старшинство се въплъщаваха за целите на учене/преподаването, а не за по-второстепенното от ученията/преподаванията на тези, които са по-малко осъзнати за процеса. Това беше нашият сигнал  да се даде възможност комуникацията да се случи.

Скитниците, които дойдоха сред вас, започнаха да правят себе си чути приблизително по това време, първо предлагайки идеи или мисли, съдържащи изкривяването на Свободната Воля. Това беше предпоставката за по-нататъшни скитници, които имаха информация от по-специфичен характер. Мисълта трябва да предшества действието.

26.14 ПИТАЩ  Бихте ли могли да накарате инструмента да се изкашля?

РА [Кашляне.]

26.15 ПИТАЩ  Чудя се дали Ейбрахам Линкълн, би могъл да е бил скитник?

РА Аз съм Ра. Това е неправилно. Тази същност беше нормално Земно същество, така да кажем, което избра да напусне носителя и да позволи на същност да го използва постоянно. Това е сравнително рядко, в сравнение с явлението на скитниците.

По-добре бихте направили да вземете предвид въплъщенията на скитници като този, известен като Томас, този, известен като Бенджамин.

26.16 ПИТАЩ  Предполагам, че имате предвид Томас Едисън и Бенджамин Франклин?

РА Това е неправилно. Ние възнамерявахме да предадем звуковия вибрационен комплекс, Томас Джеферсън. Другият, е правилен.

26.17 ПИТАЩ Благодаря ви. Можете ли да ми кажете къде е същността, използвала тялото на Линкълн – Абрахам, от каква плътност дойде и откъде?

РА Аз съм Ра. Тази същност беше четвърто-вибрационна.

26.18 ПИТАЩ  Предполагам позитивна?

РА Това е правилно.

26.19 ПИТАЩ  Убийството му беше ли повлияно по някакъв начин от Орион или от друга негативна сила?

РА Аз съм Ра. Това е правилно.

26.20 ПИТАЩ Благодаря ви. В близкото минало на последните тридесет до четиридесет години, феноменът на НЛО стана известен на нашето население. Каква е била първоначалната причина за – знам, че през цялата история е имало НЛО, но каква е била първоначалната причина за нарастването на това, което наричаме НЛО активност, да кажем през последните четиридесет години?

РА Аз съм Ра. Информацията, която източници от Конфедерацията предложиха на вашата същност, Алберт [Айнщайн], беше изкривена и започнаха да се създават инструменти за унищожаване, примери за това са проектът Манхатън и неговият продукт.

С информация, предлагана чрез скитник, звукова вибрация, Никола [Тесла], също така се експериментира за потенциално унищожение: например вашият така наречен Експеримент Филаделфия.

И така, изпитахме силна нужда да включим нашите мисъл-форми по какъвто и да е начин, по който ние от Конфедерацията бихме могли да бъдем от полза, за да балансираме тези изкривявания на информацията, предназначени да помогнат на вашата планетарна сфера.

26.21        ПИТАЩ Тогава това, което сте направили, предполагам, е да създадете мистерия с феномена НЛО, както го наричаме, и след това чрез телепатия да изпратите много послания, които биха могли да бъдат приети или отхвърлени в рамките на... следвайки, разбира се, Закона за Единството, така че населението би започнало да мисли сериозно за последствията от това, което правят. Правилно ли е това?

Линк към пълния превод на сесията в сайта на L/L Research

<<Законът за Единството Сесия 25<<

Топ Фейсбук обсег

Превод от английски език: Кирилина Минчева

За контакти:

astroshine7.com

facebook/Astroscine7